Müdahalenin Meni ve Tazminat Davası

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Müdahalenin Meni ve Tazminat Davası

Müdahalenin Meni ve Tazminat Davası

Müdahalenin Meni ve Tazminat Davası

Müdahalenin Meni Ve Tazminat Davası

Müdahalenin Meni davasında parsellere yönelik olarak müdahalenin men’ine karar verildiği, tazminat istemlerine ilişkin olarak ise herhangi bir karar verilmediği, kararın devamı aşağıdadır.

TAZMİNAT DAVASI – DAVACILAR TARAFINDAN DAHA ÖNCE MÜDAHALENİN MENİ VE TAZMİNAT İSTEMLİ DAVA AÇILMIŞ OLDUĞU.

KARARIN TEMYİZ EDİLMEKSİZİN KESİNLEŞTİĞİ – MAHKEMECE BU HUSUS DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN KARAR VERİLMİŞ OLMASININ İSABETSİZ OLDUĞU.

ÖZET: Dava, haksız eylemden kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacı …’nın davasının reddine, davacılar … ve …’nın davasının dahili davalı yönünden kısmen kabulüne, davalı yönünden husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, dahili davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar vekili, davacıların hisseli malik oldukları parsellere içme suyu projesi kapsamında tesis yapımı için yapılan çalışmalar sırasında zarar verildiğini, daha önce meni müdahale davası açtıklarını, bu dava sırasında da zararlarının tespit edildiğini, davalıların bu zarardan sorumlu olduklarını belirterek oluşan maddi zararın tazmini isteminde bulunmuştur.

Davalı, taraf sıfatının bulunmadığını; dahili davalı ise, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur. Mahkemece, davacılardan …’nın tapuda malik olmadığı gerekçesiyle açılan davanın reddine, davacılar … ve …’nın parsellerinde meydana gelen zararın dahili davalı … Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’nden alınmasına, davaya konu işin … Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi’ne bırakılan işlerden olduğu gerekçesiyle davalı … Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yönelik talebin sıfat yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde; davacılar tarafından dava konusu edilen olay nedeniyle daha önce müdahalenin men’i ve tazminat istemli dava açılmış olduğu, davanın görüldüğü … 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …esas … karar sayılı dosyasında, davacıların bu dosyada da dava konusu ettikleri parsellere yönelik olarak müdahalenin men’ine karar verildiği,

Tazminat istemlerine ilişkin olarak ise herhangi bir karar verilmediği, davacılar tarafından bu hususun temyiz konusu yapılmadığı, kararın temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Mahkemece bu husus değerlendirilmeksizin, karar verilmiş olması doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulmasına karar verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor