Nafaka Davası Avukatları Ücretleri

Ülkemizde boşanma sonucunda ödenmekte olan 3 çeşit nafaka bulunmaktadır. Bu nafaka çeşitleri çocuk için ödenen iştirak nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluk yaşayacak olan eşe ödenen yardım nafakası ve açılmış olan nafaka davaları sonuçlanana kadar mahkeme tarafından belirlenen tedbir nafakasıdır.

Nafaka Davalarında sadece nafaka talep edilmesi değil, nafaka ile ilgili başka davalarda bulunmaktadır. Nafaka davalarını kısaca anlatacak olursak nafaka talebi,  nafakanın yükseltilmesi veya nafakanın azaltılması veya nafakanın kaldırılması gibi dava çeşitliği bulunmaktadır. Boşanma ve ayrılık davalarında nafaka talep edilir. Dava sonucunda da nafaka tedbir nafakası ile devam etmektedir. İlerki tarihlerde eşlerin ekonomik durumlarında değişim, yeniden evlenmeleri, çocukların 18 yaşını doldurmaları, gibi sebebplerden dolayı nafakanın ödenmesinde, artırılması, azaltılması veya kaldırılması talepleri oluşmaktadır. Bu nedenler bu tarz davaları açılması takip edilmesi nafakayla alakalı eş kendi takip edebileceği gibi, dilerse nafaka davası avukatları talebi ile avukat desteği alabilir. Avukat desteği nafaka ile hak ve sorumlulukların kazanılmasında önemi büyüktür.

Nafaka Davası Avukatları Ücretleri – Genel Bilgiler

NAFAKA VERİLMESİ TALEBİ

Nafaka verilmesi için talepde, görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eşe ve çocuğa, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUĞA NAFAKA TALEBİ

Evlilik dışı doğan çocuklar için de açılabilmektedir. Türk Medeni Hukuku evlilik dışı doğan çocukları, evlilik içinde doğan çocuklardan hiçbir şekilde ayırmamıştır. Evlilik dışı ortak çocuk sahibi olan ebeveynlerden çocuğun bakımıyla ilgilenen taraf diğer ebeveyne açacağı nafaka davaları sonucunda bakım masraflarının belirli bir kısmının karşılanmasını talep edebilir. Tedbir nafakası olarak adlandırılan bu nafaka, çocuk ve baba arasında soy bağının kurulmasının ardından açılacak nafaka davaları ile talep edilebilir.

NAFAKANIN İNDİRİLMESİ

Nafaka borçlusunun sosyal ve ekonomik durumunda öncekine nispeten önemli ölçüde, elinde olmayan nedenlerle ve iradesi dışında herhangi bir değişiklik olması, bu değişiklik neticesinde nafaka borçlusu yönünden mevcut nafaka ve nafaka ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi çekilmez bir hal alması durumunda, hakkaniyetin gerektirdiği ölçülerde, mevcut nafaka ve nafaka ile ilgili yükümlülükler şartlara göre uyarlanabilir veya bir miktar indirim yapılabilir.

NAFAKANIN KALDIRILMASI

İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.

NAFAKANIN YÜKSELTİLMESİ

Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur. Hakim istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. Durumun değişmesi halinde hakim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.

Nafaka Davası Avukatları Ücretleri – Avukat Ücret Tarifesi

Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu tarife hükümleri uygulanır.

TBB AVUKATLIK ASGARİ ÜCRETİ (BÖLÜM NAFAKA)

MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.

Nafaka Davası Avukatları Ücretleri

Nafaka Davası Avukatları Ücretleri

Ankara avukat