Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye’de Tanıma

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Tanıma ve Tenfiz  > Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye’de Tanıma

Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye’de Tanıma

Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye'de Tanıma

Yurt dışında herhangi bir ülkede boşandıktan sonra ülkesinde evli gözüken bireylerin Türkiye hukuk sistemi içerisinde de hukuki bağlarının ayrı olduğunu göstermesi için açacağı dava türüdür. | Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye’de Tanıma

Bu dava ile yurt dışında boşanan çiftler ülke içerisinde de boşanmış olacaklardır. Yerel mahkemenin tanıma ve tenfiz davası ile yurt dışında yapılan boşanma davasını ülke sınırları içerisinde de geçerli olduğunu mahkeme kararında ifade etmesidir.

Tanıma ve Tenfiz Davası Nedir?

Boşanma sadece ayrılmak değildir. Boşanma ayrılmanın yanında birtakım yükümlülükler ve haklarda getirmektedir. Yurt dışında gerçekleştirilen boşanma davalarının sonucunda ortaya çıkan hukuki sonuçların Türkiye’de kabul görmesi için açılan davaya tenfiz davası denmektedir.

Tenfiz davası tanıma davasını da içinde kapsayan genel bir başlıktır.

Tanıma Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler

Evlilik birliğini yurtdışında sonlandırmış olan kişiler hakkında yabancı mahkemelerden çıkmış olan kararların tanınması gibi kolay bir işlemi içinde barındıran tanıma ve tenfiz davası sürecinin en kısa süre içinde sona erdirilmesi ancak gerekli belgelerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi ile mümkün olmaktadır.

Bu davaları açmak için kişilerin öncelikle yurtdışı mahkemelerinde verilmiş olan boşanma kararlarının asıl belgelerini onaylı fotokopileri ile birlikte ellerinde bulundurmaları gerekiyor.

Yurtdışında Boşananlar İçin Türkiye’de Tanıma Yargıtay Kararları

TANIMA VE TENFİZ DAVASI – TENFİZİ İSTENEN YABANCI HAKEM KARARININ BELİRLİ BİR ALACAĞIN TAHSİLİNE YÖNELİK OLDUĞU – DAVANIN NİSPİ HARCA TABİ OLDUĞU – MAKTU HARCA HÜKMEDİLMESİNDE İSABET GÖRÜLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Tenfizi istenen yabancı hakem kararı belirli bir alacağın tahsiline yönelik olduğundan dava nispi harca tabidir. O halde tenfizi istenen karardaki alacak miktarının dava tarihindeki Türk Lirası karşılığı tespit edilerek bu miktar üzerinden Harçlar Kanununa göre nispi karar ilam harcı alınması gerekirken maktu harca hükmedilmesinde isabet görülmemiştir.

TANIMA VE TENFİZ DAVASI – TÜRK MAHKEMELERİNİN MÜNHASIR YETKİSİNE DAHİL BİR KONUDA YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNE KARAR VERİLEMEYECEĞİ – DAVANIN REDDİ – DİRENME KARARININ BOZULMASI GEREĞİ

ÖZET: Konunun Türk mahkemelerinin münhasır yetkisi kapsamına girdiği, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine dahil bir konuda, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizine karar verilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
'

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor