Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Doğan Manevi Tazminat İstemi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tazminat Hukuku  > Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Doğan Manevi Tazminat İstemi

Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Doğan Manevi Tazminat İstemi

Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Doğan Manevi Tazminat İstemi

Otel Hizmetlerinin Yetersizliğinden Doğan Manevi Tazminat İstemi

TAZMİNAT DAVASI – OTEL HİZMETLERİNİN YETERSİZLİĞİNDEN DOĞAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALLERİNDE AYKIRI DAVRANIŞIN NİTELİĞİNE GÖRE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEBİLECEK OLMASI – OTELİN ISITMA SİSTEMİNİN YETERSİZ OLMASI

ÖZET: Sözleşme hükümlerine aykırılık hallerinde, bu aykırı davranış, eğer kişilik haklarını ihlal etmişse ve kanunda öngörülen koşulların varlığı sabit olursa, o takdirde manevi tazminata hükmedilebilir.

Dava konusu olayda, davacıların ailesi ile birlikte tatil yapmak üzere gittiği otelin grubun gelişine hazırlanmadığı, otel çalışanlarının kim olduğunun anlaşılamadığı, otelin ısıtma sisteminin yetersiz olduğu, davacıların 31 Aralık gecesini soğukta geçirmek zorunda kaldıkları ve aynı ayarda başka bir otele geçişlerinin sağlanmadığı,

Davalının otelin hazır olup olmadığını kontrol etmediği dosya kapsamı ile sabit olup; bu husus mahkemenin de kabulündedir. Davacıların kişilik hakları, davalılar tarafından hukuka aykırı biçimde ihlal edilmiştir.

MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Manevi tazminat istemenin şartları şunlardır: Davalı taraf kusurlu olmalıdır. Kusuru ağır olması şart değildir. Tazminat isteyen tarafın kişilik hakkı zedelenmiş olmalıdır. Kişilik hakkının zedelenmiş olup, olmadığı, boşanmaya sebep olan olayın mahiyetine ve istemde bulunan tarafın duyduğu elem ve üzüntünün derecesine göre tayin edilir.

Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir.

Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir.

Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir giderim biçimi kararlaştırabilir veya bu tazminata ekleyebilir; özellikle saldırıyı kınayan bir karar verebilir ve bu kararın yayımlanmasına hükmedebilir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor