Atla

İstihkak Davası İstihkak Davaları


İstihkak Davası İstihkak Davaları

İstihkak Davası İstihkak Davaları

İstihkak Davası İstihkak Davaları

İSTİHKAK DAVASI GENEL olarak İstihkak davası dilekçe örneği, İstihkak davası haciz, istihkak davası açma süresi, istihkak davası süre, istihkak davası nedir,  hacizde istihkak davası, istihkak davaları, istihkak davası cevap dilekçesi, başlıkları sayabiliriz. İSTİHKAK DAVASI NEDİR, İİK 97/a maddesi gereğince bir taşınır malı elinde bulunduran kimse onun maliki sayılır. Borçlu ile 3. şahısların taşınır malı birlikte ellerinde bulundurmaları halinde dahi mal borçlu elinde addolunur. Bu karinenin aksini ispat külfeti iddia eden kişiye düşer. İSTİHKAK DAVASINDA davacısı malı ne surette iktisap ettiğini ve borçlunun elinde bulunmasını gerektiren hukuki ve fiili sebep ve hadiseleri göstermek ve bunları ispat etmekle mükelleftir. iSTİHKAK DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME, 6183 Sayılı Yasa'nın 66. maddesinde düzenlenen istihkak davası niteliğindedir. 6183 Sayılı Yasa'nın 68/I. maddesinde şeklinde düzenleme yapılmıştır. Bu maddedeki mahkeme sözcüğünün dava değerine göre Asliye Hukuk veya Sulh Hukuk olarak yorumlanması gerekir. Dairemiz ve İcra İflas Yasası'ndan kaynaklanan istihkak davalarına bakmakla görevli Yargıtay Yüksek 21 ve 17. Hukuk Daireleri'nce dava değerinin dava konusu alacak ya da hacizli maldan değeri düşük olana göre mahkeme görevinin tayin ve buna göre harç ile avukatlık ücretinin takdir edileceği kabul edilmektedir. Eldeki davada hacizli aracın değeri 2.500,00 TL olup, dava tarihi itibariyle değer ve kıymeti 7.230,00 TL'ye kadar olan davalara bakmakta görevli olduğundan Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. İSTİHKAK DAVALARINDA  DİLEKÇE VE DAVALI SIFATI; 3. kişinin İİK'nun 96 ve devamı maddelerine dayalı olarak açtığı istihkak davasına ilişkindir. İİK.nun 96 ve devamı maddeleri uyarınca 3.kişi tarafından açılan istihkak davasında, asıl çekişme 3.kişi ile alacaklı arasında olduğundan, davalılar kural olarak istihkak iddiasına itiraz eden takip borçlusu ve takip alacaklısıdır. Bu davalarda takip alacaklısı zorunlu olarak davalıdır. Dava dilekçesinde takip alacaklısı yerine başka bir kişinin alacaklı gibi gösterilerek dava açılmış olması halinde, davanın sıfat yokluğu (pasif husumet) nedeniyle reddi gerekir. dava dilekçesinde gerçek takip alacaklısı A. G. yerine, alacaklının vekili olan Av. İ. D.'nun davalı olarak gösterilmiş olduğu görülmektedir. Bu husus, davacı vekilinin 24.3.2010 havale tarihli dilekçesinde de belirtilmiştir. Maddi hataya dayalı bu yanlışlığın HUMK. nun 80. maddesi uyarınca düzeltilmesi olanaklı olup, bu hatanın düzeltilmesi hasım değiştirme olarak nitelendirilemez.

Yargıtay Kararı - İstihkak Davası İstihkak Davaları

T.C. YARGITAY 21.Hukuk Dairesi Esas:  2003/5598 Karar: 2003/6446 Karar Tarihi: 07.07.2003 İSTİHKAK DAVASI - DAVACI ÜÇÜNCÜ KİŞİ İLE BORÇLUNUN ANA KIZ OLMASI - 7 GÜNLÜK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN GEÇİRİLMESİ - DAVANIN SÜRE YÖNÜNDEN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Bu durumda, dava 6.8.2002 tarihinde açıldığından davacı 3.kişi İİK.nun 96.maddesinde yazılı 7 günlük hak düşürücü süreyi geçirdiğinden 'süre yönünden davanın reddi' gerekirken aksine düşüncelerle davanın kabulüne karar verilmesi ve hakimin görevinden dolayı re'sen dikkate alması gerekli bu hususu gözden kaçırması hatalıdır. İİK.nun 96/3.maddesi hükmüne göre, 'istihkak iddiası yapıldığı veya istihkak davası açıldığı tarihte, istihkak davacısı ile birlikte oturan kimseler aynı anda malın haczedildiğini öğrenmiş sayılmaları' gerekir. Aynı maddede 'haczin yapıldığını öğrenen 3.kişinin 7 gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybedeceği' öngörülmüştür. Bu durumda, dava 6.8.2002 tarihinde açıldığından davacı 3.kişi İİK.nun 96.maddesinde yazılı 7 günlük hak düşürücü süreyi geçirdiğinden 'süre yönünden davanın reddi' gerekirken aksine düşüncelerle davanın kabulüne karar verilmesi ve hakimin görevinden dolayı re'sen dikkate alması gerekli bu hususu gözden kaçırması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.  
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İstihkak Davası İstihkak Davaları - Yorum
  DENİZHAN CİNDORUK -
  7 Ağustos 2016

  İstihkak Davası Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • İstihkak Davası İstihkak Davaları - Yorum
  SEVDA AKÇINAR -
  16 Ağustos 2016

  İstihkak Davası Konuyla ilgili bilgi verirseniz ona göre bir yol izlemek isterim teşekkür ederim iyi çalışmalar.

  Cevapla
 • İstihkak Davası İstihkak Davaları - Yorum
  Çiğdem -
  4 Şubat 2017

  İstihkak Davası İstihkak Davaları Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
Yorum Bırak