Atla

Yurtdışı Emeklilik Almanya


Yurtdışı Emeklilik Almanya

Yurtdışı Emeklilik Almanya

Yurtdışı Emeklilik Almanya

Türkiye’ de yürürlükte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tüm ‘sigortalı’ çalışan vatandaşların sosyal güvence kapsamı altına alınması ve sosyal haklarının koruma altına alınması ile birlikte emeklilik hakkından faydalanabilmesini sağlıyor. Emeklilik ile ilgili olarak vatandaşların mevcut durumlarına ilişkin olarak ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik olarak önemli düzenlemelerde bu kanun dahilinde belirlenmiştir.

 

Yurtdışı Emeklilik

Bunlardan birisi de yurtdışında en fazla Türk’ ün yaşadığı Almanya’ da çalışan vatandaşların, Türkiye’ deki emeklilik durumlarına ilişkin ortaya çıkan durumlardır.

Özellikle de Almanya’ ya çalışan ve yaşayan vatandaşların, Türkiye’ deki 4A-4B yurtdışı borçlanması durumunun nasıl gerçekleştirileceği en fazla merak edilen konuların başında geliyor.

3201 sayılı kanun dahilinde Almanya’ da çalışan ya da ev hanımı olarak yaşayan Türk vatandaşlarının veya izinli olarak Alman vatandaşlığına geçen yani mavi ya da pembe pasaport sahibi olan vatandaşların yurt dışında geçirmiş oldukları süreleri ‘geriye dönük’ olarak borçlanma yöntemi ile emekliliklerini alma hakkı verilmiştir

 

5510 sayılı kanun çerçevesinde belirlenmiş olan koşulları yerine getiren ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tahakkuk ettirilecek tutarın ödenmesi suret ile vatandaşlar, Türkiye’ de emekli olabilme hakkına sahip olabiliyor.

Önemli Not: Halen Almanya’ da yaşayan ve burada emekli aylığı alan vatandaşlarda Türkiye’ de belirtilen şartları yerine getirmesi durumunda emeklilik alabilmektedir.

 

Aktif olarak Almanya’ da çalışmalarını devam ettiren vatandaşlar, yurtdışı hizmetlerini borçlanarak, Türkiye’ den emekli aylığı alma şansı bulunmuyor. Çünkü Türkiye’de bu vatandaşların emekliliklerine ilişkin olarak belirlenmiş şartların ilk sırasında mevcut durumda ‘çalışmamakta’ olunması geliyor.

Vatandaşların, Türkiye’ de yurtdışı borçlanma şeklinde emeklilikleri için, emeklilikleri sonrasında borçlanmalarını ödeyebilmeleri için Almanya’ da hiçbir koşulda çalışmaya devam etmemesi, herhangi bir sosyal ödenek ya da sosyal yardım almamakta olması gerekliliği bulunuyor.

Ancak vatandaşlar Almanya’ da prim iadesi yaptırmış olmalarına karşında yurtdışında geçen sigortalılık sürelerini belgeleterek, yurtdışı borçlanması ile emeklilik hakkından yararlanabiliyor.

Yurtdışı Emeklilik Almanya

 

Almanya’ da çalışan vatandaşların, primlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’ na transferini gerçekleştirebilme şansı ise bulunmamaktadır. Ancak Türkiye’ de sigortalı olarak geçen hizmet sürelerini beraber olarak değerlendirerek, emeklilik hakkı kazanabiliyor.Buna ek olarak Almanya’ da mevcut olan sigortalılık sürelerinin yeterli seviyede olması durumunda yurtdışı hizmet borçlanması gerçekleştirerek de Türkiye’ de emeklilik alabilmektedirler. Yaşlılık aylığının bağlanması konusunda ise 1947 ve daha sonrası doğumlular için 2012’ den 2019’ a dek kademeli olarak yükselecek şekilde 65 ya da 67 yaşını doldurmuş olma şartı ve en az 5 senelik sigortalılık süresini doldurmuş olma şartı aranmaktadır.

Sigortalılık süresi yeterli olduğu takdirde, Türkiye’ de geçen sigortalılık süreleri de hizmet birleştirmesi yöntemi ile tamamlanabilmesi hakkı bulunur ve kısmi aylık imkanından yararlanılabilir. Diğer aylık türlerine ilişkin olarak, Almanya’ da yaşanıyor ise, Almanya’ da bulunan Müşavirlik ve Ataşeliklerden, Türkiye’ de yaşanıyor ise ikamet edilen kentteki Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri’ nden daha kapsamlı bilgi alabilme imkanı bulunuyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Mahkemece gerekirse Merkez Bankası işleyiş ve mevzuatından anlayan bir bilirkişi heyetinden Merkez Bankası kayıtları üzerinde inceleme yapılarak Alman Sigorta Kurumundan gönderilen sigorta primlerinin ne şekilde Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabına yatırıldığı, söz konusu hesaptan ne tür işlemler yapıldığı, para çekilerek kapatılan hesabın, daha sonraki bir tarihte tekrar para çekilerek kapatılmasının hangi nedene dayandığı hususunda rapor alınarak, somut olayın özelliklerine göre davacının hesabından para çekilmesine icazet verip vermediği değerlendirilerek, ortaya çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

Dava, davacının Almanya'da rant sigortasına girdiği 1.9.1983 tarihinin ülkemizde sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabulü ile 5510 sayılı Kanun'un 4/1-(a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı için başvurduğu tarihte emeklilik hakkına haiz olduğunun tespiti istemine ilişkindir. Yapılacak iş, davacının Almanya'da rant sigortasına girdiği 1.9.1983 tarihinin ülkemizde sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilerek ve davacının istemini de gözönünde tutarak yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanmadığına karar vermekten ibarettir.

Dava, Alman Rant Sigortası'na giriş tarihinin Türkiye'de sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğinin ve yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti istemine ilişkindir. Davacının, 27.11.2013 tarihli 3201 sayılı Kanun kapsamında üçüncü borçlanma talebine istinaden borçlanılan 15 günlük sürenin 3201 sayılı Kanunun 3. maddesine göre 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında sigortalılık olarak kabul edilmeli, davacının 16.11.2012 tarihli tahsis talebi 06.07.2012 tarihli ikinci borçlanma talebine istinaden 5510 sayılı Kanunun 4/1-b maddesi kapsamında sigortalılık süresi olduğu gözetilerek, tahsis şartları 1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesine göre irdelenmeli, davacının 16.11.2012 tarihli tahsis talebinde, şartların oluşmaması halinde, 2829 sayılı Kanunun 8. maddesi gözetilerek tahsis şartları irdelenmeli, varılacak sonuca göre karar verilmelidir.

Mahkemece yapılacak iş, ziynetle katkı miktarı hesaplanıp düşüldükten sonra gelirle katkı miktarının tespiti, gelirle yapılan katkı hesaplamasına esas olmak üzere, evlenme tarihinden, meskenin edinildiği tarihe kadar, tarafların çalışma sürelerine ve gelirlerine ilişkin belgelerin bulundukları yerlerden getirilip, tarafların gelir ile katkı oranının tespit edilmesi, hesaplamada davacının ücretsiz izinli olduğu dönem, davalının ise yurtdışında görevli olduğu dönem elde ettiği yüksek gelirin gözetilmesi ve sonucuna göre davacının toplam katkı payı alacağı miktarının hesaplanmasıdır.

Mahkemece, yapılacak iş, davacının yurtdışı (Almanya) hizmetlerini gösterir yurtdışı çalışma belgesi celp edilip, davacının ikametinin nerede olduğunu araştırılarak, ilgili tarihler arasında geçen süreyi yurtdışında geçirdiğinin anlaşılması durumunda, bu haliyle kanuni şartların yerine getirilmediği nazara alınarak isteğe bağlı sigortalılık süresinin iptaline ilişkin Kurum işleminin doğru olduğu göz önünde bulundurularak ve tahsis koşulları buna göre yeniden irdelenerek karar vermektir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak