Atla

Velayetin Düzenlenmesi Davası


Velayetin Düzenlenmesi Davası

Velayetin Düzenlenmesi Davası

Velayetin Düzenlenmesi Davası

Davalı eş, Eşinin hastalığının sürekliliği halinde müşterek çocuk U. A.'nın velayetinin tarafına verilmesini, mahkemece dava devam ederken müşterek çocuğun okul ve benzeri işlerini yaptırabilmek için dava sonuna kadar velayetin tedbiren tarafına verilmesini,

Davasının kabulü ile davalı annenin velayet görevinin kaldırılarak müşterek çocuk U. A.'nın velayetinin tarafına verilmesini, dava tarihinden itibarin müşterek çocuk U. A. için 750,00-TL, diğer müşterek çocuk O. H. için 750,00-TL olmak üzere toplam 1.500,00-TL tedbir nafakası takdirine, tedbir nafakalarının hükümle birlikte iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, müşterek çocukların talebi üzerine boşanmadan sonra yeniden bir araya geldiklerini ve aynı evde yaşamaya başladıklarını, davacının bir süre sonra, müvekkilini başka evliliğinden olan büyük oğluyla birlikte evden kovduğunu,

Müvekkilinin uzaklaştırma kararı aldığını ve davacının polis nezaretinde evden çıkartıldığını, davalının müşterek çocuklarla halen aynı evde yaşadıklarını, çocukların davacının yanında olduğu süreçlerde öfkeli ve tutarsız beyanlar ile dengesiz kişilik özellikleri sergilediklerini,

Müvekkilinin boşanma sürecinde yaşadığı sorunlar nedeniyle psikiyatrik tedavi gördüğünü, sağlığına kavuştuğunu ve sağlıklı bir birey olarak hayatına devam ettiğini, davacının bu süreçte öfkeli ve saldırgan tavırlar sergilediğini, bu nedenlerle; davacı tarafın tedbir talebinin reddine, müşterek çocuk O. H. B.'un velayetinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, velayetin değiştirilmesine ilişkin davanın kabulüne, U. A. ile davalı anne arasında kişisel ilişki kurulmasına, müşterek çocuklar için ayrı ayrı 350'şer TL olmak üzere iştirak nafakasının dava tarihinden itibaren işletilmek üzere davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Velayetin Düzenlenmesi Davasında Örnek Yargı Kararı

VELAYETİN DÜZENLENMESİ DAVASI - MAHKEMECE BİZZAT DİNLENEN MÜŞTEREK ÇOCUĞUN VELAYETİNİN BABASINDA KALMASINI İSTEDİĞİNİ BEYAN ETTİĞİ. UZMAN RAPORUNDA MÜŞTEREK ÇOCUĞUN VELAYETİNİN BABASINDA KALMASININ ÇOCUĞUN YARARINA OLACAĞININ BELİRTİLDİĞİ.

ÖZET: Mahkemece bizzat dinlenen müşterek çocuk U. A.'nın velayetinin babasında kalmasını istediğini beyan etmesi, 11.04.2017 tarihli uzman raporunda da müşterek çocuğun velayetinin babasında kalmasının çocuğun yararına olacağının belirtilmesi ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. Maddesi gereğince de;

Çocuğun üstün yararına aykırı olmadıkça, idrak çağında olan çocuğun görüşüne değer verilmesinin gerekmesi nedeniyle, mahkemece müşterek çocuk U. A.'nın velayetinin değiştirilmesine ilişkin davanın kabulüne karar verilmesinde, usul ve esas yönünden hukuka aykırı bir husus bulunmadığından, bu yönden davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Velayetin Düzenlenmesi Davası - Yargıtay Kararları

ÖZET: Velayet görevini ifadan aciz olan veya mahcur olan, ya da nüfusunu ağır şekilde kötüye kullanan veya aşırı ihmalde bulunan ana ve babadan velayet hakkı nezedilebilir.

Çocukların babaları öldüğüne ve annenin velayet hakkı da nez edildiğine göre, çocuklara vasi tayini için Sulh Mahkemesine ihbarda bulunulması ile yetinilmesi gerekirken davacı dedeye çocukların velayet hakkının verilmesi Usul ve Kanun'a aykırıdır

velayet-nedir

VELAYETİN DÜZENLENMESİ DAVASI - İDRAK ÇAĞINDAKİ MÜŞTEREK ÇOCUĞUN DÜŞÜNCELERİNE VE AÇIKLAMALARINA DEĞER VERİLMESİ. GEREKTİĞİNDE UZMANLARDAN YARARLANMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞECEK SONUCA GÖRE KARAR VERİLECEĞİ - EKSİK İNCELEME

ÖZET: İdrak çağındaki müşterek çocuk 2003 doğumlu C. P.'ın dinlenip, düşüncelerine ve açıklamalarına da değer verilip, gerektiğinde uzmanlardan da yararlanmak suretiyle gerçekleşecek sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle talebin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Her ne kadar mahkemece müşterek çocuğun velayetinin babaya verilmesine karar verilmiş ise de, tüm dosya kapsamı ile istinaf aşamasında düzenlenen sosyal inceleme raporu içeriğindeki tespitler ve küçüğün psiko-sosyal gelişimine yönelik menfaatleri gözetilerek velayetin anneye verilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Bu değerlendirme neticesinde velayeti anneye verilen çocuk ile baba arasında kişisel ilişki düzenlemesi yapılırken tarafların ekonomik ve sosyal durumları ile küçüğün ihtiyaçları gözetilmek suretiyle çocuk lehine tedbir ve iştirak nafakası belirlenmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Velayetin Düzenlenmesi Davası - Yorum
  SARUHAN YENER -
  5 Ağustos 2016

  Hükümdar haksız olarak bir köylüden yumurta alırsa, adamları köylünün bütün tavuklarını alır

  Cevapla
 • Velayetin Düzenlenmesi Davası - Yorum
  SENA ARSLANOĞLU -
  6 Ağustos 2016

  Kendine yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma.

  Cevapla
 • Velayetin Düzenlenmesi Davası - Yorum
  DEVRİM BAYLAVLI -
  10 Ağustos 2016

  Velayetin Düzenlenmesi Davası Makalede belirttiğiniz dava Nasıl açılır? Süreci Hakkı'nda bilgi verirmisiniz.

  Cevapla
Yorum Bırak