Atla

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası


Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

TAHLİYE DAVASI NASIL AÇILIR, KİRANIN ÖDENMEMESİ SEBEBİYLE TAHLİYE DAVASI

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası, Kiracı kira bedelini zamanında ödemediği takdirde 1 yıl içerisinde 2 sefer yazılı ihtar yapıldı ise , başkaca bir ihtarname göndermeye gerek olmadan, kira döneminin bitiminde tahliye davası açılabilir. Kiracı, kira sözleşmesinin bitiminden önce muaccel olmuş kira paralarını ödemezse, kiralayan 6 ay veya daha uzun süreli kiralarda 30 günlük ve daha kısa süreli kiralarda 6 günlük bir süre tayin ederek, kiracıya, birikmiş kira paralarını bu sürede ödemeyince, sürenin bitiminde sözleşmeyi feshedeceğini ihtar edebilir.

Bu süre, ihtarın kiracıya bildirimini takip eden günden işlemeye başlar. Ev sahipleri ve kiracılar arasında genellikle kiracının aylık kira bedellerini ödememesi sebebiyle tahliye davalarının açılması söz konusu olmaktadır. Aylık kira bedellerini ödememesine rağmen kiraladığı mülkü boşaltmayan kiracılara ev sahipleri tahliye davası açarak, kiralanan mülkü boşaltmasını talep edebilmektedir.

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası ile ilgili  tahliye davasının açılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Eğer kiracı kira bedelini vaktinde ödememesinden kaynaklı olarak 1 yıl içerisinde 2 kere yazılı olarak ihtar almışsa mülk sahibi tarafından tahliye davası açılabilmektedir. Ayrıca kiracı tarafından kiralanan mülkün tahliye edileceği yazılı bir şekilde mülk sahibine bildirilmiş ise ve kiracı bu bildiriye rağmen mülkü tahliye etmiyorsa ev sahibi icra dairesine başvurarak kiracının tahliyesini isteyebilmektedir.

***

***

Ev sahibi mülkün kendisi, eşi veya çocukları için mesken olarak ya da herhangi bir sanatı ya da mesleği icra etmek için kullanma ihtiyacı duyarsa, gayrimenkulün yeniden inşa veya tamir edilmesi gerekliliği bulunuyorsa ve bu inşa ve tadilat durumunda mülkün içerisinde kimsenin ikame etmesi mümkün değilse mülk sahibi kiracıyı durumdan haberdar ederek 6 ay içerisinde mülkü tahliye etmesini talep edebilmektedir.

Kira davaları ayrıca kiralanan mülkün kiracı tarafından başka birisine kiraya verilmesi durumunda ya da kiracının mülk sahibinin onayı olmadan kiracılık haklarını başka birisine devretmesi durumunda da tahliye davaları olarak görülebilmektedir. Kiracı mülkü tahliye ettikten sonra hiçbir sebeple başkasına işgal ettiremez, bu durum kanunlarda net bir şekilde belirtilmiştir. Kiracının imzalanmış olan sözleşmeye aykırı davranması durumunda ev sahibinin sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır.

 

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Nasıl Açılır

Mülk sahibinin sözleşmeyi feshedebilmesi için öncelikle kiracısına sözleşmeye aykırı davrandığını belirtmesi ve bu aykırılığı gidermesi için uyarıda bulunması gerekmektedir. Eğer yapılan uyarı sonucunda kiracı sözleşmeye ve kanunlara olan aykırı davranışlarına bir son verdiyse mülk sahibinin sözleşmeyi feshetmek için bir gerekçesi bulunmaz. Ancak kiracı yapılan uyarıya rağmen aykırı davranışlarına devam etmekteyse mülk sahibi kiracısına karşı tahliye davası açabilme hakkına sahip olur.

Kiracı, kiraladığı mülkü herhangi bir şekilde kalıcı zarar vermeden kullanmak zorundadır ve bina içerisinde yaşayanların huzurunu kaçıracak herhangi bir davranışta bulunmamalıdır. Eğer kiracı kiraladığı mülke kendisi ya da kiracıyla bağlantısı olan 3. Şahıslar aracılığıyla bir zarar verirse, zararı karşılamak suretiyle mülkü tahliye etmek durumundadır.

 

İki (2) Haklı İhtara Dayanan Tahliye Davası İçin Şartlar - Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası açılacağı gibi İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davası açılabilir. Kiracı kira bedelini vaktinde ödememesi durumunda, kiraya veren kiracıya Bir  yıl içerisinde 2 kez ayrı ayrı aylar da yazılı olarak ihtar etmesi gerekmektedir.

 

Haklı ihtar 1 kira dönemi içerisinde yapılmış olmalıdır.

İhtarın yazılı olarak yapılmış olması şarttır.

İhtarname için özel bir şekil şartı koymamıştır.

Noterden yapılabileceği gibi, mektup veya telgraf yoluyla da yapılabilir.

 

Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası Nasıl Görülür Nerede Açılır

İHTARIN HAKLI İHTAR OLMASI ŞARTI

Kiracının ödemediği kiraların hangi aylara ait olduğunun açık olarak belirtilmesi gerekir. Ayrıca ihtarnamenin Kiracı tarafından tebliğinden önce, kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemiş olması gerekir. 

Gönderilecek 2 ayrı ihtarnamenin 1 kira dönemi içerisinde ayrı ayrı aylara ait kira bedellerine ilişkin olması gerekir. İhtarnamede belirtilen kira bedellerinin muaccel olması (ödeme zamanını gelmiş olması) gerekir. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir. 

Bu süre geçirildiği takdirde veya kira döneminin bitiminden sonraki ilk kira parası ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin alınırsa , kiralayan yeni kira dönemine kadar dava açamaz.

iki haklı ihtara dayanan tahliye davası kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içerisinde gayrimenkulun bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır. 

 

Yargıtay Kararları - Kiranın Ödenmemesi Sebebiyle Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas:  2014/4247 Karar: 2014/5072 Karar Tarihi: 16.04.2014

TAHLİYE DAVASI - İKİ HAKLI İHTAR - DAVACININ BİR KİRA YILI İÇERİSİNDE DEĞİŞİK AYLARA İLİŞKİN İKİ İHTAR GÖNDERDİĞİ - İHTARLARIN TEBLİĞ TARİHLERİ - İHTARA KONU EDİLEN AYLARIN KİRA BEDELLERİNİN TEBLİĞDEN SONRA ÖDENİP ÖDENMEDİĞİNİN TESPİTİ GEREĞİ

ÖZET: Davacı bir kira yılı içerisinde değişik aylara ilişkin iki ihtar göndermiş olup, mahkemece ihtarların tebliğ tarihleri saptanarak ihtara konu edilen ayların kira bedellerinin tebliğden sonra ödenip ödenmediği üzerinde durularak işin esasına ilişkin karar verilmesi gerekir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak