Atla

Kadastro Tespitine İtiraz Davası


Kadastro Tespitine İtiraz Davası

Kadastro Tespitine İtiraz Davası

Kadastro Tespitine İtiraz Davası

Taşınmaz mala ait Türkiye sınırları içinde yer alan taşınmazın tespit için açılan davalara kadastro davaları denmektedir. Ülke içinde kişiye ait mal beyanı yapmak ve ülke sınırları içinde bulunan ve taşınmaz mal hakkında hakkı olan kişilerin açtıkları davalara da kadastro tespitine itiraz davası denmektedir.

Türk medeni Kanunu hukuki statü belirlemeleri yapabilmek adına bu dava sonrası tespit ve manidarlığı belirleme süreci başlamaktadır.

Hukuk davası içerisinde sade ve anlaşılır bir dil ile açıklamak gerekir ise devlet tarafından daha önce belirlenmiş fakat eksik beyan edilmiş herhangi bir taşınmaz üzerinde hak sahibi olanların karar itiraz yapması veya temyiz yoluna başvurmasına kadastro tespitine itiraz davası denmektedir.

Kadastro Tespitine İtiraz Davası Hangi Koşullarda Açılır?

Taşınmaz beyanı sonrası birçok ölü ya da ölüm durumunda bu dava açılır mı. Ayrıca mal beyanı yapılmadığı için devlet hazinesine girmeye hak kazanmış davalar için yine itiraz dilekçesi veya temyiz davası açılması mümkün olmaktadır. İtiraz davası için yine kadastro komisyonuna başvuru yapılır.

Bu itiraz sonucu madde 9 baz alınarak işleme alınmak için inceleme yapılır. Eğer herhangi bir sorun ya da olumsuzluk ile karşılaşılmaz ise o zaman dava açılması için bir olumsuzluk söz konusu olamaz.

Maksimum süreç 7- 10 gün arasında kadastro komisyonu durumu incelemeye alacak ve gerekli belgeleri hazırlayacaktır.

Ayrıca eğer ki kişi itirazını gizli tutmak ister ise bu durumu da yapabilmesi ve gizli olarak itiraz edebilmesi mümkündür. Bu durumun yanı sıra kişi herhangi bir nedenden ötürü itirazını yapmak için noter imzalı vekâlette belirleme hakkına sahip olmaktadır.

Bu dudumda haklı olduğunu kanıtlamak ve hukuki işlemler için kadastro alanında deneyimi tam olan bir avukat ile görüşmekte uygun olabilir. Eğer başkasına vekâlet vererek işlem yapmak istenmiyor ise o zaman avukat vekâleti ile avukattan yardım almakta mümkün olmaktadır.

Beyan İçin İtiraz Davası

Her hangi bir nedenden ötürü açılan kadastro davasına askı ilanı yapılmış ise 30 iş günü içinde dilekçe verilmeli ve dilekçe için yine bilirkişiye danışılmalıdır.

Ayrıca açılan dava sonrası eğer herhangi bir itiraz söz konusu olmadığı zaman dava sonuç alacaktır. Fakat bu süreç içinde herhangi bir itiraz söz konusu olduğu taktirde mahkeme kararı genel mahkeme açılması yönünde olmaktadır. bu davaların çoğu birden fazla ölüm durumunda veya miras halinde açılan davalar olmaktadır.

Genelde kesin sonuçlar alınan ve kısa zamanda çözüme ulaşan dava türleri olması ile bilinmektedir. Tam yer ve yön belirlemesi ve hak edinebilinmesi için komisyon tarafından belirlenen kişiler ön tespit yapmak için beyan edilen köy, kasaba, tarla gibi alan gidip rapor çıkarmaktadır.

Tespit alanına gidilmesinin nedenlerinin başında beyan edilen alanın hak sahibi doğruluğundan dolay olması değil bulunan arazinin kuru ya da sulu arazi olup olmadığını incelemek için olmaktadır.

Eğer gelen sonuç için itiraz reddi yapılacak ise o zaman 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. İtiraz reddi sonrası hak sahibi alan için ölçüm ve incelemeler başlamakta ve karar da bu doğrultuda çıkmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Kendisini vekille temsil ettiren davalı Hazine yararına vekalet ücreti hükmolunmaması hükmün bozulmasını gerektiriyor ise de söz konusu yanlışlığın yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekir.

ÖZET: Çekişmeli taşınmazın tesis kadastro tutanağı dava tarihinden daha önceki tarihte kesinleşmiş olup, kadastro tespiti kesinleşen taşınmazlar hakkında mülkiyet iddiası ile açılacak davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Hal böyle olunca; mahkemenin görevsizliğine, uygulama tutanağının aslının usulüne göre kesinleştirilme işlemi yapılmak üzere Kadastro Müdürlüğü'ne iadesine, kadastro tutanağının bir örneği içine konulmak suretiyle dosyanın görevli Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak