Atla

Tenkis Davası Nasıl Açılır


Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis davalarının uygulama ve işleyişi hakkında gerekli olan prosedür ve koşullara değinmeden öncelikli olarak tenkis davalarının ne olduğunu ve hangi durumlarda açılması gerektiğini açıklamak gerekir.

Tenkis davası, miras bırakan kişinin tasarruf özgürlüğünü aşmış saklı tutulan hak talep edebilen mirasçı kişilerin miras hakkına yaptığı azaltma yahut eksilme olarak nitelendirilir. Bir diğer deyişle diğer hak sahibi paydaşların kişinin miras hakkına yapmış olduğu tecavüzün ortadan kaldırılması ve kanuni hükümler neticesinde hakların korunması için açılan davalardır.

Tenkis davaları murisin vefatı halinde açılabilmektedir. Ankara avukat ve danışmanlık hizmeti ile ilgili konu hakkında daha fazla edinim sağlayabilir ve somut adımlar atabilirsiniz. Tenkis davaları Miras Hukuku'nun araştırma alanına girmektedir. Buna göre mirasta hak sahibi olan mirasçı, vefatı gerçekleşen kişinin tasarrufunu kısmen aşan tasarruflarının talep edilmesi davalarıdır denilebilir. Tenkis, anlam olarak azaltma anlamına gelmektedir.

Medeni Kanunda 560.maddeye dayanan Tenkis Davalarını açma hakkı mirasta bütün pay sahiplerine tanınmıştır. Tasarruf hakkı olması ile birlikte pay sahiplerinin mevcut payları da yasalar ile saklı tutulmaktadır.

Tenkis Davalarında kişiler, malın tenkis nedeni ile vasiyet borçlusuna verilmesi gereken, hakkı sağlığında sahibi olduğu tüm mal varlığı ile tasarruf etme hakkına sahiptir.
 

tenkis davası ne kadar sürer

Bir misal vermek gerekirse şayet murisin ölümü ardından tasarruflarda, ölünceye kadar bakma sözleşmelerinde, hak sahibi kişilerin paylarının aşılması durumunda tenkis davası ile hakların korunması mümkün hale getirilmiştir.

Paylaşıma açık olmayan mal vasiyetleri tam olarak değerinde azalma yahut eksilme meydana gelmeden, paylaşılmasına da imkan olmayan somut bir malın vasiyetinin tenkis davasının konularından birisi olmakla birlikte vasiyet alacaklısı tenkis davası açma hakkına sahiptir. Tenkis davalarının sonucunda vasiyet alacaklılarının mahkeme kararı ile para olarak istenmesi kararı da verilebilmektedir.

Tenkis Davasının Aşamaları ve Özellikleri

Tenkis Davalarının oranları ve dava sürecinin işleme prosedürü Türk Medeni Kanunu'nun 563. maddesine dayanmaktadır.

Miras bırakmış olan yahut miras bırakacak olan bireyin tasarruf miktarı net bir şekilde anlaşılmıyorsa mirasçı atama olarak nitelendirilen bir formül ile diğer emsallere baz alınarak yapılabilmektedir.

Tenkis Davası Nerede Açılmalıdır?

Tenkis davası açılmak istendiğinde davanın miras bırakmış olan kişinin ikamet ettiği son adreste açılmalıdır. İkamet edilen şehirdeki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılması uygundur.

tenkis davası açma şartları

Tenkis Davalarında Zaman Aşımı

Tenkis davalarında zaman aşımı iki şekilde işlemektedir. Tenkis Davalarının açılabilmesi için kişinin saklı paylarından zarar ettiğini anladığı süreç doğrultusunda bir yıl içinde dava açma hakkı bulunmaktadır. Öte yandan bir başka zaman aşımı ise vasiyete paralel olarak uygulanır.

Vasiyetnamenin okunduktan sonra on yıl dava açma hakkı saklı tutulmaktadır. Ancak on yıldan sonra kişi tenkis davasını açma hakkını yitirmiş olacaktır.

Tenkis Davası Dilekçe Örneği - Tenkis Davası Nasıl Açılır

Tenkis davalarında diğer dava türlerinde olduğu gibi aynı şekilde bir dilekçe yazma zorunluluğu bulunmaktadır. Davacı olmak isteyen taraf ya da tarafların net bir şekilde açıklayıcı bir üslupla dilekçelerini yazarak ilgili mahkemeye teslim etmeleri gerekmektedir. Tenkis davası dava dilekçesi her konuya göre farklılık göstereceğinden dolayı, dava dilekçesinin konu başlıklarını ele aldık.

DAVACI            :

TC KİMLİK NO         :

ADRES             :

VEKİLİ            :

ADRES             :

DAVALI            :

ADRES             :

DAVA DEĞERİ                         : (Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

KONU                            : Saklı Paya Tecavüz Eden Tasarrufun Tenkisi Talebinden

SONUÇ VE İSTEM         : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkile ait saklı payın tenkisi ile davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkil adına saygıyla talep ederiz. …/ …/ …

EKLER: Delil ve belgeler ek olarak yazılır. Tenkis Davası Nasıl  Açılır, dilekçe ile anlatılmıştır.

Tenkis Davası Nasıl Açılır konusunda diğer makalelerimize göz atabilirsinir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden mirasbırakanın temliki, saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı kanıtlanmış değildir.

Dolayısıyla tenkis koşullarının oluştuğundan söz etme olanağı yoktur. Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Tenkis Davası Nasıl Açılır - Yorum
  ZÜBEYDA TURHAN -
  5 Ağustos 2016

  En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır.

  Cevapla
 • Tenkis Davası Nasıl Açılır - Yorum
  SİNEM AKTAŞ -
  10 Ağustos 2016

  Tenkis Davası Nasıl Açılır Acaba bu dava ne kadar sürer veya sonuçlanır..

  Cevapla
 • Tenkis Davası Nasıl Açılır - Yorum
  MELİH ÖZ -
  10 Ağustos 2016

  Tenkis davası ve saklı pay hakkı yönünden ne tür haklarımız vardır ? Detaylı bilgi verebilmeniz halinde sizinle bu dava üzerine konuşmak isteriz ? Saygılarımla

  Cevapla
 • Tenkis Davası Nasıl Açılır - Yorum
  Ekin -
  3 Mart 2017

  avukat hanım bu güzel bilgileriniz için teşekkür ederim. Babam vefat edeli 2 sene oldu.babam vefat tmeden önce kardeşlerim tüm mirası almışlar.. ben ne yapmalıyım..

  Cevapla
Yorum Bırak