Atla

Tanıma Davası Nasıl Açılır


Tanıma Davası Nasıl Açılır

Tanıma Davası Nasıl Açılır

Tanıma Davası Nasıl Açılır

TANIMA DAVASI NERDE AÇILIR, TANIMA DAVASI NASIL AÇILIR,TANIMA VE TENFİZ

Tanıma davası yurtdışında verilmiş mahkeme kararlarının Türkiye'de resmi olarak geçerli olması, sayılması anlamına gelmektedir. Örneğin Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın açmış oldukları boşanma kararları ile yurtdışında boşanmış olurlar. Türkiye'de boşanmanın geçerli olması, nüfus kayıtlarına resmi olarak işlenmesi için Türkiye'de yetkili mahkemelerde Tanıma Davası Açılması gerekmektedir. Türkiye dışında yaşadığı ülkede alınan mahkeme kararlarının tümünün Türkiy'de geçerli olması için Tanıma davası açılması zorunludur.

Tanıma Davası Açılırken Gerekli belgeleri sıralayacak olursa; Yurtdışında alınmış boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gerekli belgeler, Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının asli, Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname), Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar  (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti, Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi, Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesidir. Tanıma davası açılırken yukarda anlatılan belgelerin dava dilekçesine eklenerek mahkemeye sunulmak suretiyle Tanıma Davası Açılır. Tanıma Davasını Boşanma kararının tanınmasına dair davayı eşlerden birisi diğerine karşı açar.

Tanıma Davası Nasıl Açılır - Nasıl Görülür

Tanıma davası açılırken gerekli belgeler bulunmaktadır. Tanıma davası için gerekli belgeler, mahkeme kararının aslı, apostil olması, kesinleşme şerhi ve mahkeme kararının aslı gerekmektedir. Bunun dışında Tanıma davası görülürken yabancı bir mahkemeden alınmış boşanma kararının Türkiye’de Türk Mahkemeleri tarafından tanınmasında en çok zaman alan konulardan birisi tebligat sorunudur.. Davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle tebligat için uzun bir süre geçmesidir. Bu durumun çözümü için tarafların her ikisinin de Türkiye’den ayrı birerr avukata vekaletname vermesidir. Bu durumda yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacak, dava kısa sürede sonuçlanacaktır.

Tanıma davası açıldığında hakim tekrar boşanmaya ilişkin konuları ele alıp yargılama yapmaz. Tanıma davaları genellikle tek duruşma ile karar verilen davalardır. Burada hakimin dikkate alacağı konular, tanıma için gerekli şartların oluşup oluşmadığı , kanunen gerekli belgelerin dosya içerisinde yer alıp almadığı, Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Kamu düzenine aykırılık teşkil edip etmediği hususlarıdır. Tanıma tenfiz davaları takip edilmesi gereken davalardandır. Davanın tarafları duruşmada bulunmaz ise , H.U.M.K gereği dosya işlemden kaldırılır. Tanıma ve tenfiz davaları Adli Tatilde de görülebilir

Tanıma Davasında Tebligat : Mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğ edilir. Karşı taraf başka ülke vatandaşı ise, gerekçeli kararın da yine o dile çevrilmesi ve bu şekilde tebliğ için gönderilmesi gereklidir. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten ve boşanma kararı kesinleştikten sonra Türkiye’deki ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak kişinin Türkiye’de de boşanmış olduğu bildirilir.

Tanıma Davası Nerede Açılır - Tanıma Davası Nasıl Açılır

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, uzun süre yaşadıkları ülkelerde ve ülkemizle bağlantılı hukuksal sorunlar yaşamaktadırlar. Bunları en başında da Tanıma Davası Nasıl Açılır soru gelmektedir. Tanıma davası kısaca Yurtdışında verilen mahkeme kararının Türkiye de dava açılarak yurtdışında verilen kararın ülkemizde geçerli sayılması anlamına gelmektedir.

Tanıma davasında yetkili Mahkeme : Ankara  İstanbul veya İzmir’de bulunan Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi) ‘nde açılabilir. Mahkeme yetkili olup olmadığını kendisi dikkate almaz Tanıma tenfiz davasında yetki kamu düzeninden değildir. Davalı taraf mahkemeye yetki yönünden itiraz edecekse ilk itiraz olarak ileri sürmelidir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak