Atla

Nafakanın Kaldırılması Veya Azaltılması Dava Dilekçesi


Nafakanın Kaldırılması Veya Azaltılması Dava Dilekçesi

Nafakanın Kaldırılması Veya Azaltılması Dava Dilekçesi

Nafakanın Kaldırılması Veya Azaltılması Dava Dilekçesi

… AİLE MAHKEMESİ'NE  

DAVACI                               :  

TC KİMLİK NO                 :  

ADRES                                 :  

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

DAVALI                               :  

ADRES                                 :  

KONU                                 : Yoksulluk nafakasının kaldırılması istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1-)  Müvekkilimiz, davalı ile, …/ …/ … tarihinde evlenmiştir. .............................davalıya aylık … TL. yoksulluk .................... hükmetmiştir. (EK - 1) Mahkemece verilen karar gereğince ............................................dekontlarını ekte sunuyoruz. (EK - 2)

2-) Müvekkilimiz ........................................Bu durumun ispatı için … … ve … … isimli kişiler de tanık yapabilecek ................................. yoksulluk nafakasını engelleyen bir durumdur ve Yargıtay içtihatları da bu yöndedir. (EK - 5)

3-) Açıkladığımız nedenlerle, ..........ödemekte olduğu yoksulluk nafakasının kaldırılması için ..................................................mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur. HUKUKİ NEDENLER      : 4721 ..........................

HUKUKİ DELİLLER        : … Aile Mahkemesi'nin............... K. sayılı kararı, Yoksulluk nafakası ödemelerine.............................., müvekkilimize ait ikametgah kaydı.................., tanık beyanları, Yargıtay içtihatı

SONUÇ VE İSTEM                        : Yukarıda açıkladığımız ..................... kaldırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. …/…

EKLER:       

1-)  … Aile Mahkemesi'nin....................................                      

2-) Yoksulluk nafakası ödemele................................                      

3-) Müvekkilimize ait ...................................                       

4-) … … ve … … isimli ....................                        

5-) 2. HD. ................................                        

6-) Vekaletname örneği.

Davacı Vekili   Av.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • BATURHAN SERTDEMİR -
    5 Ağustos 2016

    9 ay önce boşandım. O zaman nafaka istememiştim, şimdi isteyebilir miyim?

    Cevapla
Yorum Bırak