Atla

İşçilik Alacakları Davası


İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası

İşçilik Alacakları Davası ile ilgili olarak açıklama ve yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

İşçilik Alacakları Davası - Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/23376 Karar: 2015/27939 Karar Tarihi: 08.10.2015 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - BU ÜCRET İLE ÖDENEN ÜCRET MİKTARLARI ARASINDAKİ FARKLAR TESPİT EDİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - ÜCRETTE MEYDANA GELEBİLECEK ARTIŞ ORANI DA HESAPLAMAYA DAHİL EDİLEREK HESAPLAMA YAPILMASININ İSABETSİZLİĞİ ÖZET: İşverenin işçi ücretlerini karşılıklı anlaşma dışında düşüremeyeceği gibi, ücretlere zam yapma zorunluluğu da bulunmamaktadır. Hal böyle olunca, işçinin ücretin düşürülmesinden önceki son ücreti esas alınarak, bu ücret ile ödenen ücret miktarları arasındaki farklar tespit edilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile, ücrette meydana gelebilecek artış oranı da hesaplamaya dahil edilerek belirlenen miktara hükmedilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirir. Hüküm bozulmuştur. T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2015/23361 Karar: 2015/27931 Karar Tarihi: 08.10.2015 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - BU ÜCRET İLE ÖDENEN ÜCRET MİKTARLARI ARASINDAKİ FARKLAR TESPİT EDİLEREK SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ - ÜCRETTE MEYDANA GELEBİLECEK ARTIŞ ORANI DA HESAPLAMAYA DAHİL EDİLEREK HESAPLAMA YAPILMASININ İSABETSİZLİĞİ ÖZET: İşçinin ücretin düşürülmesinden önceki son ücreti esas alınarak, bu ücret ile ödenen ücret miktarları arasındaki farklar tespit edilerek, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile, ücrette meydana gelebilecek artış oranı da hesaplamaya dahil edilerek belirlenen miktara hükmedilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirir. Hüküm bozulmuştur. T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi Esas: 2015/30331 Karar: 2015/34343 Karar Tarihi: 03.12.2015 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI - ALACAĞIN TAMAMI İÇİN ZAMANAŞIMININ DAVA TARİHİYLE KESİLMESİ YERİNDEYSE DE KIDEM TAZMİNATI HARİÇ OLMAK ÜZERE TALEP ARTIRIMINA KONU ALACAKLAR BAKIMINDAN ARTIŞIN YAPILDIĞI TARİHTEN İTİBAREN FAİZE KARAR VERİLMESİ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, fark ücret, ilave tediye, genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Somut olayda, davaya konu işçilik alacakları talepleri muvazaalı alt işveren ilişkine dayanmaktadır. Ayrıca sendikaya üyelik öncesi alması gereken ücretlerin tespiti ile belirlenecek olan ücretler üzerine toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanması zorunluluğu sebebiyle alacakların belirsiz olduğu yönündeki yerel mahkeme kararı yerindedir. Ancak dava dilekçesinde alacakların tespiti yönünde belli bir hesaplama yapılmaksızın kısmi taleplerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda yapılan açıklamalara göre dava, belirsiz alacak davası türlerinden kısmi eda külli tespit davası olarak kabul edilmelidir. Bu durumda alacağın tamamı için zamanaşımının dava tarihi ile kesilmesi yerinde ise de, kıdem tazminatı hariç olmak üzere talep artırımına konu alacaklar bakımından artışın yapıldığı tarihten itibaren faize karar verilmelidir. Alacakların tamamı için dava tarihinden faize hükmedilmesi hatalıdır. Ankara avukat
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • İşçilik Alacakları Davası - Yorum
    TUNA ÖKSÜZ -
    11 Ağustos 2016

    İşçilik Alacakları Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

    Cevapla
Yorum Bırak