Atla

Kıdem Tazminat Nasıl Alınır


Kıdem Tazminat Nasıl Alınır

Kıdem Tazminat Nasıl Alınır

Kıdem Tazminat Nasıl Alınır

ÖZET: Mahkeme tarafından yukarıdaki değerlendirmeler doğrultusunda dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırıldığı, ancak aynı gün duruşmasına çıkılan dosya sayısı ve iş yoğunluğu nedeni ile kısa kararda sehven, hükümde aleyhine karar verilmeyen davalıların yazılmadığı ve talep olunmayan ihbar tazminatı ile ilgili hüküm kurulduğu,

Anılan yanlışlık nedeni ile gerekçeli karar yazımında taraflar leh ve aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmediği, yine anılan gerekçelere göre aleyhine hüküm kurulan davalılar Bakanlık ve ... Şirketi dışında kalan davalılar hakkındaki davanın reddi gerektiği gerekçesi ile kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti, hafta tatli ücreti haricindeki taleplerin kabulüne davanın kabulüne karar verilmiştir.

ÖZET: Davacının bu dönemde çalıştığına dair yeterli delil sunulmamıştır. Bu durumda davacının bahsedilen 10 günlük arada çalışmadığı kabul edilmelidir. Bu nedenle önceki iş aktinin sona erdiği ve ihaleyi yeni alan alt işveren nezdindeki çalışmanın yeni bir iş aktine dayandığının kabulü gerekir.

Netice itibari ile feshe bağlı alacak talepleri olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarının, davacının iş aktinin 31/12/2017 tarihinde sona erdiği kabul edilerek hesaplama yapan bilirkişi raporunun doğruluğu da mahkeme tarafından denetlenmek sureti ile hüküm altına alınması gerekirken hatalı değerlendirme ile bu alacakların reddi bozmayı gerektirmiştir.

ÖZET: Taraflar arasındaki uyuşmazlık, dava dışı işçiye ödenen kıdem ve ihbar tazminatı ücreti alacağından hangi tarafın veya tarafların ne oranda sorumlu olduklarına ilişkindir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, dava dışı işçiye ödenen kıdem ve ihbar alacakları toplamının, işçinin davalılar nezdinde çalıştığı toplam süreye bölünmek suretiyle, gün başına isabet eden miktar belirlenip, bu miktarın, dava dışı işçinin her bir davalının yanında çalıştığı sürelerle ayrı ayrı çarpımı sonucunda da, her bir davalının sorumlu olacağı miktar tespit edilmiştir. 

Ne var ki feshe bağlı bir hak olan ihbar tazminatından son işveren sorumlu olup, son işveren dışındaki diğer işverenlerin ihbar tazminatından dolayı işçiye karşı herhangi bir sorumlulukları bulunmamaktadır. Somut olayda, son işverenin, davalılardan ... ...A.Ş. olduğu anlaşılmakla, ihbar tazminatının tamamından adı geçen şirketin sorumlu olduğunun kabulü ile, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, mahkemece açıklanan bu hususun göz ardı edilmiş olması da usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kıdem Tazminat Nasıl Alınır - Yorum
  SULTAN GÖKYAR -
  13 Ağustos 2016

  Kıdem Tazminat Nasıl Alınır Bu dava için gerekli belgeler nelerdir..

  Cevapla
 • Kıdem Tazminat Nasıl Alınır - Yorum
  EBRU TOPÇAM -
  24 Ağustos 2016

  Kıdem Tazminat Nasıl Alınır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
 • Kıdem Tazminat Nasıl Alınır - Yorum
  ARDA KÖMBE -
  25 Ağustos 2016

  Kıdem Tazminat Nasıl Alınır hukuk mahkemesine temyiz dilekçesi örneği varmıdır. Bana yardımcı olurmusunuz..

  Cevapla
Yorum Bırak