Atla

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar


Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar

Gayrimenkul alımı gerçekleştirmek isteyen kişilerin en sık şekilde karşı karşıya kaldıkları konuların başında kat mülkiyeti konusu gelir.

Kat mülkiyeti, modern hukuk sistemi dahilinde inşaatı tamamlanmış bir binanın kullanılabilir vaziyete getirilmiş olunması ve kullanılabilirliği mümkün olan alanların sahipleri ya da ortakları ile oluşturulan mülkiyet hakkını teşkil eder.

Söz konusu bu tanımlama modern Türk hukuk sistemi dahilinde bulunan Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun ilk maddesini oluşturmaktadır. Temeli kapsamında binanın haricinde yapının betonarme olması gerekliliği de kat mülkiyeti açısından gereklilik teşkil eder.
 

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar Nasıl Açılır Görülür

Kat Mülkiyeti Oluşturulması

Kat mülkiyeti, binanın belirtilmiş olan projeye uygun şekilde tamamlandığını gösterir.

Söz konusu kat mülkiyeti konusu, ilerleyen süreç içerisinde gayrimenkule ilişkin olarak projeden veya oturumdan dolayı olacak şekilde meydana gelebilecek sorunların oluşmasının önlenebilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

Günümüzde kat mülkiyeti söz konusu olmadan temel ihtiyaçları teşkil eden aboneliklerin (doğalgaz, su, elektrik ve internet) gerçekleştirilebilmesi mümkün olmadığı gibi ticari faaliyet gerçekleştirilebilmesi de söz konuus olamaz.

Kat Mülkiyeti Davası

Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde belirlenmiş olan hususlara ilişkin olarak kat maliklerinden ya da kiracılardan herhangi birisinin uygun hareket etmemesi durumunda diğer kat malikleri tarafından söz konusu gayrimenkulün bulunduğu bölgede görevli olan Sulh Hukuk Mahkemesi’ ne başvurarak kat mülkiyeti davası açabilme şansına sahip olabilmektedir.

 

Kat malikinin payına genel-gider ve avans borcundan ya da gecikme tazminatından, bağımsız olan bölümlerin kişisel olarak kullanımı, kira akdi oluşturulması, oturma hakkı ya da başka bir nedene bağlı şekilde süreklilik teşkil edecek biçimde faydalanan sorumluluk taşır.

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar

Söz konusu kat malikinin borcunun uygun yollar aracılığı ile alınamaması durumunda mahkemeye yapılacak başvuru sonucunda tespit edilen ve ödemesi yapılmayan borca ilişkin kat malikinin bağımsız bölüme yönelik,

Mevcut ise yönetici mevcut değil ise kat maliklerinden birisi tarafından ‘yazılı’ istemde bulunulan borç tutarına yönelik olarak diğer kat malikleri lehine Kanuni İpotek hakkı tescil ettirilebilmektedir.

Bu Kanuni İpotek Hakkı daha önce yapılmış olan bir sözleşme ile kaldırılabilmesi mümkün değildir. Bunun yanı sıra söz konusu yönetim planına ilave edilecek ‘kaldırılacağı’ yönündeki hükümlerde geçersizlik niteliği taşımaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 33. Maddesi çerçevesinde sadece kat malikleri tarafından mahkemeye başvuru gerçekleştirilebileceği yönünde bir açıklama bulunur. Buna karşın dava açarak fayda sağlayan  ya da zarar gören kişilerin kat maliki durumunda bulunmuyor olsalar dahi mahkeme hakiminin müdahilliğini talep edebilme hakkına sahiptirler.

Bunun yanı sıra Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 33. Maddesinden faydalanabilme şansına sahip olabilmektedirler. Kat malikinin külli ve cüzi halefleri, kiracılar, yönetici sıfatındaki kişiler sınırlı ayni hak sahipleri katta oturan ve ondan yararlanan kişiler tarafından da mahkemeye yönelik olarak kat mülkiyeti davası için başvuru gerçekleştirilebilmesi imkanı bulunur.

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar - Yargıtay Kararı

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir.  

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: İhtiyati tedbir talebinin kabulü kararına karşı yapılacak itirazı inceleme yetkisi davanın açıldığı ve ihtiyati tedbir talebinin kabulü kararını veren …Asliye Hukuk Mahkemesine ait olup, işbu karara davalı vekilinin itirazı üzerine usulüne uygun şekilde,

6100 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince duruşmalı inceleme ile itirazın değerlendirilmesi gerekirken, bundan zuhul ile ve itirazı değerlendirme yetkisinin …Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bulunduğundan bahisle dosyanın gönderildiği …Asliye Hukuk Mahkemesince de işin esasının incelenerek karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, 

Asliye Hukuk Mahkemesince verilen …sayılı ve ….tarihli karar yok hükmünde olduğundan kaldırılmasına karar verilmiş ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun bu nedenle kabulü ile, 6100 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince esası incelenmeksizin yerel mahkeme kararının kaldırılmasına ve …Asliye Hukuk Mahkemesince duruşma açılarak, davalı vekilinin itirazının değerlendirilmesi için dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.

ÖZET: Bağımsız bölüm maliklerinin, kat malikleri kurulu kararı ile de olsa yönetime yetki vermesi ve site yönetiminin kat malikleri adına; binadaki ortak ve bağımsız bölümlerdeki ayıplı işlere ilişkin dava açması hukuken mümkün değildir. Bu şekilde açılan davaya muvafakat vererek taraf teşkili sağlanması da mümkün değildir.

Bu tür davaların bizzat kat malikleri tarafından açılması gerekir. Hal böyle olunca, mahkemece, yapı yönetiminin dava açma ehliyeti bulunmadığından aktif husumet ehliyeti yokluğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar - Yorum
  BOĞAÇHAN DELİKARA -
  14 Ağustos 2016

  Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar - Yorum
  NİLAY ERDURAN -
  15 Ağustos 2016

  Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar - Yorum
  Tecer -
  26 Kasım 2016

  Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

  Cevapla
Yorum Bırak