Atla

Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği


Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği

Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği

Trafik kazası meydana gelmesi durumunda, açılacak olan davalar arasında ceza davası ve tazminat davaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Trafik kazası tazminat davası dava dilekçesini hazırlanarak mahkemeye sunulması sonucu açılabilmektedir. Trafik kazası tazminat konusunda ki makaleyi  de okuyabilirsiniz. Aşağıda Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Her Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçesi olayın oluşu istenecek tazminat miktarları değişiklik göstermektedir. Bu konuda avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz. Yanlış açılan Trafik Kazası Maddi Tazminat Davası red olunması durumunda miktarlar üzerinden karşı avukatlık ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz.                                                                    (ÖRNEK DİLEKÇE)
                                                  … ... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE;
DAVACI : … ve … adına velayeten, kendi adına asaleten, …
VEKİLİ :
DAVALI : 1-)… Sigorta A.Ş.
2-) … (sürücü) zorunlu değil*
3-) … (işleten) zorunlu değil*
KONU : …/…/… tarihinde meydana gelen trafik kazası nedeniyle maddi tazminat istemimize ilişkindir.
AÇIKLAMALAR :
1-) Halen davalı sigorta şirketi nezdinde … numaralı zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi ile kayıtlı bulunan davalılardan sigortalı …' ın işleteni ve maliki olduğu … plaka numaralı araç, diğer davalı …'ın sevk ve idaresinde, …/…/… günü, saat …sıralarında, … caddesi üzerinde seyir halinde iken, o sırada karşıdan karşıya geçmekte olan müvekkillerimizin murisi …'e çarpmış ve adı geçenin ölümüne neden olmuştur.
2-) Müvekkillerimiz, murisin mirasçıları olup, buna ilişkin mirasçılık belgesi, dilekçemiz ekinde (Ek-1) sunulmuştur. Murisin ölümü sonucunda, desteğinden yoksun kalmışlardır. Öyle ki, muris, kaza tarihinde …yaşında olup, henüz genç yaştadır ve hanede çalışan tek kişidir. Murisin geride kalan eşi, ev hanımı olup, hiçbir gelir kaynağına sahip değildir. Aile, söz konusu kaza nedeniyle oldukça mağdur durumda kalmıştır.
3-) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. maddesi uyarınca, "işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur."Mahkemenizce dosya üzerinde yapılacak araştırmada da görüleceği üzere, kaza sonrasında düzenlenen …/…/… tarihli kaza tespit tutanağında (Ek-2), sigortalı davalının işleteni bulunduğu aracın sürücüsü diğer davalı …, açık kural ihlali nedeniyle tam kusurlu bulunmuştur.
4-) Anılan verilere dayanılarak, müvekkillerimizin maddi anlamdaki kayıplarının telafisini teminen, davalı sigorta şirketine …/…/…tarihli istem yazısı (Ek-3) gönderilmiş ve fakat bu istemimiz, …/…/… tarihli ve …sayılı cevabi yazı (Ek-4) ile ret edilmiştir.
5-) İstemimizin söz edilen şekilde ret edilmesi ve müvekkillerimizin mağduriyetinin günden güne artıyor olması nedeniyle, mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER : 2918 S. K. m. 85, 91 ve 818 S. K. m. 41, 43, 45 ve Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi Genel Şartları ve ilgili diğer tüm  yasal mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER : Mirasçılık belgesi, …/…/…tarihli istem yazısı, …/…/…
tarihli cevabi ret yazısı, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, yemin ve diğer tüm yasal deliller.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, … TL'nin destekten yoksun kalma tazminatı olarak ve kaza tarihinden başlayarak işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla ve vekaleten arz ve talep ederim. …/…/…
                                                                                                                                  Davacı Vekili
                                                                                                                                  Av.
EKLER
Ek-1: Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı)
Ek-2: …/…/… Tarihli Kaza Tespit Tutanağı
Ek-3: …/…/…Tarihli Sigorta İstem Yazısı
Ek-4: …/…/…Tarihli Sigorta Şirketinin Cevabi Ret Yazısı
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği - Yorum
  SENEM ALAY -
  5 Ağustos 2016

  Hukukun buyrukları şunlardır: Dürüst yaşamak, başkasına zarara uğratmamak, herkesin hakkını vermek

  Cevapla
 • Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği - Yorum
  TOYGUN ORHAN -
  5 Ağustos 2016

  Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur

  Cevapla
 • Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği - Yorum
  BALKİ CEYLAN -
  6 Ağustos 2016

  Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. (Eflatun)

  Cevapla
 • Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği - Yorum
  CEMRE AÇIK -
  7 Ağustos 2016

  Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği Aydınlatıcı bilgiler için teşekkür ederim.. Başarılar dilerim..

  Cevapla
 • Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği - Yorum
  BUĞRA ACAR -
  10 Ağustos 2016

  Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği Davayı ben hangi mahkemede açabilirim.. Davanın yetkili mahkemesi neresidir.. Saygılarımla.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği - Yorum
  EMRE DİLEK -
  12 Ağustos 2016

  Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği Merhabalar. Garip bir durumumuz var size danışmak istiyorum.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği - Yorum
  CEREN AKAR -
  14 Ağustos 2016

  Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği Davayı açma şartları nelerdir..

  Cevapla
 • Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği - Yorum
  GÜLBİN ALAN -
  9 Eylül 2016

  Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği Bu duruma karşılık olarak dava açmak istiyorum.

  Cevapla
 • Trafik Kazası Maddi Tazminat Dilekçe Örneği - Yorum
  Ecem -
  20 Mart 2017

  Trafik Kazası nedeniyle kol ve bacakta kırılma oldu. 1 adet platin var. Bu durumda iş göremezlik oranı ne olur. Ayrıca tazminatı bu oran mı etkiliyor. Bilgi alabilirmiyim.

  Cevapla
Yorum Bırak