Atla

Velayetin Geri Alınması Davası


Velayetin Geri Alınması Davası

Velayetin Geri Alınması Davası

Velayetin Geri Alınması Davası

velayetin geri alınması davası ile ilgili konu başlıkları, velayetin geri alınması davası nasıl açılır, babaya verilen velayetin geri alınması, çocuğun velayetini geri almak, velayetin geri verilmesi davası, çocuğun velayetinin geri alınması, velayetin anneden alınması, velayetin geri alınması dava, velayetin babaya verildiği durumlar, anlaşmalı velayetin değiştirilmesi davası, velayet ilkay hukuk bürosu avukatları ankara.

Velayetin Geri Alınması Davası Görevli Mahkeme

Velayetin Geri Alınması Davası, Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.

Bir kimsenin aynı zamanda birden çok yerleşim yeri olamaz. Bu kural ticari ve sınai kuruluşlar hakkında uygulanmaz. Görev kuralları kamu düzeniyle ilgili olduğundan yargılamanın her aşamasında tüm mahkemelerce uygulanmak zorundadır  Velayetin değiştirilmesine ilişkin davanın, davalının dava tarihindeki yerleşim yeri aile mahkemesinde açılması gerekir.

Velayetin Geri Alınması Davası Nasıl Görülür

Velayetin Geri Alınması Davası ve Velayetin kaldırılması, ebeveynlerden birinden alınarak diğerine verilmesi ve kaldırılan velayetin geri verilmesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda çekişmesiz yargı işi kabul edilmiştir.  Velayete ilişkin davalar, basit yargılama usulüne tabidir. Basit yargılama usulüne tabi davalarda, mahkeme mümkün olan hallerde tarafları duruşmaya davet etmeden dosya üzerinden karar verir. Basit yargılama usulüne tabi bir işin duruşmasız incelenebilmesi evvela kanunen mümkün olmalıdır. Velayete ilişkin davalar kamu düzeniyle doğrudan ilgili olup, re'sen araştırma ilkesi geçerlidir.

Davanın bu niteliği, duruşmalı inceleme yapılmasını, delil toplanmasını ve ayrıntılı araştırmayı gerekli kılmaktadır. Kişisel ilişki sebebiyle çocuğun huzuru tehlikeye girer veya ana ve baba bu haklarını öngörülen yükümlülüklerine aykırı olarak kullanırlar veya çocuk ile ciddi olarak ilgilenmezler ya da diğer önemli sebepler varsa, kişisel ilişki kurma hakkı reddedilebilir veya kendilerinden alınabilir.  Durumun değişmesi halinde, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni koşullara uydurulması gerekir.

Velayetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hakim, resen ya da ana veya babanın istemi üzerine velayeti geri verir. Velayetin kaldırılması halinde ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülükleri devam eder. Ana ve baba ile çocuğun ödeme gücü yoksa bu giderler Devletçe karşılanır. 

Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar (Çocuk Hakları Sözleşmesi m. 12). Çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır (Çocuk Hakları Sözleşmesi m. 12).

Velayetin Geri Alınması Davası görülürken, Nüfus kayıtları getirilir, şahitler dinlenir, deliller tartışılır, neticede, dava sabit olmuşsa, talebe göre karar verilir. Durumun değişmesi halinde, çocuğun korunmasına ilişkin önlemlerin yeni koşullara uydurulması gerekir. Velayetin kaldırılmasını gerektiren sebep ortadan kalkmışsa hakim, re 'sen yâda ana veya babanın istemi üzerine velayeti geri verir.

Velayetin Geri Alınması Davası - Dilekçe Örneği

Velayetin Geri Alınması Davası …

AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE VELAYETİN GERİ VERİLMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRESİ : VEKİLİ : Av.İlkay UYAR KABA

DAVALI :

ADRESİ :

KONU : Velayetin Geri Verilmesi İstemi. AÇIKLAMALAR : Diğer makaleler için Ankara avukat sayfasına bakabilirsiniz. Yada Velayet davası nedir, velayetin değiştirilmesi, velayetin alınması hakkında geniş bilgi için okuyabilirsiniz..

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • AKAY BÜYÜKCERAN -
  13 Ağustos 2016

  Velayetin Geri Alınması Davası Sayın İlkay hukuk bürosu, bu davayı açmayı düşünüyorum..

  Cevapla
 • ATAHAN ONUR -
  17 Ağustos 2016

  Velayetin Geri Alınması Davası Bu davanın sonuçlanması ve süresini merak ediyorum..

  Cevapla
Yorum Bırak