Atla

Tapu İptali Ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir


Tapu İptali Ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir

Tapu İptali Ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir

Tapu İptali Ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir

A. Tapu İptali Ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir, B. Tapu İptali Tedbir, C. Tapu İptali Davasında Tedbir  Kararı Nasıl AlınırYARGITAY KARARI: TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİRT.C. YARGITAY 11.Hukuk Dairesi Esas:  2014/7875 Karar: 2014/12603 Karar Tarihi: 01.07.2014TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACININ TAŞINMAZ ÜZERİNDE BULUNAN BİNADA FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL OKUL GELİRLERİ ÜZERİNE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASI TALEBİNİN REDDİNE DAİR VERİLEN KARAR - DÜZELTEREK ONAMA - KARAR DÜZELTME İSTEMİNİN REDDİ ÖZET: Mahkemece, birleşen davanın kabulüne, asıl davada davacının tapu iptal ve tescil talebinin reddine ilişkin önceki kararın kesinleşmesi sebebi ile yeniden karar verilmesine yer olmadığına, davacının dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binada faaliyet gösteren özel okul gelirleri üzerine ihtiyati tedbir konulması talebinin reddine dair verilen karar davacılar - birleşen davada davalılar vekili ve davalı - birleşen davada davacı müflis şirket adına iflası idaresi vekilinin temyizi üzerine Dairemizce düzeltilerek onanmıştır. Bu kez davacılar/birleşen davada davalılar vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacılar/birleşen davada davalılar vekilinin HUMK'nın maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir. (1086 S. K. m. 440) (4721 S. K. m. 712) (6762 S. K. m. 299) Karar: Davacı vekili, müvekkilinin tür değişikliği sonucu Etlik Eğitim Öğretim İnşaat Turizm A.Ş. unvanını alan davalı şirketin kurucu ortağı olduğunu, ayni sermaye olarak taahhüt ettiği taşınmaz payının davalı adına tescil edildiğini, diğer ortakların taahhüt ettikleri ayni ve nakdi sermaye borçlarını ödemediklerini, müvekkilinin ayni sermaye olarak davalı şirkete devrettiği taşınmazın diğer dava dışı ortak Pınar Proje Ltd. Şti'nin borcu için satılma aşamasına geldiğini, davacıya karşı kötü niyetli davranıldığından ayni sermaye olarak davalı adına tescil edilen taşınmazdaki davalı payının yolsuz tescil halini aldığını ve M.K'nın 712. maddesine göre tapunun iptali ile davacı adına tescilini isteme gereği doğduğunu, diğer ortaklar sermaye koyma borcunu yerine getirmediklerinden TTK'nın 299. maddesi uyarınca şirketin kurulmuş sayılamayacağını ileri sürerek, davalı şirketin kurulmamış sayılmasına, davacı tarafından yani sermaye olarak davalıya temlik edilen taşınmaz tapu kaydının iptali ile davacı adına tapu tesciline, yolsuz tescile dayalı olarak taşınmaza yapılan haksız el atmanın önlenmesine, taşınmaz üzerindeki binada faaliyet gösteren özel okul gelirleri üzerine ihtiyati tedbir konulmasına, paranın tevdi mahalline bloke edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, birleşen davanın kabulüne, asıl davada davacının tapu iptal ve tescil talebinin reddine ilişkin önceki kararın kesinleşmesi sebebi ile yeniden karar verilmesine yer olmadığına, davacının dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan binada faaliyet gösteren özel okul gelirleri üzerine ihtiyati tedbir konulması talebinin reddine dair verilen karar davacılar - birleşen davada davalılar vekili ve davalı - birleşen davada davacı müflis şirket adına iflası idaresi vekilinin temyizi üzerine Dairemizce düzeltilerek onanmıştır. Bu kez davacılar/birleşen davada davalılar vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur. Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davacılar/birleşen davada davalılar vekilinin HUMK'nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir. Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar/birleşen davada davalılar vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK'nın 442. maddesi gereğince REDDİNE,YARGITAY KARARI: TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİRT.C. YARGITAY 1.Hukuk Dairesi Esas:  2013/10437 Karar: 2013/10837 Karar Tarihi: 28.06.2013 İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ - İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI HAKKINDA BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KANUN YOLUNUN YASAL DAYANAK OLMADAN TEMYİZ YOLU ŞEKLİNDE YORUMLANMASI - İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINA KARŞI TEMYİZ YOLU KAPALI BULUNDUĞ - HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: 6100 sayılı Yasaya göre de, bir geçici hukuki koruma müessesesi olan hakkında bölge adliye mahkemeleri için öngörülen Kanun yolunun, yasal bir dayanak olmadan temyiz yolu şeklinde yorumlanması yasanın amacına ve müessesenin getiriliş gerekçelerine uygun bir sonuç olmayacaktır. Kaldı ki Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı HUMK'nun 6100 sayılı HMK.na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanacağı ön görüldüğünden, oysa 1086 sayılı Yasada da ihtiyati tedbir kararlarına karşı temyiz yolu kapalı bulunduğuna göre bu kararların temyizen incelenmesinin yasal dayanağının bulunmadığı izahtan varestedir.Tapu İptal Davası 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • EYYÜP GİRGİN -
  5 Ağustos 2016

  Adalet ilkin devletten gelmelidir.

  Cevapla
 • SEVGİ OĞUZHAN -
  7 Ağustos 2016

  Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin. (Kur'an)

  Cevapla
 • Seydaoğlu -
  2 Şubat 2017

  Tapu İptali Ve Tescil Davasında İhtiyati Tedbir Sözleşme var nasıl bir yasal işlem başvurusunda bulunabilirim ikametim adana yalnız..

  Cevapla
Yorum Bırak