Atla

Mirastan Iskat Davası


Mirastan Iskat Davası

Mirastan Iskat Davası

Mirastan Iskat Davası

Mirastan Iskat Davası Nedir Günümüzdeki reddetme anlamına gelen ıskat sözcüğü ile birlikte kullanılan mirastan ıskat mirastan ret ya da mirastan mahrum bırakma anlamları ile günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Saklı payı elinde bulunduran mirasçılar arasından bir kişinin ya da birkaç kişinin haklarının korunmadan kayıp yaşaması durumunda bu haktan yararlanması söz konusu olabiliyor. Miras bırakan kişinin eşi, anne ve babası ile çocuklarının yer aldığı saklı pay mirasçılarının bu durumda mirastan pay alması bir kenara dursun tenkis davası açması bile mümkün olmamaktadır. Mirastan çıkarılan kişi miras bırakan kişiden önce ölmüş gibi değerlendirilecek ve kendisi herhangi bir hak iddia edemeyecektir. Ancak kendine ait alt soyları bulunuyorsa bunların mirastaki hakları korunuyor olacaktır. Konuyla bağlantılı olan Miras Davası Nasıl Açılır konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Mirastan Iskat Nasıl Yapılır?

Miras hukuku ile ilgili kişilerin yapması gereken şeyler hakkında bilgiler Türk Medeni Kanunu çerçevesinde ortaya konmaktadır. Buna göre miras sahibi olan kişiler saklı pay mirasçılarını reddetmek için iki farklı yol ile isteklerine ulaşabiliyorlar. Bunlardan ilki saklı pay mirasçısının doğrudan mirasçıya karşı ya da mirasçının yakınlarına karşı ağır bir suç işlemesidir. Ağır suçun nicelik ve niteliğinin belirlenmesinde ise ceza hukuku içinde ayrıca tanımlanmış olan ağır suç kavramına dikkat edilir. Bu gerekçe ile kişiler mirastan mahrum bırakma işlemini gerçekleştirebiliyor. Suçun zaman aşımına uğraması ya da kovuşturulma yapılmamış olması gibi süreçler suçun işlenmiş olduğu kabulünü ortadan kaldırmadığı için geçersiz sayılacaktır. Bir diğer mirastan ret şartı ise saklı pay mirasçısı olan kişinin aynı aileye mensup olan kişiler için yapması gereken sorumlulukları ve yerine getirmesi gereken yükümlülükleri yerine getirmemesi olmaktadır. Tüm bu şartların yerine gelmesi sağlandıktan sonra kişiler yazılı ya da sözlü ifade yolu ile saklı pay mirasçılarını mirastan mahrum bırakabilmektedir. Fakat vasiyetname yolu ile bu reddin kabul edilmesi söz konusu oluyor. Vasiyetnamede açık bir şekilde hukuki gerekçelere dayandırmadan kişilerin mirastan bıraktırılmalarına yer verilmesi halinde kararın geçersiz sayılması söz konusu olacaktır. Eğer hukuki açıdan geçerli sebeplere dayandırılmamışsa mirasçılar haklarını almak için talepte bulunabilirler. Bu itirazların gerçekleşmesi halinde ispat yükümlülüğü diğer mirasçıların kendisine düşmektedir.

Mirastan Iskat Davası Nasıl Açılır

Saklı pay mirasçısı olan kişinin devre dışı bırakılmasının ardından bu olayın haklı bir gerekçeye dayandırılmaması söz konusu olduğunda ancak mirastan ıskat davası ile hakkını talep etmesi mümkün oluyor. Ancak bu davalar için hukuki sebebin geçersizliğini ortaya koyacak olan bir ispatta bulunulması gerekmektedir. Ayrıca kişilerin miras kaldığının belirlenmesinin ardından aciz vesikalarının kalmış olduğunun tespit edilmesi ya da vesikalar bulunuyor olsa dahli borcun yarısından daha az miktarlarda olmasına da dikkat edilmelidir. Davaların açılması için zamanaşımı süresi kişilerin iyi niyetli ya da kötü niyetlerine dikkat edilmesi ile 10 yıl ile 20 yıl arasında değişiklik gösterebilmektedir. Miras Hukuku Ankara konulu makaleyi okuyabilirsiniz.

Yargıtay Kararı - Mirastan Iskat Davası

T.C. YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2015/5400 Karar: 2015/3549 Karar Tarihi: 31.03.2015 - Mirastan Iskat DavasıMİRASTAN ISKATIN İPTALİ İSTEMİ - MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA SEBEPLERİNİN VARLIĞININ DAVALILAR TARAFINDAN KANITLANAMADIĞI - ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN MİRASÇININ SAKLI PAYLARI DIŞINDA YERİNE GETİRİLECEĞİ - HÜKMÜN BOZULMASIT.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2011/11213 Karar: 2011/11605 Karar Tarihi: 06.07.2011 - Mirastan Iskat DavasıMİRASÇILIKTAN ÇIKARMA ISKAT - DAVACININ MİRASBIRAKANA KARŞI AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMİŞ OLMASI - MİRAS ISKAT SEBEPLERİNİN VE KOŞULLARININ GERÇEKLEŞTİĞİ - DAVANIN REDDİ GEREĞİ ÖZET: Somut olayda, davacının mirasbırakana karşı ilgisiz kaldığı, hastalığı ile ilgilenmediği dinlenen tanık beyanları ile sabit olmuştur.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak