Atla

Uyap Ticaret Mahkemesi Dava Türleri


Uyap Ticaret Mahkemesi Dava Türleri

Uyap Ticaret Mahkemesi Dava Türleri

Uyap Ticaret Mahkemesi Dava Türleri

 • Alacak (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Cari Hesap Veya Ticari Kredi Sözleşmesi Kaynaklı)
 • Alacak (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Çatmadan Kaynaklanan)
 • Alacak (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
 • Alacak (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
 • Alacak (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan Sebepsiz İktisab Nedeniyle)
 • Alacak (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
 •  Alacak (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
 • Alacak (Kumar Ve Bahis Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • Alacak (Kooperatif Üyeliğinin Sona Ermesi Nedeniyle)
 • Alacak (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
 • Alacak (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
 • Alacak (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
 • Alacak (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • Alacak (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
 • Alacak (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
 • Alacak (Ticari Niteliteki Kefalet Sözleşmesi Kaynaklı)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
 • Alacak (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Tellallık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 •  Alacak (Taşınmaz Alım-Satımı Kaynaklı)
 • Alacak (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
 • Alacak (Vade Farkından Kaynaklanan)
 • Alacak (Uluslarası Hava Taşımacılığından Kaynaklı)
 • Alacak (Yedieminlik Ücreti)
 • Alacak (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Alacak (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
 • Alacak (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Tahsil İstemli)
 • Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi (Depo Edilmesi İstemli)
 • Banka Teminat Mektubunun İadesi Ve Depo Edilmesi
 • Banka Teminat Mektubunun Hükümsüzlüğünün Tespiti
 • Borçtan Kurtulma Davası
 • Çek İptali (Hasımlı)
 • Çek İptali (Hasımsız)
 • Deniz Ticaret (Deniz Taşımacılığı Kaynaklı)
 • Deniz Ticaret
 • Deniz Kaza Raporu İstemli
 • Elatmanın Önlenmesi (Banka Teminat Mektubundan Kaynaklanan)
 • Elatmanın Önlenmesi
 • Elatmanın Önlenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Dispeççinin Onaylanması Veya İtiraz
 • Dispeççi Tayini İstemli
 • Elatmanın Önlenmesi (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Elatmanın Önlenmesi (Satın Almaya Dayalı)
 • Eser Sözleşmesi
 • Garanti Sözleşmesi
 • Genel Kurul Kararının İptali
 • Gemi Sicil Memurluğu Kararına İtiraz
 • Genel Kurul Kararının İptali (Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali)
 • Hakem Tayini
 • Hakemin Reddi (Eser Sözleşmesi Kaynaklı)
 • Hakemin Reddi
 • Hakem Tayini (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İflas (İflasın Kapatılması)
 • İflas (İflasın Ertelenmesi)
 • İflas (İflasın Ertelenmesi)
 • İflas
 • İpotek (Tescil İstemli)
 • İpotek (Terkin İstemli)
 • İpotek (İpoteğin Kaldırılması (Fekki))
 • İpotek
 • İstirdat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İstirdat
 • İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
 • İstirdat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
 • İstirdat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
 • İtirazın İptali (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Çatmadan Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali
 • İtirazın İptali (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
 •  İtirazın İptali (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
 • İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
 • İtirazın İptali (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
 • İtirazın İptali (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • İtirazın İptali (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Kambiyo Senetlerinin İptali (Zayi Nedeniyle)
 • Kambiyo Senetlerinin İptali
 • Kayıt Kabul
 • Kira (Uyarlama İstemli)
 • Kiralananın Tahliyesi (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Kiralananın Tahliyesi (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Konkordatonun Tasdiki
 • Konkordatonun Feshi
 • Kooperatifin Dağılması İstemli
 • Kooperatif Üyeliğinin Tesbiti
 • Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali
 • Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması
 • Kooperatif (Genel Kurulun Yenilenmesi Talepli)
 • Kooperatif (Genel Kurulun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması İstemli)
 • Kooperatif
 • Menfi Tespit (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Çatmadan Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Alım Satım)
 • Menfi Tespit (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Abone Sözleşmesi)
 • Menfi Tespit
 • Menfi Tespit (Gemi Ve Yük Alacaklılığından Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Gemi İpoteğinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Taşıma Sözleşmesi Kaynaklı)
 • Menfi Tespit (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Kooperatif Aidat Borcundan Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Kira)
 • Menfi Tespit (Kıymetli Evraktan Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
 • Menfi Tespit (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
 • Menfi Tespit (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Menfi Tespit (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
 • Sigorta (Ziraat Sigortası Kaynaklı)
 • Sigorta (Yangın Sigortası Kaynaklı)
 • Sigorta (Trafik Sigortası Kaynaklı)
 • Sigorta (Sigortacının Aczinden Kaynaklanan)
 • Sigorta (Sigorta Edilen Şeyin Temlikinden Kaynaklanan)
 • Sigorta (Ristorno Hakkından Kaynaklanan)
 • Sigorta (Mal Sigortası Kaynaklı)
 • Sigorta (Kaza Sigortası Kaynaklı)
 • Sigorta (Hayat Sigortası Kaynaklı)
 • Sigorta (Denizcilik Rizikosu Kaynaklı)
 • Sigorta (C.Sav.Birlik Organlarının Görevine Son Verilme İstemli)
 • Sigorta
 • Sözleşmenin İptali
 • Sözleşmenin Uyarlanması
 • Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tanıma Ve Tenfiz (Eser Sözleşmesi Kaynaklı Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin)
 • Tanıma Ve Tenfiz
 • Tapu İptali Ve Tescil
 • Tapu İptali Ve Tescil (Şirket Ortağının Ayni Sermaye Koyması Nedeniyle)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı)
 • Tapu İptali Ve Tescil (Yükleniciden İşyeri Alımına Dayalı)
 • Tazminat
 • Tasarrufun İptali
 • Tazminat (Acentalık Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Bankacılık İşlemlerinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Çevre Hukukundan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Çatmadan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Donatma İştirakinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Haksız Rekabetten Kaynaklanan)
 • Tazminat (Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Hasılat Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Haksız İhtiyati Hacizden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (İtibar Mektubu Ve İtibar Emrinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Kara Taşımacılığı Kaynaklı)
 • Tazminat (Kaptanın Yetki Ve Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Kurtarma Ve Yardımdan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Kooperatif Yönetim Ve Denetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Kooperatif Üyeliğinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Özel Sigorta Sözleşmesinden Kaynaklanan
 • Tazminat (Rehin Karşılığı Ödünç Verme İşinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Posta Tekelini Bozmaktan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Posta İdaresinin Sorumluluğundan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Piyango Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Tapunun Haksız Ele Geçirilmesi Nedenli)
 • Tazminat (Ticari Ünvanın Kullanılmasından Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan Semenin Tenzili)
 • Tazminat (Ticari Satımdan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Satıma Konu Malın İadesi)
 • Tazminat (Ticari Niteliktekinde Haksız Fiilden Kaynaklanan (2918 S.K.Hariç))
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınmaz Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Taşınır Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Ödünç Verme Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Komisyonculuk Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Kefalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Havale Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Emanet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Nitelikteki Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari Mümessillik Kaynaklı)
 • Tazminat (Ticari İşletmenin Satılması Veya Devrinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari İşletme Rehninden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticari İş Tellallığı Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Ticaret Siciline Yalan Beyandan Kaynaklanan)
 • Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen)
 • Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığından Kaynaklanan)
 • Tazminat (Yurtiçi Hava Taşımacılığı Kaynaklı)
 • Tazminat (Yayımlama Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Vekaletsiz İş Görmeden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tazminat (Uluslar Arası Hava Taşımacılğı Kaynaklı)
 • Tazminat (Trampa Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Tespit (Ticari İşletme Kirası Sözleşmesinden Kaynaklanan Kiracılığın Tespiti)
 • Ticari Şirket (Birleşmeden Kaynaklanan)
 • Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Kayyım Atanması İstemli)
 • Ticari Şirket (Bakanlıkça Açılan Fesih İstemli)
 • Ticari Şirket
 • Ticaret Sicil Memurunun Kararına İtiraz
 • Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan
 • Ticari Ünvanın Korunması
 • Ticari Şirket (Yöneticilerin Azline İlişkin)
 • Ticari Şirket (Yıpranmış Senet Ve İlmuhaberin Yenilenmesi İstemli)
 • Ticari Şirket (Tasfiyeye İlişkin)
 • Ticari Şirket (Tasfiyenin Kapatılması)
 • Ticari Şirket (Şirket Ortaklık Payı Alacağının Tahsili Kaynaklı)
 • Ticari Şirket (Şahıslarca Açılan Kayyım Atanması İstemli)
 • Ticari Şirket (Sermaye Koyma Borcuna İlişkin)
 • Ticari Şirket (Sermaye Artırımından Kaynaklanan)
 • Ticari Şirket (Pay Defteri Kaydına İlişkin)
 • Ticari Şirket (Ortaklıktan Çıkma Veya Çıkarılmaya İlişkin)
 • Ticari Şirket (Olağanüstü Genel Kurul İstemli)
 • Ticari Şirket (Nevi Değiştirmeye İlişkin)
 • Ticari Şirket (Kuruluşun Hükümsüzlüğüne Dayalı)
 • Ticari Şirket (Kar Ve Zarar Dağıtma Kararına İtiraza İlişkin)
 • Ticari Şirket (Genel Kurul Kararının İptali İstemli)
 • Ticari Şirket (Fesih İstemli)
 • Ticari Vedia Sözleşmesinden Kaynaklanan
 • Yargılanmanın Yenilenmesi
 • Yargılanmanın Yenilenmesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan)
 • Yurt Dışına Çıkış Yasağının Kaldırılması
 • Zayi Belgesi Verilmesi
 • 3. Şahıs Tarafından Açılan Menfi Tespit
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Uyap Ticaret Mahkemesi Dava Türleri - Yorum
  TUNAHAN SUBAŞI -
  16 Eylül 2016

  Uyap Ticaret Mahkemesi Dava Türleri Şahitlerim mevcuttur ne yapmalıyım yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim ..

  Cevapla
Yorum Bırak