İşçinin işyerinde küfürlü konuşması fesih sebebi mi? İşçi işçiye küfür ederse ne olur? Tazminat alabilir mi?

İşçinin işyerinde küfürlü konuşması fesih sebebi mi? İşçi işçiye küfür ederse ne olur? Tazminat alabilir mi?
İşçinin işyerinde küfür etmesi, 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranış sayılır ve işverene derhal fesih hakkı tanır.

İş hayatında zaman zaman karşılaşılan zorluklardan biri de işçiler arasında veya işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlıklardır. Bu durumlar, iş yerindeki huzuru ve işleyişi olumsuz etkileyebilir.

Özellikle işçinin işyerinde küfür etmesi gibi ahlaka ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar, işverene bazı yasal haklar tanımaktadır. Bu yazıda, işçi işçiye küfür etme durumunu ve buna benzer durumlarla ilgili işverenin ne gibi adımlar atabileceğini inceleyeceğiz.

İşçi İşçiye Küfür Ederse Ne Olur?

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2 maddesi gereğince, işçinin işyerindeki diğer işçilere veya işverene karşı ahlaka ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarda bulunması, işverene derhal fesih hakkı tanır. Bu durumda, işverenin herhangi bir ihbar süresine uyması gerekmez ve işçi, kıdem tazminatı dahil bazı haklardan mahrum kalır.

İşçinin İşyerinde Küfürlü Konuşması Fesih Sebebi mi?

İş Kanunu'na göre, işçinin işverene, işverenin ailesine veya iş arkadaşlarına yönelik ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar sergilemesi, işverene haklı fesih imkanı verir. Bu davranışlar, işyerine sarhoş gelme, uyuşturucu kullanma veya iş arkadaşlarına sataşma gibi durumları içerir. Eleştiri sınırları içinde kalan davranışlar ise fesih sebebi sayılmaz.

Tutanak Tutulan İşçi Tazminat Alabilir mi?

İşyerine sarhoş gelme veya iş arkadaşına sataşma gibi durumlar nedeniyle tutanak tutulan ve bu durum mahkeme tarafından ispatlanan bir işçi, kıdem ve ihbar tazminatı hakkını kaybeder. İşverenin bu durumu yeterli delillerle mahkemede ispatlaması gerekir.

Hangi Hallerde İşçi Çıkarılır?

İşçinin iş sözleşmesini haklı sebeple sonlandırabileceği durumlar, İş Kanunu'nun 24. maddesinde düzenlenmiştir. Bu durumlar sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmaması ve zorlayıcı sebepler olarak sıralanır.

İşçiyi İşten Çıkarmak İçin Kaç Tutanak?

İşyerinde yaşanan uyuşmazlıklarda, işçinin işten çıkarılabilmesi için kaç tutanak gerektiği konusunda kesin bir kural bulunmamaktadır. İşçinin eyleminin niteliğine bağlı olarak, bazı durumlarda bir tutanak yeterli olabilirken, bazı durumlar için birden fazla tutanak gerekebilir.

4857 Sayılı İş Kanunu 25 Maddesi Derhal Fesih Hakkı Nedir?

İş Kanunu'nun 25. maddesi, işverene sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışlar ve zorlayıcı sebepler gibi durumlarda iş sözleşmesini derhal sonlandırma hakkı tanır. Bu madde, işverene işçinin ahlaka ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışları karşısında hızlı ve etkili bir müdahale olanağı sağlar.

Yargıtay'dan Tüm Çalışanları İlgilendiren Emsal Karar.

Tüm Çalışanları İlgilendiren Yargıtay'dan hakaret ve küfür kararı. Çalıştığı iş yerinde amirine ve çalışma arkadaşlarına küfür ettiği iddia edilen bir gencin işten çıkarılmasının ardından iş mahkemesine açtığı davada aleyhine karar verilmiştir.

İş akdinin haksız nedenle feshedildiği gerekçesi ile yargı yoluna başvuran işçinin kıdem ve ihbar tazminatı talebi ile açtığı davanın ardından iş mahkemesi tarafından işçinin bu talebi reddedildi. Bunun üzerine davacı tarafından karar temyize taşınarak olay Yargıtay 22. Hukuk Dairesine kadar uzanmıştır.

İşçi işçiye küfür ederse ne olur?

Yargıtay’da kararın tekrar incelenmesinin ardından konuya ilişkin Türkiye’deki her çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza atıldı.

Yargıtay ilgili hukuk dairesi tarafından verilen kararda sürekli küfür ve hakaret içerikli konuşan işçinin, işveren lehine iş akdinin haklı nedenle feshedilebileceği vurgulanmıştır.

Verilen bu kararın ardından benzer davranış ve tutum sergileyen tüm işçiler için iş akdinin haklı nedenle feshedilmesine ilişkin emsal niteliğinde bir karar imza atılmış oldu. Yaşanan bu somut olayda iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini ifade eden çalışanın aleyhine bir karar verilmiştir.

İş Yerinde Küfürlü Konuşmak Haklı Fesih Nedeni

Çalıştığı işyerinde bir kişinin amirine ve çalışma arkadaşlarına küfrettiği iddia edilen bir çalışan, işyeri yönetimi tarafından işten çıkarıldı. İş yerinde sürekli küfür ve hakaret etmekle itham edilen işçi, işten çıkarılmasının ardından iş mahkemesinin yolunu tutmuştur.

Haksız nedenle iş akdinin feshedildiğini öne süren işçi, kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle yargıya başvurdu. Davalı ve davacının dinlenmesinin ardından mahkeme tarafından işveren haklı bulunarak dava reddedildi. Bunun üzerine işçi tarafından karar bir üst mahkemeye taşınarak olay Yargıtay’a kadar uzanmıştır.

Yargıtay ilgili hukuk dairesine temyize gidilmesinin ardından yüksek mahkeme tarafından konuya ilişkin verilen kararlar incelenerek, işçinin iyi niyet ve ahlak kurallarına uymayan davranışlar içinde olduğuna dikkat çekilerek, işçinin bu davranışlarından dolayı işveren açısından çekilmez hale gelmesi halinde haklı nedenle fesih hakkının ortaya çıkacağı ifade edilmiştir.

Kararın temyize gitmesinin ardından benzer durumda olan tüm işçi ve işverenler için Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından emsal niteliğinde bir karar imza atılmıştır.

Yargıtay İşvereni Haklı Buldu: Tüm Çalışanları İlgilendiren Yargıtay'dan hakaret ve küfür kararı

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi tarafından görülen davada, işyerinde devamlı küfür ve hakaret eden çalışanın işveren açısından iyi niyet ve ahlak kurallarını ihlal etmesi ve çekilmez hale gelmesi durumunda haklı fesih nedeninin ortaya çıkacağı ifade edilmiştir. Söz konusu somut olayda davacının hem çalışma arkadaşlarına hem de amirlerine sürekli küfür ettiğini belirten şikayetlerin İK birimine gelmesi ve tanıkların ifadelerine bakılarak ortadadır.

Bunun dışında davacının verilen görevleri yapmamak konusunda ısrarcılığı da göz önünde bulundurularak davacının haklı fesih nedeniyle işten çıkarılmasının mümkün olduğu ifade edilmiştir. Öte yandan işten çıkarılırken işçi için işverenin kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi gerektiği ifade edilmiştir.

Bu haber toplam 233 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara