Atla

İşveren İhtarname Örneği Örnekleri


İşveren İhtarname Örneği Örnekleri

İşveren İhtarname Örneği Örnekleri

İşveren İhtarname Örneği Örnekleri

İşveren ve işçi arasında görülen en sık görülen uyuşmazlıklar iş sözleşmeleri ile ilgili oluyor. Kanuni olarak uygunluğu bulunmayan biçimde ücret ödemenin yapılmaması, işten çıkartma ve bu doğrultudaki eylem ve konuları kapsamına alabiliyor.

İşçi tarafından sözleşmenin gerektirmiş olduğu koşul ve sorumluluklara uygun hareket edilmesine karşın işveren tarafından aksi yöndeki eylemlere ilişkin olarak aynı şekilde iş sözleşmesinden doğan temel işçi hakları söz konusu olmaktadır.

Bu noktada işveren ve işçi arasında meydana gelen uyuşmazlıklar halinde işçinin yasal yoldan hakkını arayabilmesi noktasında ihtarname son derece önemli bir kanıt ve gösterge niteliği taşımaktadır.

İhtarname Çekilmesinin Önemi

İşçi tarafından işverene gönderilen ihtarname, işverenden talep edilen yasal hakkın yerine getirilmesi durumunun realiteye dönüşmemesi halinde hukuki sürecin başlatılacağına ilişkin olarak ‘resmi’ nitelikte bir belgedir.

İş Mahkemeleri’ nde veya arabuluculuk faaliyetlerinde görülen iş konulu davalarda işçi tarafından çekilen ihtarnamenin sonuç açısından dahi önemli etkileri söz konusu olabilir. İhtarnamenin yasal statü kazanabilmesi için işçi tarafından işverene, noter aracılığı ile gönderilmiş olması gerekliliği bulunur.

Noter aracılığı ile gönderilen ihtarname sayesinde yasal süreç içerisinde işvereninin söz konusu duruma ilişkin olarak bilgi sahibi olmadığı gibi bir savunmanın söz konusu olmaması mümkün olmaktadır. Bunun haricinde ihtarname hazırlığı aşamasında söz konusu konuya ilişkin olarak kapsamlı olarak ve anlaşılır bilgilere yer verilmesi gerekliliği bulunur.

İhtarname Nasıl Hazırlanmalı ve Gönderimi Nasıl Olmalı?

İşçi tarafından işyerinden;

*Emeklilik

*Askerlik

*Evlilik

*Malulen emeklilik,

*Maaş ödemesinin yapılmaması,

İşveren İhtarname Örneği

Yukardaki nedenler dolayısı ile ayrılma halinde, noter aracılığı ile işverene ihtarname gönderilir. Bu uygulama ile işçinin yasal olarak son derece önemli haklar elde etmesi söz konusu olur.

İşçi tarafından noter aracılığı ile gönderilecek olan ihtarname dahilinde her tip ücret alacağından, diğer konulara ilişkin olarak işvereni ile ilişkisini etkilemiş ve iş yerinden ayrılışına konu olmuş olan duruma ilişkin olarak kapsamlı ve açıklayıcı bilgilere yer verilmesine önem gösterilmesi gerekmektedir. 

Alacaklara ilişkin olarak da net miktarların hem yazılı hem de rakamla belirtilmesi de ayrı bir önem taşır.

 

İhtarname hazırlığının, ihtarname ile hangi hakkın talebinin gerçekleştirileceğine bağlı olacak biçimde uzman bir avukat veya hukuk bürosu desteği ile hazırlanması ve daha sonra noter aracılığı ile gönderilmesi, olası dava sürecinde işçinin yasal olarak durumuna ilişkin önemli bir kanıta sahip olabilmesini sağlar.

Belirsiz süreli iş akdinde, işten çıkartma uygulaması evvelinde işveren tarafından İş Kanunu kapsamında belirlenmiş olan sürelerde ve şartlarda işçiye tebligatının gerçekleştirilmesi gerekir. Ancak kanunda da belirtilen tebligat kurallarına uygun biçimde harekette bulunmadan işçinin işten çıkartılmasını gerçekleştiren işverene karşı mevcut haklar için ihtarname gönderilir.

İşveren ile yaşanan anlaşmazlıklar halinde ‘noter’ aracılığı ile gönderilen ihtarnamenin işçiye sağladığı avantajlar ise;

 

*İşveren ile oluşan her tip anlaşmazlık durumunda (anlaşma sağlansa dahi) kanuni yönden tüm hakların korunabilmesi,

*Kanuni haklara ilişkin olarak olası zamanaşımı sorunun söz konusu olmasının önlenebilmesi,

Şeklinde kanunlar önünde çok önemli avantajlar sağlamaktadır.

 

İşveren İhtarname Örnekleri

İŞVEREN İHTARNAME ÖRNEĞİ     

 (İHTARNAME ÖRNEĞİ)                                                    

…. …. NOTERLİĞİ' NE

İHTARNAME İHTAR EDEN  :

VEKİLİ   :

İHTAR EDİLEN  : KONU  : 4857 Sayılı İş Kanunun 25/II-d bendi gereğince iş sözleşmesinin feshine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1)  …/ …/ … tarihinde … sicil numarası ile müvekkilimiz …. ……' a ait olan işyerinin ….. bölümünde işe başlamış ve yaklaşık … yıl … olarak çalışmış bulunmaktasınız.

