Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir İstemi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir İstemi

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir İstemi

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir İstemi

Kişilik Haklarına Saldırıdan Dolayı Tedbir İstemi | Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir.

Kişilik hakkı zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.

İhtiyati tedbir davası açılmadan önce ve sonra istenebilir. Dava açılmadan önce istenmesi halinde talep en az masrafla ve en çabuk nerede yerine getirilecekse o yer mahkemesinden ya da davanın açılacağı mahkemeden istenebilir.

Görev konusunda genel kurallar ihtiyati tedbir için de geçerlidir. Uygulamada görev kurallarına uyulmadan da tedbir istenebildiği görünmektedir.

Dilekçe karşı taraf sayısından bir fazla düzenlenir ve gerektiğinde karşı tarafa tebliğ edilir.

Karşı taraf dinlenmeden de tedbir kararı verilebilir.

İhtiyati tedbir kararı verilebilmesi için yaklaşık ispat yeterli sayılmaktadır.

Tedbire karar verilirken kural olarak teminata da hükmedilir. Ancak duruma göre teminat aranmayabilir. Tedbir isteyen adli yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat göstermek zorunda değildir.

Asıl davadan önce tedbir talep edilmişse asıl dava ihtiyati tedbire karar verildiği tarihten itibaren on gün içerisinde açılmalıdır. Bu süre içerisinde davanın açıldığına ilişkin belge tedbir dosyasına koydurulur. Aksi halde on gün sonunda ihtiyati tedbir kendiliğinden kalkar.

Kendisi dinlenmeden aleyhine tedbire karar verilen taraf ihtiyati tedbir kararına itiraz edebilir. Karar verilirken dinlenen tarafın böyle bir hakkı yoktur.

Karara yargılamanın sonuna kadar itiraz mümkündür.

Durumun değişmesi nedeniyle ihtiyati tedbire itiraz hakkı karar verirken dinlenilen tarafça da kullanılabilir.

Tedbir konulmasından zarar gören taraf, tedbir kararı aldıran tarafın davada haksız çıkması üzerine tazminat talep edebilir. Kusursuz sorumluluğa dayalı bir istemdir bu. Dava bir yıllık zamanaşımına tabidir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor