Atla

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası


Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası, Kiracı kira bedelini zamanında ödemediği takdirde 1 yıl içerisinde 2 sefer yazılı ihtar yapıldı ise , başkaca bir ihtarname göndermeye gerek olmadan, kira döneminin bitiminde tahliye davası açılabilir.

Kiracı, kira sözleşmesinin bitiminden önce muaccel olmuş kira paralarını ödemezse, kiralayan 6 ay veya daha uzun süreli kiralarda 30 günlük ve daha kısa süreli kiralarda 6 günlük bir süre tayin ederek, kiracıya, birikmiş kira paralarını bu sürede ödemeyince, sürenin bitiminde sözleşmeyi feshedeceğini ihtar edebilir.

Bu süre, ihtarın kiracıya bildirimini takip eden günden işlemeye başlar. Ev sahipleri ve kiracılar arasında genellikle kiracının aylık kira bedellerini ödememesi sebebiyle tahliye davalarının açılması söz konusu olmaktadır. Aylık kira bedellerini ödememesine rağmen kiraladığı mülkü boşaltmayan kiracılara ev sahipleri tahliye davası açarak, kiralanan mülkü boşaltmasını talep edebilmektedir.

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası ile ilgili  tahliye davasının açılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Eğer kiracı kira bedelini vaktinde ödememesinden kaynaklı olarak 1 yıl içerisinde 2 kere yazılı olarak ihtar almışsa mülk sahibi tarafından tahliye davası açılabilmektedir.

Ayrıca kiracı tarafından kiralanan mülkün tahliye edileceği yazılı bir şekilde mülk sahibine bildirilmiş ise ve kiracı bu bildiriye rağmen mülkü tahliye etmiyorsa ev sahibi icra dairesine başvurarak kiracının tahliyesini isteyebilmektedir.

Ev sahibi mülkün kendisi, eşi veya çocukları için mesken olarak ya da herhangi bir sanatı ya da mesleği icra etmek için kullanma ihtiyacı duyarsa, gayrimenkulün yeniden inşa veya tamir edilmesi gerekliliği bulunuyorsa ve bu inşa ve tadilat durumunda mülkün içerisinde kimsenin ikame etmesi mümkün değilse mülk sahibi kiracıyı durumdan haberdar ederek 6 ay içerisinde mülkü tahliye etmesini talep edebilmektedir.

Kira davaları ayrıca kiralanan mülkün kiracı tarafından başka birisine kiraya verilmesi durumunda ya da kiracının mülk sahibinin onayı olmadan kiracılık haklarını başka birisine devretmesi durumunda da tahliye davaları olarak görülebilmektedir.

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Nasıl Açılır

Kiracı mülkü tahliye ettikten sonra hiçbir sebeple başkasına işgal ettiremez, bu durum kanunlarda net bir şekilde belirtilmiştir. Kiracının imzalanmış olan sözleşmeye aykırı davranması durumunda ev sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

Kiracı, kiraladığı mülkü herhangi bir şekilde kalıcı zarar vermeden kullanmak zorundadır ve bina içerisinde yaşayanların huzurunu kaçıracak herhangi bir davranışta bulunmamalıdır. Eğer kiracı kiraladığı mülke kendisi ya da kiracıyla bağlantısı olan 3. Şahıslar aracılığıyla bir zarar verirse, zararı karşılamak suretiyle mülkü tahliye etmek durumundadır.

 

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Nasıl Açılır

Mülk sahibinin sözleşmeyi feshedebilmesi için öncelikle kiracısına sözleşmeye aykırı davrandığını belirtmesi ve bu aykırılığı gidermesi için uyarıda bulunması gerekmektedir

Eğer yapılan uyarı sonucunda kiracı sözleşmeye ve kanunlara olan aykırı davranışlarına bir son verdiyse mülk sahibinin sözleşmeyi feshetmek için bir gerekçesi bulunmaz. Ancak kiracı yapılan uyarıya rağmen aykırı davranışlarına devam etmekteyse mülk sahibi kiracısına karşı tahliye davası açabilme hakkına sahip olur.

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Şartları  - İki Haklı İhtar

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası açılacağı gibi İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılabilir.

Kiracı kira bedelini vaktinde ödememesi durumunda, kiraya veren kiracıya Bir  yıl içerisinde 2 kez ayrı ayrı aylar da yazılı olarak ihtar etmesi gerekmektedir.

 

Haklı ihtar 1 kira dönemi içerisinde yapılmış olmalıdır. İhtarın yazılı olarak yapılmış olması şarttır.

İhtarname için özel bir şekil şartı koymamıştır. Noterden yapılabileceği gibi, mektup veya telgraf yoluyla da yapılabilir.

 

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Nasıl Görülür Nerede Açılır

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle İki Haklı İhtar Şartları

Kiracının ödemediği kiraların hangi aylara ait olduğunun açık olarak belirtilmesi gerekir. Ayrıca ihtarnamenin Kiracı tarafından tebliğinden önce, kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemiş olması gerekir. 

Gönderilecek 2 ayrı ihtarnamenin 1 kira dönemi içerisinde ayrı ayrı aylara ait kira bedellerine ilişkin olması gerekir. İhtarnamede belirtilen kira bedellerinin muaccel olması (ödeme zamanını gelmiş olması) gerekir. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir. 

Bu süre geçirildiği takdirde veya kira döneminin bitiminden sonraki ilk kira parası ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin alınırsa , kiralayan yeni kira dönemine kadar dava açamaz.

iki haklı ihtara dayanan tahliye davası kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içerisinde gayrimenkulun bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacı: Kira alacağı için yaptığı icra takibine borçlunun yasal sürede itiraz etmediğini ve süresinde takip konusu kira borcunu ödemediğini, bu şekilde temerrüdün gerçekleşmiş olduğunu iddia ederek davalı kiracının tahliyesine karar verilmesini istemiştir.

ÖZET: Karar kesin olmadığı halde, kesin olduğu gerekçesiyle yasa yolu başvurusunun reddedilmiş olması ve ödeme emrinin tebliğinden itibaren yasal süre içinde takip konusu borç ödenmiş olduğu halde tahliye kararı verilmesi nedeniyle kararda hata edilmiş olduğu, bu yanlışlık duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte olduğundan duruşma yapılmadan karar verilmesi suretiyle, istinaf başvurusunun kısmen kabulü, mahkeme kararının düzeltilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

ÖZET: Davacı bir kira yılı içerisinde değişik aylara ilişkin iki ihtar göndermiş olup,

mahkemece ihtarların tebliğ tarihleri saptanarak ihtara konu edilen ayların kira bedellerinin tebliğden sonra ödenip ödenmediği üzerinde durularak işin esasına ilişkin karar verilmesi gerekir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak