Atla

Ölümlü Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat


Ölümlü Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat

Ölümlü Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat

Ölümlü Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat

Tazminat davalarında Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Bu tarz tazminat davalarında Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Tazminat davalarında Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hakim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. Ölüm halinde uğranılan zararlar özellikle şunlardır;  Cenaze giderleri,  Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar. Bedensel zararlar ise şunlardır; Tedavi giderleri, Kazanç kaybı, Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar ve Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar olarak sıralayabiliriz.

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Trafik kazasında ölen kişinin desteğinden yoksun kalanlar, mirasçılık söz konusu olmaksızın, kazaya sebep olan işletenden, sürücüden, ve sigortadan maddi ve manevi tazminat,  cenaze giderleri,  ölüm daha sonra meydana gelmiş ise kaza gününden ölüm gününe kadar  hastane ve yol giderleri ile birlikte yapılan her türlü masraflarını ve kazanç kayıplarını tazminat davası açarak isteyebilirler

Ölümlü Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Nedir Kimden İstenir

Ölümlü trafik kazalarında ölen şahsın mirasçıları, ölümden kaynaklanan zararlarını,  kazaya neden olan kişi kurum veya sigorta kasko şirketlerinde  talep edebilirler. Ölümlü Trafik kazalarında tazminat miktarı Mahkemece bilirkişilere tespit ettirdiği kusur oranına göre tazminat belirlenmektedir.

Ölümlü Trafik Kazasında Hangi Tazmşnatlar Talep Edilir

Ölümlü trafik kazalarında ortaya çıkan maddi tazminatlarını sıralayacak olursak;

  1. Cenaze Giderleri,
  2. Ölüm Hemen Gerçekleşmemişse Tedavi Gideri,
  3. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Ölümlü Trafik Kazasında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir

Türk Borçlar Kanunu'nun 53. Maddesi 'Ölenin yardımından faydalananlar ölüm nedeniyle yoksun kaldıkları bu zararları tazminat olarak sorumlulardan talep edebilirler.Türk Borçlar Kanunu'nun 56. Maddesi; "Ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir." denmektedir.

Ölümlü Trafik Kazası Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır

Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Trafik kazasında ölen kişinin desteğinden yoksun kalanlar, mirasçılık söz konusu olmaksızın, kazaya sebep olan işletenden, sürücüden, ve sigortadan maddi ve manevi tazminat,  cenaze giderleri,  ölüm daha sonra meydana gelmiş ise kaza gününden ölüm gününe kadar  hastane ve yol giderleri ile birlikte yapılan her türlü masraflarını ve kazanç kayıplarını tazminat davası açarak isteyebilirler Ölümlü trafik kazaları ülkemizde sıklıkla yaşanmaktadır. Bu kazlardan sonra kanun koyucu vefat eden şahsın yakınlarına bazı konularda tazminat hakkı vermiştir. Bu tazminatları, başta destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere cenaze ve defin gideri, vefat eden şahsın vefatına kadar yapılan tedavi ve diğer masraflar, kazaya karışan aracın uğradığı hasarın maddi değeri gibi başlıklar altında ifade edebiliriz. Bu kısımdaki zararlar maddi zarar olarak değerlendirilir ve maddi tazminat talebine konu edilebilir Ölümlü Trafik kazası Nedeniyle Tazminat Davası, Ölümlü Trafik kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak