Atla

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası


Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası

Hukuk sistemi içinde tapu ile ilgili işlemlerde kişiler mahkemelere başvuru yolu ile haklarını alabiliyorlar. Ancak dava açabilmek için bazı yeterli şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

Tapu Kaydı Düzeltilmesi Davaları için Ne Gerekir?

Tapu kaydının düzeltilmesi söz konusu olduğunda kişilerin mutlaka bir dilekçe ile mahkemeye başvurması gerekiyor.

Dilekçe tapu müdürlükleri ve sicil müdürlüklerine hitap edilecek şekilde delillerle desteklenerek oluşturulmalı ve davaya konu olan her türlü bilgiyi içinde barındırmalıdır.

Tapu kaydı davalarında kişiler dilekçelerde tapular sahibi kişilerin bilgilerinin değiştirilmesi ya da yüzölçümü hesaplarının doğru bir şekilde yapılmasına karar verebiliyorlar.

Tapu Kaydı Düzeltilmesi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Tapu kaydı düzeltilmesi için dava açmak isteyen kişilerin dilekçe hazırlaması gerekmektedir. Dilekçeye konu olan tarafların kimlik bilgileri ve adres bilgilerinin bulunması gerekir.

Bunlara ek olarak davada mahkemeden tam olarak neyin talep edildiğinin açıkça belirtilmesi ve bu kararın verilmesine ortam hazırlayacak olan delillerin toplanması ve dilekçede hukuki temellerle bunun gerekçelendirilmesi gerekmektedir.

Tapu Kaydı Düzeltilmesi Davası Genelge Bilgileri

Tapu kaydında yapılan düzeltmelerle ilgili olarak detayların yayınlandığı genelde bazı düzenlemelere yer verildi. 5 Ağustos 2014 tarihi itibarı ile geçerlilik kazanan bu genelgeye göre tapu kayıtlarının eksik ya da yanlış işlenmesi durumlarında kayıtlarda düzenlemeler yapılabiliyor.

Mahkeme bu tür davalarda doğru bir karar verebilmek için tüm süreci en sağlıklı şekilde incelemeli ve tapudaki düzeltmeler konusunda son kararı vermelidir.

Türk Medeni Kanunu'nda belirtilmiş olan maddelere göre gerçekleştirilen kayıt düzeltilmesi davaları sayesinde tapu memurunun basit yazım yanlışlıklarını düzeltmesi mümkün oluyor. Ancak daha detaylı düzeltmeler için mutlaka mahkeme kararının elinde bulundurulması ve buna bağlı olarak tapu memurunun işlem yapması gerekmektedir.

Tapu Kaydı Düzeltilmesi Davalarında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tapu kaydı düzeltilmesi davalarını ortaya çıkaran sebeplerinin pek çoğunun yazım yanlışı ve hesaplama yanlışı gibi hatalardan kaynaklanması dikkate alındığında mutlaka dava dilekçelerinin eksiksiz ve hatasız bir biçimde yazılması gerekmektedir.

Dilekçelerde şahit beyanlarına yer verilmesi güçlü bir delil olanağı sağlayacaktır. Tapu kayıtları üzerindeki kimlik bilgilerinin kontrolü için nüfus müdürlüğü üzerinden bilgiler alınacağı için davaya söz konusu olan kişilerin kök kayıtlarına ilişkin verilere de mutlaka yer verilmelidir.

Davada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da taşınmazın üzerinde bulunan kayıtlı kişilerin bilgileri ile birlikte bu taşınmaz üzerinde hakkı bulunan kişilerin mal varlığı bilgilerine de yer verilmesi gerekmektedir. Eğer mahkeme talep ederse tanıkların dinlenmesi de söz konusu olmaktadır.

Eğer tüm bu noktalara dikkat edilerek veriler toplandığı halde dava sonuca erdirilemiyorsa bu durumda tanıklar ile birlikte bilirkişi aracılığı ile araştırmalar yürütülüp keşif yapılmasına karar verilir.

Bu sayede tapu müdürlükleri aracılığı ile tapudaki isim düzeltmeleri ya da tapu iptal veya tescil davalarının sonuçlandırılması mümkün oluyor.

Tapuda Kimlik Bilgilerinin Düzeltilmesi Davası

Davalardan tapu kayıtları ile ilişkili olarak isim ya da kayıt düzeltmeleri söz konusu olmasa dahi mutlaka takip işlemleri için Hazine Avukatlıklarının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Böylece mahkeme kararları için temyiz hakkının kullanılması mümkün olabiliyor.

Tapu Kaydının Düzeltilmesinde Görevli ve Yetkili Mahkemeler

Kişilerin tapu kaydı düzeltmesi davalarını dilekçe yolu ile açabilmesi için mutlaka tapu işlemleri hakkındaki görevli ve yetkili mahkemelere başvuru yoluyla bu dilekçelerini dava sürecine dahil etmeleri gerekmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre çekişmesiz yargı işlemi olarak kabul edildiği için bu tür davalarda görevli mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleri olmaktadır. Tapu kayıtları üzerindeki kimlik bilgileri buralarda kolaylıkla değiştirilebiliyor.

Tapu sicilinin düzeltilmesi davalarında ise davaların basit hatalar sebebiyle ortaya çıktığı sebep gösterildiğinden daha dikkatli olunmalıdır.

Bu noktada tapu davaları konusunda deneyimli olan hukuk büroları ya da avukatlarla birlikte çalışmak oldukça önemlidir. Kişiler avukatlardan aldıkları danışmanlık hizmeti sayesinde süreci çok daha sağlıklı bir şekilde yönetebiliyorlar.

Böylece en kısa sürede davaların sonuçlanması ve istenilen taleplerin elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Adi yazı hataları dışında kalan Tapu kayıtlan Mahkeme karan olmadan düzeltilemez TMK. m: 1027). O halde, isim, hudut ve yüzölçümü üzerindeki hataların düzeltilmesi için dava açmak gerekir.

Tapu İptali Davası Nasıl Nerede Açılır

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Nasıl Açılır

Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Malike mesi'nde açılır (HUMK. m: 13).  Tapu ve Nüfus kayıtlan getirtilir.

Şahitler dinlenir, deliller tartışılır Neticede, hasıl olan kanaata göre karar verilir.

Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır

Taşınmazın hudut komşularına,  Taşınmazın paydaşları varsa, davacı dışında kalan hissedarlara,  

Tapu Sicil Muhafızlığı veya Memurluğuna (Hazine varsa, adı geçenlere izafeten Hazine Avukatlığına), Taşınmazın hudutlarında yol veya meydan varsa, Belediye Başkanlığına.

Makalede Tapu Kaydının Düzeltilmesi konusu yer almıştır. Diğer makalelerde de bu bilgileri bulabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Çekişme konusu taşınmazın maliki '' E. K.'' hakkında taşınmazın bulunduğu yerleşim yerinde zabıta aracılığı bir araştırma yapılmamış, kayıt maliki ile aynı ismi taşıyan başka kişi veya kişilerin bulunup bulunmadığı tam olarak açıklığa kavuşturulmamış,

kayıt maliki ile davacının miras bırakanının aynı kişi olup olmadığı hususunda yeterli araştırma yapılmamıştır.

Hal böyle olunca, yukarıdaki ilkeler doğrultusunda araştırma ve inceleme yapılarak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yetinilerek karar verilmiş olması doğru değildir. 

ÖZET: Tapu Sicili Tüzüğü gereğince öncelikle tapu müdürlüğüne başvurma zorunluluğu getiren yasal prosedür izlenmeden doğrudan dava açıldığından,

davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir. 


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası - Yorum
  GÜLCE ATİK -
  18 Ağustos 2016

  Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davanın açılabilmesi için avukata vekalet versek daha hızlı sonuçlanır mı?

  Cevapla
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası - Yorum
  Mehveş -
  1 Aralık 2016

  Tapu Kaydının Düzeltilmesi Makaleniniz davası ile ilgili net bir yazı olmuş.. teşekkürler..

  Cevapla
Yorum Bırak