Atla

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muvazaa


Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muvazaa

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muvazaa

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muvazaa

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muvazaa NedirÖlünceye kadar bakma sözleşmesi ile bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında, bir kimsenin diğer kişinin ölümüne kadar bakmayı ve gözetmeyi taahhüt etmiş olmaktadır.  Bu konuda Borçlar Kanununda, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, mirasçı atanmasını içermeyen bir durum olsa bile miras sözleşmesi şeklinde yapılmadığı sürece geçerli olmamaktadır. Yapılan sözleşme devlet tarafından tanımış bir kurumu tarafından yetkili makamların belirlediği koşullara uygun şekilde yapılmış olması durumunda geçerli olması için yazılı şekilde yeterli olmaktadır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilmektedir. Bunun yanında ölünceye kadar bakma sözleşmesi noter huzurunda ve Sulh Mahkemesi huzurunda da yapılabilmektedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi resmi bir şekilde yapılması yanında resmi bir şekilde iptal edilebilmektedir.Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptaliYapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesinin bakım alacaklısı, düzenlenen ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebi ile kanuna göre nafaka yükümlüsü olarak kişilere karşı gerekli yükümlülüğünü yerine getirebilecek olanaklarını kaybetmesi durumunda bu olanaklardan yoksun kalanlar sözleşmenin iptalini isteyebilmektedir. Bu konuda hakim yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali yerine bakımı borçlusunun ifa edeceği edimlerden mahsup edilmek üzere, bakım alacaklısının nafaka yükümlüsü olduğu kişilere nafaka ödemesine karar verebilmektedir. Bu konuda mirasçıların iptal davası açma hakları bulunmaktadır. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinin İptali Davası konulu makaleyi okuyabilirsiniz.Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nedir?İki taraf arasında düzenlenen ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer bir kimse ölünceye kadar bakılması ve gözetilmesinin taahhüt edilmesi anlamına gelmektedir. Bu sözleşme tapu sicil müdürlüğünde resmi bir senet karşılığında yapılabilmektedir. Aynı zamanda ölünceye kadar bakma sözleşmesi noter huzurunda da yapılabilmektedir. Bunun yanında Sulh Mahkemesinde de bu sözleşmenin düzenlenmesi mümkün olabilmektedir. Sözleşme konusunda Borçlar Kanunun 512'nci maddesinde miras sözleşmesi şeklinde düzenlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu durumda sözleşmenin iki tanık ile yapılması gerekliliği şart olmaktadır. Gerçek kişiler yanında tüzel kişilerde bakım borçlusu olabilmektedir. Ancak tüzel kişiler bakım alacaklısı olmamaktadır.Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İçin Gerekli BelgelerDüzenlenecek olan ölünceye kadar bakma sözleşmesi için gerekli olan belgeler sözleşmenin düzenlendiği yere göre değişebilmektedir. Sözleşmesinin tapu sicil müdürlüğünde yapılması durumunda;
 • Temlik edilecek taşınmaz malın tapu senedi
 • Bakım alacaklısı, bakım borçlusu ve yetkili temsilcileri ile iki tanığın fotoğraflı olacak şekilde nüfus cüzdanları
 • Bakım alacaklısının bir adet ve bakım borçlusunun iki adet vesikalık fotoğrafları
 • Temlik edilecek taşınmaz mala ait ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge
Sözleşmenin noter veya Sulh Mahkemesinde düzenlenmesi durumunda;
 • Kanunu olarak şekle uygun düzenlenmiş ölünceye kadar bakım sözleşmesinin aslı veya onaylı bir örneği
 • Hazırlanan sözleşmede bakım borçlusu olan kişiye taşınmaz malın adına tescili isteme yetkisi verilmiş ise, borçlunun yazılı istemi yeterli olmaktadır. Hazırlanan sözleşmede bu yetkinin verilmemiş olması durumunda tescil için bakım alacaklısının istemi veya bu konudaki mahkeme kararı
 • Bakım borçlusunun bir adet fotoğrafı
 • Temlik yapılacak taşınmaz mala ait ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Nasıl Düzenlenir?Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri her iki tarafa da borç yükleyen ve niteliği gereğince resmi vasiyetname şeklinde noter, sulh hakimi veya tapu memuru tarafından yapılan sözleşmeler olmaktadır. Düzenlenen bu sözleşmeler, bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakma ve gözetme taahhütnamesi olmaktadır. Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri mirasçı olabilecek kişilerle de yapılabilmektedir. bu konuda Borçlar Kanunun 511'inci maddesinde bakım alacaklısı yönünden gerçek kişi olması dışında özel bir nitelik gerekliliğinden bahsedilmemektedir. Sözleşme düzenlenirken şekilde şartına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Aksi bir durumda şekilde şartlarına uyulmaması halinde sözleşme geçerli sayılmayacaktır. Düzenlenen ölünceye kadar bakma sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getiren bakım borçlusuna karşı sonradan şekilde noksanlığı konusunda sözleşmenin iptalinin istenmesi gibi bir durum iyi niyet kuralı ile bağdaşmayacak bir durum ortaya çıkartmaktadır. Bu konuda Yargıtay, sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmekte olan bakım borçlusu aleyhinde sözleşmedeki şekilde noksanlığı nedeni ile açılan davalarda bakım borçlusu lehine bir karar vermiştir. Bunun yanında ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile alakalı olarak mirasçılar, herhangi bir süreye tabi olmaksızın muris muvazaası nedeni ile tapu iptali ve tescil davası açabilmektedir. Makalede Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muvazaa konusu bilgi amaçlı ele alınmıştır. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Muvazaa konusu hakkında detaylı bilgi için avukat desteği alınız.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • CEVDET ÇOBANOĞLU -
  5 Ağustos 2016

  Çok beğendim, tebrik ederim. Başarılar.

  Cevapla
 • VAHİDE ALİAĞAOĞLU -
  13 Eylül 2016

  Annem bizim haberimiz olmadan Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi ile torununa kendine ait olan daireyi vermiş.ve şahitlerin içinde olan kişide erkek kardeşi yani amcam biz bu sözleşmeyi iptal ettirmek istiyoruz

  Cevapla
Yorum Bırak