Tasarrufun İptali Davası Şartları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > İcra Hukuku  > Tasarrufun İptali Davası Şartları

Tasarrufun İptali Davası Şartları

Tasarrufun İptali Davası Şartları

Tasarrufun İptali Davası Şartları

İcra İflas Yasasının 283/1 Maddesi benzetme yoluyla uygulanarak iptal ve tescile gerek olmaksızın taşınmazın ve aracın haciz ve satışına karar verilecektir.Tasarrufun İptali Davası, Elinde geçici Md.105 veya Kati Md.143 aciz vesikası bulunan alacaklılarca açılabilir.

Tasarrufun İptali  davasında Tasarruf tarihi ile takip tarihi arasında Md. 280/1 maddede öngörülen 5 yıllık hak düşürücü sürede davanın kabulü ve davaya konu tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekir.

Tasarrufun İptali Davası Şartlarından Biride borcun doğumunun tasarrufun tarihinden önce olmasıdır. Tasarrufun İptali Davasının Açılması şartlarından biriside icra takibi kesinleşmiş bir alacağın bulunmasıdır.

Tasarruf Kardeşler arasında yapıldığı için İİK.nun 278/3-1 Maddesi gereğince bağışlama niteliğinde olup iptali gerekir. Tasarrufun iptali davalarında takibe konulan alacağın tasarruf tarihinden önce tahakkuk etmesi gerekmektedir.

İİK.nun 278 Maddeis uyarınca Tasarruf tarihi ile haciz veya aciz yahut islasın açıldığı tarihler arasında 2 yıllık sürenin geçmediği hallerde tasarrufun iptaline karar verilebilir.

Tasarrufun İptali Davası Şartları Hakkında Örnek Karar

Tasarrufun iptali davası oluşu, davanın ayni değil şahsi nitelikte bir dava oluşu, davalı adına tapuya kayıtlı taşınmazın aynının dava konusu olmayışı, uyuşmazlık konusu olmayan malvarlığı üzerine ihtiyati tedbir konulmasının mümkün olmayışı karşısında,

İlk Derece Mahkemesince, davalı adına kayıtlı taşınmaz üzerine daha evvel konulmuş olan ihtiyati tedbirin kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmakla, davalı tarafın istinaf talebinin kabulü ile, İlk Derece Mahkemesince davalıya ait tasarrufa konu taşınmaz üzerine konulan ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verilmesi gerekmiştir.

Ayrıca konuyla bağlantılı konu olan tasarrufun iptali davası nasıl açılır hakkında ki makaleyi okuyabilirsiniz.

'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Sorry, the comment form is closed at this time.