Atla

Kira Alacağı Ve Tahliye Davası


Kira Alacağı Ve Tahliye Davası

Kira Alacağı Ve Tahliye Davası

Kira Alacağı Ve Tahliye Davası

Kiracı, kira alacağı süresinde ödemediği takdirde konut sahibi noterden 30 günlük ihtarname veya icradan 30 günlük ödeme emri gönderir.

30 gün sonunda halen ödeme yoksa İcra Tetkik Mercii' ne başvurarak tahliye talep edebilir.

 Eğer (ihtardan sonra) kira yatar, fakat bir yıl içinde bu durum 2 kez gerçekleşirse, kontratın bitiminde Sulh Hukuk Mahkemesi'nde "2 haklı ihtar" sebebiyle tahliye davası açılabilir.

Kira Alacağı Ve Tahliye Davası nasıl açılır

Örnek Olayda Kirasını ödemeyen kiracının tahliyesine karar verilmiştir. Olay İcra dosyasından borçlu adına çıkartılan örnek 13 ödeme emri tebligatının .... tarihinde bila ikmal iade edilmesi üzerine bu kez borçlu adına çıkartılan örnek 13 ödeme emri tebligatının ... tarihinde T.K. 21/2'ye göre tebliğ edildiği,

davalı (borçlu)'nun 7 günlük yasal sürede itiraz etmediği, yasal 30 günlük sürede de ödeme yapmadığı, temerrüde düştüğü, davalı (borçlu)'nun .......daireden tahliyesine dair ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu kararı verilmiştir.

Tahliye - Kira Alacağı Ve Tahliye Davası

Kira şartlarına ve Borçlar Kanunu'nun bu kanuna aykırı olmayan hükümlerine riayet edilse bile kiralayan kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği gibi tahliye davası da açabilirler.

Tahliye davasında Görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Taahhüde dayanan tahliye davasının taahhüt edilen tarihi izleyen bir ay içinde açılması veya bu süre içinde icra takibi yapılmış olması zorunludur. Daha önce kiracıya bildirilen tahliye iradesinin süreyi koruma niteliği olmadığından böyle bir irade açıklamasının hukuki değeri yoktur.

İcra takibi süreyi koruyacağından takip halinde bir aydan sonra da dava açılabilir. Dava süresinde açıldığında o ayın kirasının ihtirazı kayıtlı alınması önemli değildir.

Kira Alacağı Ve Tahliye Davası

Tahliye taahhüdünde taahhüdün verildiği tarihin belirtilmemiş olması taahhüdü geçersiz kılmaz.

Birden fazla kiracılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan tahliye taahhüdünün geçerliliği için bu taahhüdü tüm kiracılar tarafından verilmiş olması gerekir.

 Kiracısını daimi baskı altında tutan kiralayanı iyi niyetli kabul etmek mümkün değildir. Bu bakımdan tevali eden taahhütlerin varlığı halinde açılan tahliye davalarının kabulü olanağı yoktur.

Yargıtay Kararı - Kira Alacağı Ve Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2013/11333 Karar: 2013/13877 Karar Tarihi: 10.10.2013

İTİRAZIN KALDIRILMASI VE TAHLİYE İSTEMİ - ALACAKLININ TARİHİ İNKAR EDİLEN TAHLİYE TAAHHÜDÜNE DAYANARAK İTİRAZIN KALDIRILMASINI İSTEYEMEYECEĞİNİN GÖZ ARDI EDİLMESİ - UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜNÜN YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİ - İSTEMİN REDDİ GEREĞİ

ÖZET: 2004 Sayılı Kanunun ilgili maddesi ve … sayılı içtihadı Birleştirme Kararı gereğince alacaklının, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayanarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceği göz ardı edilerek uyuşmazlığın çözümü yargılamayı gerektirdiğinden istemin reddine karar vermek gerekirken istemin kabulüne karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Kira Alacağı Ve Tahliye Davası - Yorum
  KIVANÇ CANKURTARAN -
  17 Ağustos 2016

  Kira Alacağı Ve Tahliye Davası Sayın avukat Mevcut davanın açma şartları nelerdir.?

  Cevapla
 • Kira Alacağı Ve Tahliye Davası - Yorum
  Refia -
  24 Aralık 2016

  Kira Alacağı Ve Tahliye Davası Acaba bu davayı avukatsız takip edebilirmiyim? Davanın dilekçe örneğini bulabilirmiyim..

  Cevapla
Yorum Bırak