Tüketici Hakem Heyeti Kararı İlamlı İcra

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tüketici Hukuku Davaları  > Tüketici Hakem Heyeti Kararı İlamlı İcra

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İlamlı İcra

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İlamlı İcra

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İlamlı İcra

*Tüketicinin, Tüketici Hakem heyetlerine başvurarak haksız olarak alınan masraf ve paralarının iadesini isteyebilir.

*Tüketici Hakem Heyeti Kararının, tüketicinin müracatı üzerine olumlu çıkması durumunda karar yazılarak Tüketinin adresine gönderilir.

*Tüketici Hakem Heyeti Kararı 15 gün içerisinde karşı tarafça itiraz olmazsa karar kesinleşir. Bunun üzerine bankanın ilgili şube veya genel müdürlüklerine başvurarak masrafların iadesi istenebilir.

*Müracaatların olumsuz sonuçlanması üzerine Tüketici Hakem Heyeti Kararı mahkeme ilamı niteliğinde olduğundan karar icra müdürlüğü marifeti ile  Tüketici Hakem Heyeti Kararı İlamlı İcra olarak işleme konulur.

Tüketici Hakem Heyeti Kararı İlamlı İcra Yargıtay Kararı

ÖZET: Davanın belirsiz alacak davası olarak açılması karşısında ilk derece mahkemesinin işin esasına girerek sonucuna göre bir karar vermesi gerekirken dava değerini 3.000.-TL olduğunu kabul ederek davanın dava şartı yokluğu (davaya TüketiciHakem Heyetinin bakması gerektiğinin kastedildiği anlaşılmaktadır) nedeniyle usulden reddi yönündeki kararı doğru olmamıştır.

Davalı vekilinin Ticaret Mahkemelerinin görevli olduğu yönündeki itirazlarına gelince; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunun Tanımlar başlıklı 3/ğ, 49, 62 ve 73.madde hükümleri göz önüne alındığında davalı vekilinin bu yöndeki itirazları yerinde görülmemiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor