Atla

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı


İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı

21.yüzyıl Türkiye' sinde hem çalışanların hem de işverenlerin haklarının korunabilmesinin sağlanabilmesi amacı ile. Devlet ve kanun koyucu tarafından çok önemli çalışmalar ve düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Özellikle de çalışma dünyasında hak kayıplarının yaşanmasının önüne geçirebilmesini hedeflemekte olan İş Kanunu kapsamında yaşanan iş kazalarında işçilerin tüm haklarını koruyabilmesi ve elde edebilmesi sağlanıyor.

Buna göre iş kazalarının çok yüksek oranda yaşandığı. Türkiye' de iş kazalarında maddi ve manevi yönden ciddi zararlar ile karşı karşıya kalan işçilerin zararlarının bir nebze olsun tanziminin sağlanabilmesi amacı ile iş kazası tazminatı hakkı sunuluyor. Bu noktada günümüzde uygulanan iş kazası tazminatları, iş kazasının oluşu ve neticeleri açısından farklılık gösteriyor. Buna göre iş kazası göz kaybı tazminatı hakkı da bulunmaktadır.

 

İş Kazası Göz Kaybı

Türkiye' de İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan iş kazası koşullarına uygun şartlarda. Meydana gelmiş olan ve bu şekilde iş kazası sıfatı kazanmış olan kazalarda, çalışanların işverenlerinden çeşitli tazminat taleplerinde bulunabilme hakkı bulunmaktadır.

Bunlardan birisi olan iş kazası göz kaybı tazminatı ile kişinin görme kaybı ile. Birlikte hem fiziksel açıdan çalışması açısından engel teşkil eden durumun maddi kayıplar yaşamasına, tedavi masrafları ile karşılaşmasına neden olabileceğinden maddi ve beraberinde ruhsal yönden yaratacağı yıpranmanın da tanzim edilebilmesi amacı ile manevi tazminat davası açma hakkı bulunuyor.

İŞ KAZASINDA GÖZ KAYBI VE MALULEN EMEKLİLİK HAKKI?

İş kazalarında uzvunu yitirmiş olan çalışanın malulen emeklilik hakkını kullanabilmesi için söz konusu kaybının % 60 seviyesinin üzerinde iş gücü kaybına uğraması şartını oluşturmaktadır.

Bunun yanı sıra geçici iş göremezlik ödeneğinin bağlanması açısından da % 10 iş gücü kaybı meydana gelmiş olması gerekliliği bulunur

GÖZ KAYBINDA ENGEL ORANI NE KADAR

Göz hakkında engelli raporu alımının gerçekleştirilebilmesi için görme derecesinin ne boyutta olduğunun herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Bu noktada misal olarak kişinin göz dereceleri sağ için miyop 11 derece ve sol için miyop 12 olması durumunda, kişinin lens kullanması ve lens ile tam görüş sağlayabilmesi halinde rapor oranı % 10 oranında kalır.

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı Danışman

Ancak iş kazası tazminatı nasıl alınır ve  göz kaybının meydana gelmiş görüşü yükseltecek nitelikte bir çözüm oluşturulabilmesinin mümkün olmaması nedeni ile yüksek oranlı bir engelli raporu alabilme hakkı doğmaktadır.

İŞ KAZASINDA GÖZDEN YARALANMA GÖZ KAYBI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

İş kazalarında gözden yaralanmalara yol açan iş kazalarında,  İşçinin açma hakkına sahip olabildiği Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları bulunmaktadır.

İş Kazası kaynaklı Maddi tazminat davaları işçinin karşı karşıya kalmış olduğu söz konusu bedensel ve maddi zararlar göz önünde bulundurulmaktadır.

İş Kazası SGK Mutlaka Bildirilmelidir

İş kazası sonucu gözden yaralanmalara  veya göz kaybına yol açan olayların olması halinde  SGK  müfettişler tarafından söz konusu kazanın iş kazası olup, olmadığının belirlemesini gerçekleştirmelerinden sonra oluşturdukları rapor çalışanın uzuv kaybını dile getiren heyet raporu ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Müdürlüğü' ne talebini gönderir.

İş Göremezlik Oranı Tazminat Miktarını Belirleyen Unsurlardandır

Rapor doğrultusunda çalışanın sürekli iş göremez bir halde mi yoksa geçici olarak iş göremez durumda. Bulunduğu belirlenir. Bu belirlenen İş göremezlik raporu doğrultusunda tazminat davasında iş göremezlik ödeneği veya malulen emeklilik gibi konular ele alınmaktadır.

İş Kazası Göz Kaybı Tazminatı ve diğer makaleler için ankara avukat sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacıya Kurum tarafından kaza tarihinden itibaren bir süre geçici  göremezlik ödeneği ödendiği anlaşılmakla bu sürelerin geçici  göremezlik dönemi olarak kabulüyle bu dönemde yüzde yüz oranında  göremez durumda olduğu gözetilerek çalışamaması nedeniyle yoksun kaldığı ücreti kadar bir zararının olduğunun kabulüne göre maddi zararını bilirkiye hesaplattırmak, hesaplanan bu zararından Kurumca sigortalıya ödenen geçici  göremezlik ödeneğinin rücuya tabi kısmını düşmek ve çıkacak sonuca göre karar vermek gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Mahkemece HMK'nın 31. maddesinde düzenlenen hakimin davayı aydınlatma ödevi doğrultusunda davacı ...'in dava ve ıslah dilekçesindeki talepleri ayrı ayrı açıklattırılarak, sonucuna göre geçici göremezlik tazminatı da talep edilmesi halinde davacı ... memur olması nedeni ile geçici  göremezlik süresi içerisinde maaşını almaya devam etmekte olup, bu dönemdeki zararı, varsa bu süre içerisinde çalışamadığı için alamadığı ek ödemeler kadar olacağından, geçici  göremezlik süresi içerisinde davacı ...'in mahrum kaldığı yan ödemelerin olup olmadığının araştırılarak sonucuna göre geçici iş göremezlik tazminatı bakımından da karar verilmesi, yine 1086 Sayılı HUMK'nun 388 ve 389. maddeleri ile 6100 Sayılı HMK'nun karşılık 297/1-2 maddeleri uyarınca mahkemece açıklatılan taleplerle bağlı kalınarak sonucuna göre davacı ... hakkında hangi kalem için ne kadar maddi tazminata hükmedildiğinin açıkça belirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi doğru olmayıp yerel mahkeme hükmünün bu sebeplerle de bozulması gerekmtir.

Yapılacak , davacının Kurumca tespit edilen maluliyet oranı dikkate alınmak ve kontrol kaydı sonrasında davacının maluliyet oranının değip değmediği yöntemince araştırılmak, kanundaki prosedüre göre maluliyet oranı kesinleştirildikten sonra kesinleşen maluliyet oranını hükme esas alarak yaptırılacak hesaptan davacıya bağlanan gelirin ilk peşin sermaye değeri ile davacıya ödenen geçici  göremezlik ödeneğinin rücuya kabil kısmını tazminat alacağından tenzil etmek suretiyle çıkacak sonuca göre bir karar verilmesinden ibarettir.

Mahkemece, maddi olgu tereddüte mahal bırakmayacak şekilde belirlenmeli,  kazasının gerçekleştiği  kolu ile, çi sağlığı ve güvenliği alanında uzman kilerden seçilecek bilirki kurulundan yeniden kusur raporu aldırılarak bilirki raporları arasındaki çelki giderilmeli, varılacak sonuca göre karar verilmelidir.

İş kazası iddialarının tahkikatı için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunması amacıyla davacı tarafa süre verilmesi,  kazasının Kurum tarafından kabul edilmesi halinde maluliyet raporu alınması, davada maddi tazminat talebinin de bulunması nedeniyle, şartları oluştuğu takdirde kurum tarafından bağlanacak gelire ilkin ilk peşin sermaye değerli gelir miktarının kurumdan sorulması neticesinde Kurumun  kazası tahkikatı, maluliyet kararı ve ilk peşin sermaye değerli gelir kararının dosya arasına celbi gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak