İşverenin Kıdem Tazminatını Ödememesi Durumunda Ne Yapılmalı?

İşverenin Kıdem Tazminatını Ödememesi Durumunda Ne Yapılmalı?
Kıdem tazminatını alamayan işçiler, öncelikle arabuluculuk yoluyla çözüm aramalıdır. Arabuluculuk sonuç vermeyen durumlarda işçi, işverene karşı dava açma hakkına sahiptir. Peki, İşverenin Kıdem Tazminatını Ödememesi Durumunda Ne Yapılmalı?

İşverenin kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü, iş hukukunun temel taşlarından biridir. 4857 sayılı İş Kanunu ve 1475 sayılı Eski İş Kanunu'nun ilgili maddeleri, işçilere kıdem tazminatı hakkı tanır ve bu hakkın ödenmemesi durumunda uygulanacak faiz oranlarını belirler.

İşçilerin kıdem tazminatı haklarını alamamaları durumunda izlemeleri gereken adımlar ve bu sürecin hukuki yönleri aşağıda detaylandırılmıştır:

İşveren Kıdem Tazminatını Ödemezse Ne Olur?

İşverenin kıdem tazminatını ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, işçiye ödenmemiş tazminat tutarı üzerinden bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile birlikte ödeme yapılması gerekmektedir. Bu, işverenin ödeme gecikmesinin mali sonuçlarını artırır ve işçinin mağduriyetini azaltmayı amaçlar.

Kıdem Tazminatımı Alamadım Ne Yapmalıyım?

Kıdem tazminatını alamayan işçiler, öncelikle arabuluculuk yoluyla çözüm aramalıdır. Arabuluculuk sonuç vermeyen durumlarda işçi, işverene karşı dava açma hakkına sahiptir. Dava açma süreci, işçinin haklı bir nedenle iş sözleşmesini feshettiğini ve bu nedenle kıdem tazminatı talep ettiğini göstermelidir.

Kıdem Tazminatı İçin İhtarname Şart mı?

Kıdem tazminatı talebinde bulunurken ihtarname gönderilmesi zorunlu değildir. Kıdem tazminatı, iş akdinin feshi tarihinde doğrudan talep edilebilir ve bu tarihten itibaren faiz işlemeye başlar.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Davası Ne Kadar Sürer?

Kıdem tazminatı davalarının süresi, davanın özelliklerine ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak, bu tür davalar 1 ile 2 sene arasında bir sürede sonuçlanabilir.

Kıdem Tazminatı Zamanında Ödenmezse Ne Kadar Faiz Uygulanır?

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda, hakim, gecikme süresine bağlı olarak mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine karar verebilir.

Kıdem Tazminatı Almadan İbraname İmzalanır mı?

Kıdem tazminatı ve diğer hakların ödenmesi süreci tamamlandıktan sonra ibraname imzalanması öngörülmüştür.

İbranamenin ödemeler yapılmadan imzalanması yasal olarak geçersizdir ve işçinin haklarını koruyacak şekilde düzenlenmiştir.

Kıdem Tazminatı İcra Takibi Ne Kadar Sürer?

İcra takibi süreci, dava açılması ve borçlu tarafa tebliğ edilmesiyle başlar ve genellikle 10 gün içerisinde kesinleşir. İşveren icra dosyasını ödeyebilir, yada teminat yatırarak istinaf mahkemesine itiraza gidebilir. Ancak, süreç tarafların durumuna ve icra dairesinin işleyişine göre değişiklik gösterebilir.

İşten Ayrılan Kıdem Tazminatını Nasıl Alır?

İşten ayrılan işçiler, iş sözleşmesinin haklı sebeplerle feshedilmesi durumunda kıdem tazminatı talebinde bulunabilirler. İstifa durumunda ise genellikle kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır, ancak belirli şartlar altında bu haktan yararlanılabilir.

İşverenin Kıdem Tazminatını Ödememesi Durumunda Ne Yapılmalı?

Kıdem tazminatı ödemeyen işverene karşı dava açabilmek mümkündür. Bir çalışan işten çıkarılması durumunda iki tür tazminat söz konusu olur.

Bunlardan birisi kıdem tazminatı bir diğeri ise ihbar tazminatıdır. İşverenler gerekli koşulların oluşması durumunda bu tazminatları ödemek durumundadır. İşverenin kıdem tazminatını ödememesi de mahkemeye başvurarak dava açma hakkı doğurur.

Kıdem ve İhbar Tazminatı Arasındaki Fark Nedir?

Bir kurumda 1 yılını doldurmuş bir çalışanın işten çıkarılması durumunda kıdem tazminat ödenmesi şarttır. İşten çıkarılan kişinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu tazminatın ödenmesi zorunlu tutulur.

Kıdem tazminatından biraz daha farklı olan ihbar tazminatı ise işverenin çalışanını işten çıkarması için belirlenmiş olan ihbar süresine uymadığı durumlarda ödenir. İhbar süreleri ise şu şekilde belirlenmiştir:

  • 6 aydan az çalışmış olan işçi için 2 hafta,
  • 6 aydan 1 buçuk yıl arasında çalışmış olan işçi için 4 hafta,
  • 1 buçuk yıl ile 3 yıl arasında çalışmış olan işçi için 6 hafta,
  • 3 yıldan fazla çalışmış olan işçi için 8 hafta.

Kıdem Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

Kıdem tazminatını işveren ödemezse bu durumda tazminatı alamayan kişinin dava açma hakkı doğar. Zorunlu arabuluculuk sonrası anlaşma olmaması halinde Kıdem tazminatı alacağından dolayı dava açacak olan kişilerin İş Mahkemesi’ne giderek dava sürecini başlatması gereklidir.

Daha sonra mahkeme inceleme başlatır ve işçinin kıdem tazminatı hakkı kazanıp kazanmadığına bakar. Şayet mahkemeden işçinin kıdem tazminatı hakkı kazandığı kararı çıkarsa işverene bu tazminatı ödeme şartı yüklenir.

Hangi Durumlarda Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanılır?

Kıdem tazminatının alınabilmesi için iki şart vardır. Bunlardan ilki işçinin 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmasıdır. Bir diğer şart ise işçinin işten kendi rızası dışında çıkarılmış olmasıdır.

Yani istifa eden kişilerin kıdem tazminat alma hakkı yoktur. Fakat bunun bazı istisnaları söz konusudur. İşten çıkarılmaya zorlanan ya da işten dolayı sağlığı bozulan kişilere de işten kendi rızaları ile ayrılsalar bile kıdem tazminatı ödenmesi gereklidir.

Kıdem tazminatı ödenmezse ne yapılır sorusunun yanıtı ise işverene karşı kıdem tazminatı alacağı davası açılmasıdır.

İşverenin Kıdem Tazminatını Ödemiyor Ne Yapmalı?

İşçilerin iş yerlerinde çalıştıkları süre üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı, çalışılan süre içerisinde işçinin kıdem alması ile artmaktadır.

Çalışılan uzun yıllar içerisinde ve alınan kıdemler ile tazminatın yükü artabilmektedir. Bu durumda işçinin ayrılması ve emekli olması gibi durumlara tazminat yüklü bir tutar oluşturmaktadır.

Bu yüklü tutar iş veren için bir maliyet anlamına gelede işçi için oldukça önemli olmaktadır. Ancak bazı durumlarda iş yerleri bu tazminatın ödenmesi konusunda sorun çıkartabilmekte ve ödemeye yanaşmayabilmektedirler.

Bu durumlarda yasal olarak kıdem tazminatının alınması konusunda bazı yollar izlenebilmektedir. Bunun için kıdem tazminatının ne olduğu ve hak edişi ile alınması konusundaki hukuki durumları bilmek gerekmektedir.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Bir iş yerin iş sözleşmesi ile çalışmakta olan işçinin çalışmış olduğu her yıl için bir aylık bürüt maaşı oranında hesaplanan ve belirli şartlar altında ayrıldığında almaya hak kazandığı bir tazminat türü olmaktadır.

Kıdem tazminatının hak edilmesi konusunda yasal düzenlemeler bulunmaktadır ve bu yasal şartlara uygun şekilde iş yerinde ayrılış yapan işçiler için geçerli olan bir durum olmaktadır.

İşçilerin Kıdem Tazminatı Almayı Hak Ettiği Durumlar Nelerdir?

İşçilerin kıdem tazminatı almalarına hak kazanmaları konusunda yasalar oldukça açık şekilde belirtmektedir. Bazı durumlarda işveren ile işçiler arasında anlaşmazlık olması yasaların net olarak bilinmemesi nedeni ile olabilmektedir.

Yasalarımızda açık olarak belirtilen kıdem tazminatını hak etme durumlarında bazıları; askere gitmek için işten ayrılmak, evlenen kadının evlenme tarihinden bir sene içerisinde işten ayrılması ve 15 yıl ile 3600 gün çalışma zorunluluğunu doldurarak emekliliğe hak kazanmış olmak durumları bulunmaktadır.

İşçilerin Kıdem Tazminatı Alma Konularındaki Tartışmalı Alanlar Nedir?

İşçilerin net olarak belirtilen üç hal dışında da kıdem tazminatı alma hakları bulunmaktadır. Bunlar genel olarak iş sözleşmesine iş verinin aykırı bir durum ve tavır sergilemesi olmaktadır.

Maaşın alınamaması ve eksik alınması, fazla mesai yapılması ve ücretinin alınmaması ile buna benzer birçok durumda işten çıkma kıdem tazminatı hakkı doğurabilmektedir. Ancak bu durumların kanıtlanması gerekmektedir.

İş veren böyle bir durumda bunu kabul etmeyecektir. Bu sebeple kıdem tazminatında en büyük sorunlar bu aşamada yaşanabilmektedir.

Kıdem Tazminatı Ödenmeyen İşçi Ne Yapmalıdır?

Kıdem tazminatını hak ediş durumu burada oldukça önemlidir. Askerlik ve emeklilik ile evlenme sonrasının kadının işten ayrılması gibi açık durumlarda bir tazminat ödenmemesi halinde kolayca tazminat faizi ile alınabilmektedir.

Diğer durumlarda ispat yükümlülüğü gerekecektir. Ancak her iki durumda da ihtarname gönderilmesi ilk yapılacak iş olmaktadır. Kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda işçi ilk olarak işverene kıdem tazminatının ödenmesi konusunda ihtarname göndermelidir.

İşverene İhtarname Gönderilmesi Gerekir Mi?

İşverenin kıdem tazminatını ödememesi durumunda bir notere giderek ihtarname gönderilmesi yapılacak ilk ve en akıllaca hareket olacaktır. İhtarnamenin gönderilmesinde işverene belirli bir süre verilmelidir.

Bu süre içinde ödemenin yapılması bu ihtarname ile sağlanabilmektedir. Ancak yine de ödeme yapılmaması durumunda işçi için yasal yollar açık olacak ve ihtarname gönderildiği için oldukça avantajlı durumda olacaktır.

Kıdem Tazminatı Konusunda Dava Nasıl Açılır?

İşverene kıdem tazminatının ödenmesi için bir ihtarnamenin gönderilmesi ile ihtarnamede belirtilen sürenin geçmesi beklenmelidir. Bu süre içerisinde bir ödemenin işveren tarafından yapılmaması durumunda zorunlu arabuluculuk kanunu gereği başvuru yapılır. Arabuluculuğa katılıp anlaşma olmaması halinde artık dava açılabilecektir.

İhtarname de belirtilen yasal sürenin ardından bir ödemenin yapılmaması durumunda bir avukat ile görüşerek ve yardımını alarak dava açılabilecektir. Gerekli evrakların toplanması ve ihtarnamenin eklenmesi ile dava açılabilmektedir.

İşçiler kıdem tazminatı almaları konusunda ilk olarak buna hak kazandıklarından ve yasal olarak kıdem tazminatını hak ettiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Bu durumun ardından işverenin bunu ödemesi beklenmelidir.

Ödemediği ve ödemeyeceğini belirttiği durumda noterden ihtarname çekilmelidir. Bu ihtarnamede belirtilen süre içerisinde işverenin ödeme yapmaması durumunda ise dava açılması mümkün olabilmektedir. Bir avukat yardımı ile kolayca dava açılarak tazminat alınabilmektedir. Diğer makalelerimize Ankara Avukat sayfamızdan göz atabilirsiniz.

Bu haber toplam 1548 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara