Miras Avukatları - Miras Davası Ankara | Ankara Avukat

0312.995.0202

Detaylar İçin Arayın

0545.229.2505

Detaylar İçin Arayın

Ara

Miras Avukatları – Miras Davası Ankara

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Miras Hukuku  > Miras Avukatları – Miras Davası Ankara

Miras Avukatları – Miras Davası Ankara

Miras Davası Avukatları Ankara

Miras Davası Avukatları Ankara | Ölüm hak miras helal düsturunun yerleşmiş bir toplumda vefatla birlikte miras kavgalarının ortaya çıkması kaçınılmaz bir gerçektir. Miras davaları ülkemizde çok sık rastlanan hukuk davalardandır. Özellikle mirasçıların mal paylaşımında ihtilafa düştüğü hallerde sorunu iletişim yoluyla çözmelerinin mümkün olmadığı durumlarda mahkeme yoluyla çözümün aranması kaçınılmazdır.

 

Miras Nedir?

 

Miras nedir sorusunun cevabı; vefat eden kişinin mal varlığında bulunan menkul ve gayrimenkul değerle ile vefat edenin borçlarının tümü miras kavramı içerisinde değerlendirilir.

 

Vefat edenin evi, arsası, tarlası, arabası, parası miras olduğu gibi vefat edenin borçları ve yükümlülükleri de miras kavramı içerisinde değerlendirilir. Mirasın kabul edilmesiyle mal varlığı ve borçları mirasçılara geçer. | Miras Davası Avukatları

 

Miras Hukuku Nedir?

 

Miras hukuku vefat eden kişinin; ölümden sonra mal varlığının ve borçların nasıl varisler arasında dağılacağı, ölüme bağlı tasarruflarını, sağlar arasındaki tasarruflarını, mirasçıların haklarını ne olduğu, varsa borçlarının kimler tarafından ödeneceğini belirleyen özel hukuk dalıdır. | Miras Davası Avukatları

 

Miras Hukuku Davaları Nasıl Açılır?

 

Miras davasının nasıl açılır konusunda sorunun kaynağına göre farklılık arz etmektedir. Vefat nedeniyle mirasçılar mal paylaşımı yapamamış ise malların paylaşılmasına ilişkin bir dava açmalıdırlar. Eğer vefat eden bir vasiyetname düzenlemiş ve saklı paylı mirasçıların haklarını zedelemiş ise ya vasiyetin iptali veya tenkis davası açmaları gerekir.

 

Vefat eden varislerden mal kaçırmak amacıyla sağlar arasında bir işlem yapmış ise muvazaalı işlemin iptali için dava açmaları gerekir.

 

Miras davası vefat edenin son ikametgahının bağlı bulunduğu Asliye Hukuk mahkemesine durumun gereklerini anlatan bir dilekçeyle birlikte eldeki delillerle başvurulur. | Miras Davası Avukatları

 

Miras Hukuku Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

 

Miras hukukunda mal paylaşımı mirasçılara verilen paylar üzerinden yapılır. Eğer mirasçılar kendi aralarında mal paylaşımı yapamaz ise miras davasıyla birlikte miras taksim davası da açmaları gerekir.

 

Miras hukukunda her mirasçı için paylar belirlenmiştir. Bekar ve çocuksuz ölen birinin malının yarısı annesine diğer yarısı babasına kalır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir.

 

Evli ve çocuksuz vefat edenin mal varlığının yarısı eşine diğer yarısı anne ve babası paylaşır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir.

 

Evli ve çocuklu kişi vefat ederse mal varlığının dörtte biri eşe diğer kalanda çocuklar arasında eşit pay edilir. | Miras Davası Avukatları

 

Miras Davası Ne Kadar Sürer?

 

Miras davasının ne kadar süreceği mirasa konu olan malların miktarına, davadaki mirasçıların sayısına, anlaşmazlık olan konunun içeriğine göre değişiklik gösterebilmektedir. | Miras Davası Avukatları

 

Miras Davası Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

 

Miras davasına konu olan uzlaşmazlığa göre zamanaşımı süresi değişiklik göstermektedir. Reddi mirasta zamanaşımı üç ayken vasiyetin iptaline ilişkin açılacak miras davasında zamanaşımı yirmi yıl olabilir. | Miras Davası Avukatları

 

Tenkis Davası Zamanaşımı Ne Kadar?

 

Miras paylaşımı sırasında veya sonrasında hak ihlali ile karşılaştığını düşünen mirasçı durumu öğrendiği andan itibaren bir yıl içinde, her halükarda vasiyetin açıklamasından itibaren 10 yıl içinde tenkis davası açmaz ise hakkı düşer. Bu süre zamanaşımı süresi değil hak düşürücü süredir. | Miras Davası Avukatları

 

Reddi Miras Davası Zamanaşımı Ne Kadar?

 

Kanuni mirasçı veya atanmış mirasçı miras bırakanın ölümüyle ya da varis olduğunu öğrendiği tarihten sonra 3 ay içerisinde miras bırakanın son ikametgahının bağlı bulunduğu sulh hukuk mahkemesine mirası reddini ifade eden yazılı irade beyanında bulunmalıdır. Zamanaşımı üç ay öngörmüştür.

 

Miras bırakanın ölümü tarihinden önce borçlarını ödemede aczi açıkça belli veya resmen makamlarca tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır. üç aylık başvuru süresi aranmaz her zaman mirasın reddi ileri sürülür. Buna hükmen reddi miras denir | Miras Davası Avukatları

 

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Ne Kadar?

 

Muvazaalı tapu iptal davasında kanun zamanaşımı öngörmemiştir. Bu davada dikkat edilmesi gereken iki hususta muvazaalı işlemin ispatı davacıya ait olduğu ve muvazaalı tapu iptal davasında kötü niyetli davacıların aleyhinde davanın sonuçladığı. | Miras Davası Avukatları

 

Miras Davası Masrafları Ne Kadar?

 

Miras davalarında nispi (oransal) harç uygulaması vardır. Miras davasına konu olan malın parasal değeri üzerinden hesaplanır. Harç bedeli mahkeme tarafından belirlenir. Mahkeme satış memurluğu tarafından tahsil edilir. | Miras Davası Avukatları

 

Miras Nasıl Açılır?

 

Miras davasının nasıl açılacağı konusunda sorunun kaynağına göre farklılık arz etmektedir. Vefat nedeniyle mirasçılar mal paylaşımı yapamamış ise malların paylaşılmasına ilişkin bir dava açmalıdırlar. Eğer vefat eden bir vasiyetname düzenlemiş ve saklı paylı mirasçıların haklarını zedelemiş ise ya vasiyetin iptali veya tenkis davası açmaları gerekir.

 

Vefat eden varislerden mal kaçırmak amacıyla sağlar arasında bir işlem yapmış ise muvazaalı işlemin iptali için dava açmaları gerekir.

 

Miras davası vefat edenin son ikametgahının bağlı bulunduğu Asliye Hukuk mahkemesine durumun gereklerini anlatan bir dilekçeyle birlikte eldeki delillerle başvurulur. | Miras Davası Avukatları

 

Reddi Miras Davası Ne Kadar Sürer?

 

Reddi miras davanın ne kadar süreceği davacı sayısına, mahkemenin iş yüküne?, mirasa konu olan malların miktarına, vefat edenin borç ve yükümlülüklerin miktarına göre değişiklik göstermektedir. | Miras Davası Avukatları

 

Kardeşler Arasında Mal Mirası Nasıl Paylaşılır?

 

Babanın vefatında mal paylaşımı Evli ve çocuklu kişi vefat ederse mal varlığının dörtte biri eşe diğer kalanda çocuklar arasında eşit pay edilir. Bekar ve çocuklu kişi vefat ederse mal varlığının tamamı çocuklar arasında eşit pay edilir. | Miras Davası Avukatları

 

Miras Mal Nasıl Paylaşılır?

 

Miras paylaşımında vefat edenin medeni durumu ve çocuk sahibi olma durumuna göre farklılık gösterir.

 

Bekar ve çocuksuz ölen birinin malının yarısı annesine diğer yarısı babasına kalır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir.

 

Evli ve çocuksuz vefat edenin mal varlığının yarısı eşine diğer yarısı anne ve babası paylaşır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir.

 

Evli ve çocuklu kişi vefat ederse mal varlığının dörtte biri eşe diğer kalanda çocuklar arasında eşit pay edilir. | Miras Davası Avukatları

 

Miras Kalan Ev Nasıl Paylaşılır?

 

Vefat edenin mirası; miras hukukundaki paylara göre taksim edilir. Ancak ev gibi gayrimenkuller bölünemeyeceği gerçeği göz ardı edilmemelidir.

 

Vefat edenin evi eş ve çocuklar arasında ilk olarak el birliği mülkiyet halinde gerekli veraset ve tapu işlemlerini yaparak paylı mülkiyete dönüştürdükten sonra taraflar ister paylı mülkiyeti sürdürürler ister kendi aralarında hisselerini satarak evi paylaşırlar. | Miras Davası Avukatları

 

Yasal Mirasçılara Miras Nasıl Bölünür?

 

Bekar ve çocuksuz ölen birinin malının yarısı annesine diğer yarısı babasına kalır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir.

 

Evli ve çocuksuz vefat edenin mal varlığının yarısı eşine diğer yarısı anne ve babası paylaşır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesi diğer çocuklar arasında eşit pay edilir. Evli ve çocuklu kişi vefat ederse mal varlığının dörtte biri eşe diğer kalanda çocuklar arasında eşit pay edilir. | Miras Davası Avukatları

 

Eşin Miras Payı Nedir?

 

Eşin miras payı vefat edenin çocuğu olup olmamasına göre değişiklik gösterir. Eğer çocuksuz vefat edenin mal varlığının yarısı eşine diğer yarısını anne ve babası paylaşır. Eğer anne ve babadan biri veya her ikisi vefat etmiş ise onun hissesini vefat edenin kardeşleri arasında eşit pay edilir.

 

Evli ve çocuklu kişi vefat ederse mal varlığının dörtte biri eşe diğer kalanda çocuklar arasında eşit pay edilir.

 

Medeni kanunda yapılan değişikliklerle evlilik sözleşmesi yapmayan eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri malların ortak olduğu edinilmiş mallara katılım rejimine tabi olduğudur. Bunu anlamı evlilik birliği içerisinde yapılan mal varlığının kimin üzerinde olduğunun önemi olmadığıdır çünkü kanun evlilik birliğinde edinilen mallar ortak olduğu hükmüdür. | Miras Davası Avukatları

 

Miras Davası Hangi Mahkemede Açılır?

 

Miras davası vefat edenin son ikametgahını bağlı bulunduğu sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Tapu tescili, muvazaalı tapu iptali gibi davalar asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Terekenin tespiti gibi davalarda sulh hukuk mahkemelerinde açılır.

 

Miras davalarında tarafların aklına takılan miras nedir, miras hukuku nedir, miras davası nasıl açılır, miras hukuku mal paylaşımı nasıl olur, miras davası ne kadar sürer, miras davası zamanaşımı süresi ne kadar, miras davası masrafları ne kadar, miras kalan ev nasıl paylaşılır, veraset nasıl paylaşılır, kardeşlerin miras kavgası durumunda ne olur.

 

Yasal mirasçılara miras nasıl bölünür, miras davası hangi mahkemede açılır, eşin miras payı nedir, miras davası hangi mahkemede açılır, miras davası dilekçe örneği nasıl yazılır, miras davalarında vekil kullanılabilir mi, miras davası nasıl açılır, reddi miras davası ne kadar sürer, reddi miras davası reddedilir mi, kardeşler arasında mal mirası nasıl paylaşılır, miras mal nasıl paylaşılır soruları cevaplamaya çalışacağız.

 

Miras konusunda diğer konu başlıkları olan Miras Hukuku Avukatları hakkında daha fazla bilgi için… | Miras Davası Avukatları

[Toplam:3    Ortalama:5/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor