Alkollü Kazada Kasko

Alkollü Kazada Kasko
Alkollü Kazada Kasko | Yargıtay tarafından verilen son kararla birlikte artık sigorta bedelinin ödenmemesi durumu kişilerin alkollü olması gerekçe gösterildiğinde bu durumda ödemelerin yapılmamasında yeterli bir gerekçe olarak değerlendirilmedi. Alkollü Olarak Yapılan Kazalarda Kasko Emsal niteliği taşıyan kararda kişilerin ödeme...
Alkollü Kazada Kasko Ödeme Yapr mı? Kazanın alkollü olması halinde kasko durumu Trafik Kanunu hükümlerince belirlenmiştir. Trafiğe alkollü şekilde çıkan kişi, hayati risk taşır. Bu nedenle alkol alındığı zaman direksiyon başına geçmemek, geçen kişileri de uyarmak gerekir. Alkol alınmışsa kişiler toplu taşıma ya da taksi gibi araçları kullanarak ulaşım sağlamalıdırlar.

Alkollü Trafiğe Çıkmanın Hukuki Cezası Var mı?

Evet. Bunları yerine getirmeyen vatandaşlar alkollü şekilde trafiğe çıkmanın cezasını hukuki yaptırımlar ile ödemek zorundalardır. Alkollü kazada kasko ve konu ile ilgili diğer detaylar 2418 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, 0.50 promile kadar alkollü olarak araç kullanılmasına izin verilmiştir.

Alkollü Kazada Kasko Sigorta Şirketi Tarafından Rücu Edilmesi

Gelelim, alkollü kazada kasko karşılar mı sorusunun cevabına. Yukarıda bahsedilen bu durum, araçların kasko sigortası için de geçerli olmaktadır. Ticari araç kullanan kişilerin, alkolü olarak yaptıkları kasko hasarları teminat dışı olarak değerlendirme altına alınmaktadır. Araç sürücüsü alkollü olduğunda ya da kusurlu olduğunda, bu aracın trafik poliçesinden karşı tarafa tazminat ödenmesi durumu söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda sigorta şirketi, kusurlu olan kişinin (alkollü olması gibi), kusurlu olması nedeni ile yaptığı ödemeyi rücu etme hakkına sahiptir.

Direksiyon Başına Alkollü Geçmenin Sürücülere Hukuki Yaptırımları

Trafik denetimlerinin yapıldığı sırada sürücüler alkol tespit cihazını kullanmayı red etmekte, zorluk çıkarabilmektedir. Böyle bir durumda zorluk çıkaran kişiye hem idari para cezası hem de diğer cezai yaptırımlar uygulanır. Kişinin ehliyetine 2 yıl süre ile el konulabilir. Yasalar üzerinde alkol kullandıktan sonra direksiyon başına geçen kişiler hakkında işlem yapılır ve söz konusu kişilerin araç kullanma hakkı men edilir. Alkollü trafik kazası kasko öder mi diye merak ediyorsanız hemen söyleyelim; kanında 1,00 promilin bulunduğunun tespiti yapılırsa, kişilerin trafik kazası geçirmesi halinde kasko ödemeleri sigorta şirketi tarafından karşılanmaz. Alkol ölçümüne itiraz yapılabilir. Bu durumlarda tekrar ölçüm yapılmaz. İtirazlar, mahkemeler tarafından dikkate alınır ve bu doğrultuda değerlendirme altına alınır. Uyuşturucu testleri de alkol ile benzer şekilde yapılmaktadır.

Alkollü Olarak Yapılan Kazalarda Kasko

Emsal niteliği taşıyan kararda kişilerin ödeme yapması ancak kusurları bulunmadığı durumlarda geçerli olacak. Yargıtay'ın verdiği karar kasko şirketlerinin faaliyetlerini yakından ilgilendiriyor. Sigorta şirketlerinin sürücünün alkollü olması durumunda ödemediği onarım bedellerinin artık kasko şirketleri tarafından ödenmesi kararı verildi. Çekici ile aracın servise taşınması olayının yaşandığı vakada sürücünün alkollü olmasını gerekçe göstererek sigorta şirketi hasarın ödemeyi reddetti. Bunun karşılığında sürücünün onarım ve çekici masraflarının karşılanması üzerine talep ettiği maddi tazminatın alınması için açılan davada mahkeme kişiyi haklı buldu. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada sigorta şirketine vekalet eden avukatların sürücünün alkollü olması durumunun hasar teminat bedellerinin ödenmesi yükümlülüğünü ortaya çıkaran şartların dışında kalmasını gerekçe göstermesi ve bu duruma itiraz etmesi bilirkişilerin raporları doğrultusunda hasarın ödenmesi ile sonuçlanabiliyor. Mahkemenin dava sonucunda çekici ve bakım masraflarının sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine hükmetmesi durumunun ardından sigorta şirketi bu kararı temyize götürdü. Kararı inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi tarafından mahkemenin vermiş olduğu kararın usul ve yasalara uygun sağlaması gerekçe gösterilerek onanmasına karar verildi. Olayın avukatı Yargıtay'ın vermiş olduğu kararın gerekçesi olarak sürücünün alkollü olması durumunun sigorta bedellerinin ödenmemesine karşılık yeterli bir gerekçe barındırmadığı ile ilgili oldu. Kazalar alkolün etkisi ile oluşsa dahi sigorta şirketleri tarafından bu durumun ispat edilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketleri kişinin alkollü olmasını gerekçe göstererek hasarların ödenmesinden kaçınmada eğilimi de gösterememektedirler. Tazminat talebinin sigorta şirketi tarafından karşılanması gerektiğine karar verilen bu davada kişilerin alkollü olmasının doğrudan bir etkide bulunmadığı varsayımından hareket edilerek işlem yapılmıştır. Buna göre sigorta şirketinin sürücünün alkollü olması durumuna bakılarak hiçbir şekilde tazminat bedelinden muaf olması söz konusu olmuyor. Yargıtay'ın verdiği kararlar kişilerin sadece alkollü olma durumlarının ortaya çıkmasına değil aynı zamanda kazaya sebep olan diğer yol, hava şartları ve kişilerin kazanın gerçekleşmesinde kusur oranlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kişilerin bu noktada sigorta şirketleri tarafından zararlarının tazminatlar aracılığı ile karşılanmasını sağlamak için mutlaka dava açmaktan çekinmemeleri de gerekmektedir. Sigorta Şirketleri Birliği yetkilileri tarafından yapılan açıklamada alkollü kişinin Trafik kazasına karışması halinde ortaya çıkan masraflarının kaskoya dahil bir şekilde kesinlikle ödenmeyeceği belirtiliyor. Bu konuda sigorta şirketleri ilgili kanun maddelerini delil olarak göstererek alkol miktarının önemsiz olmasına işaret edip kişilerin alkol almış oldukları miktarları göz ardı ederek kaskonun masrafları ödemeyeceği konusunda fikir birliğine varıyorlar. Mahkemenin emsal olayda vermiş olduğu kararın kazalara sebep olan unsurların alkol sebebiyle ortaya çıkıp çıkmadığı konusunda kesin yargılara varmadan sigorta şirketlerine yönelik olarak işlem yapılması konusunda da bazı eleştiriler bulunuyor. Alkol kullanımının sürücünün güvenli bir sürüş gerçekleştirmesi ve trafik içinde sağlıklı bir şekilde hareket etmesinin önüne geçmesi gerekçe gösterilerek sigorta şirketlerinin masrafları karşılaması söz konusu olmamaktadır. Bir diğer taraftan alkollü araç kullanan kişilerle ilgili olarak sigorta şirketleri tarafından onarım masrafları gibi bedellerin ödeniyor olmasının pek çok kişide alkollü araç kullanmaya teşvik edici ve özendirici bir hal ortaya çıkarmasında etkisi olduğu yönünde de itirazlar bulunmaktadır. Emsal örnek teşkil eden aynı olay hakkında çekici masraflarının sürücü tarafından ödenmesine ilişkin verilmiş olan kararın mahkeme tarafından bozulması da sağlandı. Bu noktada örnek olaydaki çekici ücretlerinin aracın kaza mahalline en yakın noktada bulunan servise götürülmesi değil de Nusaybin'den Çorum'a kadar verilmesi sonucu artması zarar miktarlarını artırdığı için çekici ücretlerinin kasko şirketi tarafından ödenmesi gerektiğine karar verildiği belirtiliyor. Buna ek olarak mahkeme kararı açıklanırken aynı zamanda bilirkişi aracılığı ile mahkeme kaza halindeki normal koşullarda ödenecek olan çekici ücretlerinin ne miktarlarda olduğuna ilişkin bir çalışma yapmasını da istedi. Eğer yerel mahkeme tarafından bozma kararına uyulması yoluyla süreç takip edilirse bu durumda yeni bir makul ve olağan çekici ücretinin belirlenmesi kişilerden talep edilecek. Mahkemenin buna uymaması durumunda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından karar verilmesi bekleniyor.

Alkollü Kazada Kasko Zararı Öder Mi?

Yargıtay,kararlarında sürücünün alkollü olmasını kazada etkisi olmadığı mahkemece incelenmesi ve ispat yükünü de kasko şirketlerine yüklemiştir ve dava sonucu tazminat talebini kabul etmiştir. Sürücüsü 200 promil alkollü olsun, yolunda giderken, karşı şeritten bir araba gelip üzerine düşerse,  kasko şirketi "alkollüsün ödemem" diyemez.. Yargıtay yapılan kazalarda, münhasıran(Tek Başına) alkolün sebep olup olmadığına, yol, hava şartlarına, kusur oranına bakıyor. Sigorta şirketleri ‘alkollü' diye hasarı ödemiyor, Bu sebeple kasko veya sigortadan zararını tazmin edemeyen insanlar dava açarak bu haklarını alabilirler.

Yargıtay Kararı - Alkollü Kazada Kasko

RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI - TRAFİK KAZASI - ZMSS SÖZLEŞME İLİŞKİSİ - KAZANIN MÜNHASIRAN DAVACININ ALDIĞI ALKOLÜN ETKİSİYLE MEYDANA GELİP GELMEDİĞİ - DAVACI SİGORTA ŞİRKETİNİN SİGORTALISINA RÜCU KOŞULLARININ OLUŞMADIĞININ KABULÜ ÖZET: Dava, ZMSS sözleşme ilişkisinden kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Somut olayda her ne kadar anılan şekilde bir inceleme yaptırılmamış ise de hasarın meydana gelmesinde kazada karışan dava dışı araç sürücüsün kusurunun da kazaya etkili olduğu belirlenmiştir.

Alkollü Kazada Kasko Öder Mi? - Karşılar Mı? - Örnek Kararlar

ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDENİN ETKİSİ ALTINDAYKEN ARAÇ KULLANMA SUÇU - ORANTILILIK İLKESİNİN GÖZETİLMEMESİNİN İSABETSİZ OLDUĞU - SANIK HAKKINDA TEMEL CEZANIN BELİRLENMESİ YERİNE YASAL OLMAYAN VE YETERSİZ GEREKÇE İLE ASGARİ HADDEN FAZLA UZAKLAŞILDIĞI ÖZET: Sanık F. B.'nin sevk ve idaresindeki araç ile …..günü saat ….çift taraflı ve hasarlı trafik kazası yaptığı, olay sonrası sanık F. B.'nin alkol raporunun götürüldüğü polis merkezinde saat …..de alındığı, sanığın polis merkezinde alkolmetre ile yapılan ölçümde …..promil alkollü olduğunun tespit edildiği, Dosyada mevcut ….. tarihli Balıkesir Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün raporuna göre sanığın olay sırasında ortalama olarak…. promil alkollü olduğunun tespit ve rapor edildiği anlaşılmasına rağmen, olay sırasında sanığın ortalama olarak…..promil alkollü oluşu dikkate alınmadan, dosya içeriğine ve olayın oluş şekline uygun olmadan karar verilmesi yanlış olmuştur.

Bu haber toplam 854 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara