Atla

Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi


Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi

Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi

Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi

A. TAZMİNAT DAVASINDA TEMYİZ NASIL YAPILIR, B. TAZMİNAT DAVASI TEMYİZ DİLEKÇESİ, C. TAZMİNAT DAVASI TEMYİZ SÜRESİ NEDİR, D. VELAYET TEMYİZ NEDİRTEMYİZ BOZULMA NEDENLERİ
 • Yargıtay, tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer hususları da inceleyebilir.
 •  Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Ancak, tüzel kişiliğin feshine veya genel kurul kararlarının iptaline, evlenmenin butlanına veya iptaline, boşanma veya ayrılığa, velayete, soybağına ve kısıtlamaya ilişkin davalarla miktar veya değeri onmilyar lirayı aşan alacak ve ayın davalarında taraflardan biri temyiz veya cevap dilekçesinde duruşma yapılmasını istemiş ise, Yargıtayca bir gün belli edilerek taraflara usulen çağrı kağıdı gönderilir. Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında en az on beş gün bulunması gerekir; taraflar gelmişlerse bu süreye bakılmaz. Tebligat gideri verilmemişse duruşma istemi dikkate alınmaz. Duruşma giderinin eksik ödenmiş olduğu anlaşılırsa, dairenin başkanı tarafından verilecek yedi günülk kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde duruşma isteminden vazgeçilmiş sayılacağı, duruşma isteyene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde giderler tamamlanmadığı takdirde, Yargıtay incelemesini dosya üzerinde yapar.
 • Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya tamamen bozar.
 1. Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması.
 2. Dava şartlarına aykırılık bulunması.
 3. Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi.
 4. Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması.
 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • BİNNUR BAKAN -
  6 Ağustos 2016

  Yasaların bittiği yerde zulüm başlar. (Lord Chatham)

  Cevapla
 • DEĞER BOZ -
  9 Ağustos 2016

  Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • MELİH ÖZ -
  10 Ağustos 2016

  Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi Davayı açmak istiyorum süreç ne olur en acil davayı siz alırsanız masraflarım ne kadar tutar.

  Cevapla
 • ASLIHAN ÇAYLAK -
  11 Eylül 2016

  Tazminat Temyiz Dilekçesi Süresi Bu konu Hakkında güncel Yargıtay kararlarına ihtiyacım var, yardımcı olurmusunuz.

  Cevapla
Yorum Bırak