Atla

Velayetin Geri Alınması Davası


Velayetin Geri Alınması Davası

Velayetin Geri Alınması Davası

Velayetin Geri Alınması Davası

Velayet haklarının kişilere verilmesi konusu basit yargılama usullerine uyan bir durum olduğu için yazılı yargılama usulleri ancak geçerli sayılmaktadır. Boşanma davalarının da yazılı yargılama usulüne sahip olmasından dolayı kişilerin bu duruma hazırlanması gerekmektedir.

Velayet kararının verilmesinde kişilerin ekonomik durumları, yaşları ve yaşam tarzları gibi hususlardan çok daha önemli çocuğun menfaatlerini gözeten hakim kararları olduğu için bazı özel durumlar haricinde hakimler bu duruma karar vermektedir.

Velayetin Geri Alınması Davası Görevli Mahkeme

Velayetin Geri Alınması Davası, Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz. Görev kuralları kamu düzeniyle ilgili olduğundan yargılamanın her aşamasında tüm mahkemelerce uygulanmak zorundadır  Velayetin değiştirilmesine ilişkin davanın, davalının dava tarihindeki yerleşim yeri aile mahkemesinde açılması gerekir.

Velayetin Geri Alınması Davası Nasıl Görülür

Velayetin Geri Alınması Davası ve Velayetin kaldırılması, ebeveynlerden birinden alınarak diğerine verilmesi ve kaldırılan velayetin geri verilmesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda çekişmesiz yargı işi kabul edilmiştir.  Velayete ilişkin davalar, basit yargılama usulüne tabidir. Basit yargılama usulüne tabi davalarda, mahkeme mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar verir. Basit yargılama usulüne tabi bir işin duruşmasız incelenebilmesi evvela kanunen mümkün olmalıdır. Velayete ilişkin davalar kamu düzeniyle doğrudan ilgili olup, re'sen araştırma ilkesi geçerlidir.

Davanın bu niteliği, duruşmalı inceleme yapılmasını, delil toplanmasını ve ayrıntılı araştırmayı gerekli kılmaktadır. Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir.  Durumun değişmesi halinde, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni koşullara uydurulması gerekir.

Velayetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hakim, resen ya da ana veya babanın istemi üzerine velayeti geri verir. Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder. Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu giderler Devletçe karşılanır. 

Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar (Çocuk Hakları Sözleşmesi m. 12). Çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır (Çocuk Hakları Sözleşmesi m. 12).

Boşanma Davası Sırasında Aldatma Velayet

Velayetin Geri Alınması Davası görülürken, Nüfus kayıtları getirilir, şahitler dinlenir, deliller tartışılır, neticede, dava sabit olmuşsa, talebe göre karar verilir. Durumun değişmesi halinde, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni koşullara uydurulması gerekir. Velayetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hakim, re 'sen yâda ana veya babanın istemi üzerine velayeti geri verir.

Diğer makaleler için Ankara avukat sayfasına bakabilirsiniz. Yada Velayet davası nedir, velayetin değiştirilmesi, velayetin alınması hakkında geniş bilgi için okuyabilirsiniz..

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Velayetin Geri Alınması Davası - Yorum
  AKAY BÜYÜKCERAN -
  13 Ağustos 2016

  Velayetin Geri Alınması Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • Velayetin Geri Alınması Davası - Yorum
  ATAHAN ONUR -
  17 Ağustos 2016

  Velayetin Geri Alınması Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
Yorum Bırak