2) İşyerimizde çalışmaya başladığınızdan itibaren ….. bölümünde … şefi olan …. …. ile süregelen bir husumetiniz bulunmaktadır.

3) …/…/… tarihinde birbirinize karşı yaptığınız karşılıklı olumsuz yönde atışmanız sonucunda sözlü, …/…/… tarihinde yemekhanede tekrardan tartışmaya başlayıp şefinize yumruk atarak burnunun kırılmasına neden olduğunuz için tutanak tutularak uyarılmanıza ve bu gibi tavır ve davranışınızın tekrarı halinde 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerine göre iş sözleşmenizin feshedileceğini bildirmemize rağmen …./…/… tarihinde iş çıkışı aranızda çıkan tartışmada şefinizi bıçakladığınız tespit edilmiştir.

4) 4857 sayılı İş Kanunu'nun...... düzenlemesi yer almaktadır.

4) Tarafınıza .....

5) Oluşa gelen olaylar neticesinde tarafınızca sadakat borcuna aykırı davranıp gerekli yükümlülükleri yerine getirmediğiniz sözlü uyarılmalar, hakkınızda tutulan tutanak ve olaylar sırasında işyerinde çalışan personeller ile sabittir. Açıklanan nedenlerden ötürü, müvekkilimin iş sözleşmenizi feshettiğini ihtaren bildiririz. …/ …/ …

İHTAR EDEN VEKİLİ AV.İlkay UYAR KABA

 

BU KONULARDA FAYDALI OLABİLİR

 • İş Hukuku Avukatı Davaları
 • İş Hukuku Sık Sorulan Sorular
 • İşe İade Davası Nasıl Açılır
 • İş Hukuku Davaları Soru Sor Randevu

  Ankara Avukat  Buradan Anlaşmalı Boşanma ile ilgili konumuzu okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Mahkemece davalılar arasındaki ilişkinin muvazaaya dayandığı gerekçesiyle ….işçisi olduğundan bahisle davaya konu tazminat ve işçilik alacaklarının kabulüne karar verilmiştir. Ulaşım işinde davalılar arasındaki sözleşmelerin muvazaalı olduğu yargı kararları ile kesinleşmiştir.

Bu nedenle davacı işçi baştan itibaren …işçisi olup, anılan kurum 6772 sayılı yasanın ilgili maddesi kapsamına olup ilave tediye hesabı ve kabulü yerindedir. Davalılar arasındaki ilişki muvazaalı olduğundan davaya konu işçilik alacaklarından müştereken müteselsilen sorumlu tutulmaları da yerindedir.

Devreden B...Ş yönünden sorumluluğun devir tarihi ile sınırlı tutulması da isabetlidir. Şartnamede işçi için belirlenen ücretin altında ücret ödendiği sabit olup, mahkemece bu yönde fark ücret ve diğer alacaklar bakımında verilen karar da yerindedir. İlave tediye için yasal faiz diğer hüküm altına alınan ücret kabilinden alacaklar için bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faizin kabulü de doğru olması nedeniyle her iki davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • İşveren İhtarname Örneği Örnekleri - Yorum
  TAHACAN MAHİROĞLU -
  5 Ağustos 2016

  Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz.

  Cevapla
 • İşveren İhtarname Örneği Örnekleri - Yorum
  SONGÜL ERÇEN -
  5 Ağustos 2016

  Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli

  Cevapla
 • İşveren İhtarname Örneği Örnekleri - Yorum
  CUMHUR AÇIL -
  9 Ağustos 2016

  İşveren İhtarname Örneği Örnekleri Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • İşveren İhtarname Örneği Örnekleri - Yorum
  DÜRİYE ÇAĞIRGAN -
  10 Ağustos 2016

  İşveren İhtarname Örneği Örnekleri Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
 • İşveren İhtarname Örneği Örnekleri - Yorum
  SÜMEYRA KARASATI -
  11 Ağustos 2016

  İşveren İhtarname Örneği Örnekleri Dava ve avukat masrafları konusunda bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • İşveren İhtarname Örneği Örnekleri - Yorum
  ATIL POTUK -
  17 Ağustos 2016

  İşveren İhtarname Örneği Örnekleri Bu dava Hakkında bazı sorular aklıma takıldı.

  Cevapla
 • İşveren İhtarname Örneği Örnekleri - Yorum
  EMRE BAHA -
  22 Ağustos 2016

  İşveren İhtarname Örneği Örnekleri Öncelikle bu bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederim. Ankara dışına hizmetiniz var mı?

  Cevapla
 • İşveren İhtarname Örneği Örnekleri - Yorum
  SELÇUK ETYEMEZ -
  28 Ağustos 2016

  İşveren İhtarname Örneği Örnekleri Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • İşveren İhtarname Örneği Örnekleri - Yorum
  Hüma -
  21 Şubat 2017

  İşveren İhtarname Örneği Örnekleri Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • İşveren İhtarname Örneği Örnekleri - Yorum
  Lütfiye -
  10 Mart 2017

  İşveren İhtarname Örneği Örnekleri Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
Yorum Bırak