Atla

Nüfus Davası


Nüfus Davası

Nüfus Davası

Nüfus Davası

Türk Medeni Kanunu kapsamında modern toplum yaşamının oluşturduğu gereklilikler neticesinde vatandaşların. Nüfus Davası olan Başta isim ve soy isim olmak üzere pek çok vatandaşlık durum ve niteliğine yönelik olarak değişim talebinde bulunabilme hakkı bulunmaktadır. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde söz konusu olan değişim gerekliliklerine ilişkin olarak haklı gerekçelerin olması koşulu ile taleplerin gerçekleştirilebilmesi ve dava açılabilmesi mümkündür.

Nüfus Kayıtlarında İsmin Haklı Gerekçeye Göre Düzeltilmesi

Türk Medeni Kanununda nüfus davası çerçevesinde ismin değiştirilmesi, sadece haklı nedenler kapsamında mahkemeye başvurularak, değiştirilebilmektedir. İsim değişikliğinin gerçekleştirilmesi halinde nüfus siciline kayıt ve ilan edilir. Bu noktada isim değişikliği durumu şahsi durum değişikliğine yol açmadığı gibi, söz konusu isim değişikliğinden kaynaklı olarak zarar gören ya da mağdur duruma gelen kişiler tarafından isim değişikliği kararının alınmasından itibaren 1 yıl içerisinde itirazda bulunarak, kararın geri alınması talebinde bulunabilir. İsim değişiklikleri halinde Nüfus Müdürlüğü tarafından ismi değişen şahsın mevcut ise çocukların. Kimliklerindeki ‘anne adı' ve ‘baba adı' kayıtlarında da düzenleme gerçekleştirdiği gibi, soyadı değişikliği durumunda da evlilik birliği mevcutsa eşin ve evlilik birliğinde ergin olmayan çocukların bulunması durumunda soyadları değiştirilir. İsim ve soyadı değişikliği ile ilgili olarak en önemli konuların başında mahkemenin kesin hükmü bulunmadıkça. Nüfus Müdürlüğünde değişim gerçekleştirilemeyeceği ya da kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek nitelikte şerh uygulamasında bulunamaz. Fakat söz konusu durumların aile kütüklerine tescil edilmesi sırasında gerçekleştirilen maddi hatalar Nüfus Müdürlüğü tarafından esas belgesine uygun şekilde düzenlenebilir ki kayıt düzeltme davaları Nüfus Müdürü ya da görevlendirmiş olduğu nüfus memuru önünde görülmekte ve karar hükmü alınır.

Nüfus Kayıtlarında Cinsiyet Düzeltmeleri

Türk Medeni Kanununun tanımış olduğu cinsiyet değişimi hakkını kullanmak isteyen kişi. Şahsi olarak gerçekleştireceği başvuru ile mahkemede cinsiyet değişikliğine izin talebinde bulunabilir. Ancak söz konusu cinsiyet değişikliği için mahkemede bazı şartlar aranır. Bu şartlar ise; *18 yaşının doldurulmuş olunması *Evlilik birliğinin kurulmamış olması *Transseksüel nitelikte bulunarak, cinsiyet değişiminin ruh sağlığı yönünden elzem halde bulunduğu ve üreme yetisinin devamlı şekilde yoksun olduğu bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi' nin vereceği resmi sağlık kurulu raporu ile kanıtlanması şeklindedir. Mahkeme tarafından alınan cinsiyet değişikliği kararının kesinlik hükmü almadığı müddetçe nüfus kütüklerinin herhangi bir kaydında düzeltme yapılmaz ve kayıtların anlamını ve taşıdığı bilgileri değiştirecek yapıda şerhler uygulanmaz. Fakat söz konusu durumların aile kütükleri içerisinde tescili sırasında gerçekleştirilen fiziki hatalar, Nüfus Müdürlüğü tarafından esas belgeye odaklı şekilde düzenlenir.

Nüfus Kayıtlarında Doğum Tarihi Düzeltme

Aile kütüğü dahilinde din bilgisi durumuna dair ilgili talepler, şahsın yazılı beyanına göre tescil edilerek, değiştirilir veya boş bırakılır. Kayıt düzeltme davasında nüfus müdürü ya da görevli olan nüfus memuru önünde görülerek, karar altına alınır. İsim değişikliği durumunda,  Nüfus Müdürlüğü tarafından şahsın çocuklarının baba adı ve anne adı hanesine dair kaydı, soyadı değişikliği durumunda da eşi ve ergin olmayan çocukların soyadı hanesini değiştirir. Doğum tarihi düzeltme gibi tespit davaları halinde ise kaydın iptali veya düzeltilmesi açısından açılacak davalar ise karine oluşturur.

Nüfus Kayıt Hatasında Haklı Nedenle Soyadı Düzeltme

Kişinin soyadı değişikliğini mahkemede karar aldırması, sadece geçerli nedenlere bağlı olarak mümkün olur. Soyadı değişiminde nüfus siciline kayıt ve ilan edilir. İsim değişimi ile ise herhangi bir şahıs hal değişimi mümkün olmaz. İsmini değiştiren kişiden kaynaklı olarak mağduriyet yaşayan kişilerin karardan sonra 1 yıl içerisinde yapacakları itiraz başvurusu durumunda yeniden görülmesi söz konusu olur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • Nüfus Davası - Yorum
    GÜVEN İŞİ -
    5 Ağustos 2016

    Adalet devletin amacıdır. (James Madison)

    Cevapla
Yorum Bırak