Atla

Ticari Davalar Ticaret Hukuku


Ticari Davalar Ticaret Hukuku

Ticari Davalar Ticaret Hukuku

Ticari Davalar Ticaret Hukuku

  • Ticaret hukuku üretim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır.
  • Günümüz koşullarında ticaret, aynı ülke sınırları içinde kalmayıp uluslararası bir nitelik kazanmıştır.
  • Yabancı ülkelerle gerçekleştirilen ticari faaliyetler, uyuşmazlık çıkması durumunda hangi ülkenin hukukunun uygulanacağı sorununu da beraberinde getirmiştir.
YARGITAY : TİCARİ DAVALAR
  • T.C. YARGITAY 23.Hukuk Dairesi Esas:  2014/536 Karar: 2014/1780 Karar Tarihi: 11.03.2014
  • ALACAK DAVASI - DAVALININ BİR TİCARİ İŞLETMEYİ KISMEN DE OLSA KENDİ ADINA İŞLETTİĞİ İÇİN TACİR SAYILACAĞINDAN UYUŞMAZLIĞIN İKİ TARAFIN TİCARİ İŞLETMESİYLE İLGİLİ OLMASI NEDENİYLE TİCARİ DAVA OLDUĞU - HÜKMÜN BOZULMASI
  • ÖZET: Davalı Ü., bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işlettiği için tacir sayılacağından uyuşmazlığın Kanun'un maddesi uyarınca iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması nedeniyle ticari dava olduğu, Kanun maddesi gereğince ticaret mahkemesinin görevi olduğu gözetilerek işin esasına girilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
  • 6102 sayılı Ticaret Kanunu'nun 4/1. maddesi 5/1. maddesinde ise ticari davalara bakmakla görevlidir hükümlerini içerir. Davacı ile davalı bankanın tacir olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davalılardan Ü. Ç. ise, dava dışı borçlu M... Ltd. Şti. ile yaptığı taşeronluk sözleşmesi ve bu ilişkiden kaynaklanan cari hesap ilişkisi nedeniyle borçludan alacaklı olduğu iddiasıyla takip başlatmıştır. Bu durumda, davalı Ünal, bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işlettiği için tacir sayılacağından uyuşmazlığın 6102 sayılı Kanun'un 4/1. maddesi uyarınca iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması nedeniyle ticari dava olduğu 5/1 maddesi gereğince ticaret mahkemesinin görevi olduğu gözetilerek işin esasına girilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
YARGITAY: TİCARİ DAVALARI
  • T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas:  2013/13401 Karar: 2013/14872 Karar Tarihi: 01.11.2013
  • TASARRUFUN İPTALİ İSTEMİ - TALEBİN TİCARET MAHKEMESİNİN GÖREVİ İÇİNDE SAYILAN TİCARİ DAVALARDAN OLMADIĞI - UYUŞMAZLIĞIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDE GÖRÜLÜP SONUÇLANDIRILMASI GEREĞİ - HÜKMÜN BOZULMASI
  • ÖZET: Taraflar arasında görülen tasarrufun iptali istemine ilişkin davada ... Asliye Ticaret Mahkemesi ve ... Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmiştir. Bu davalardaki amaç; borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı bazı tasarrufların geçersiz ya da iyiniyet kurallarına aykırılık nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalması ve dolayısıyla o mal üzerinde cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaya yönelik olmasıdır. Bu niteliği itibarıyla talebin; ticaret mahkemesinin görevi içinde sayılan ticari davalardan olmadığı anlaşılmakla uyuşmazlığın, ... Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekir.
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak