Atla

Ad Ve Soyadın Değiştirilmesi


Ad Ve Soyadın Değiştirilmesi

Ad Ve Soyadın Değiştirilmesi

Ad Ve Soyadın Değiştirilmesi

AD SOYAD DEĞİŞTİRME DAVASINDA GÖREVLİ VE YEKİLİ MAHKEME:Ad Ve Soyadın Değiştirilmesi için Görevli ve yetkili mahkeme davayı açacak olan kişinin yerleşim yerinin bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi'dir.  Medeni Kanunun 27. maddesine göre  ad ve soyadın değiştirilebilmesi için haklı sebeplerin olması ve bu sebepler neticesinde hakimde ad ve soyad değiştirmenin gerekli olduğuna dair kanaat oluşması gereklidir.

Ad Ve Soyadın Değiştirilmesi - Davayı Kim Açabilir

  1. Ad ve soyad değiştirme kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğu için,
  2. Tam ehliyetliler ve sınırlı ehliyetliler bu davayı sadece kendileri (avukat vasıtası ile) açabilirler.
  3. Sınırlı ehliyetsizler, bu davayı yasal temsilcilerinin rızalarıyla (avukat vasıtası ile)açabilirler.
  4. Tam ehliyetsizler ise bu davayı bizzat ya da yasal temsilcileri vasıtasıyla açamaz.
  5. Ancak çok önemli bir sebebin varlığı halinde yasal temsilcinin bu davayı açabileceği kabul edilmektedir.
Kanuna göre hangi durumların haklı sebep olacağına hakim karar verecektir. Hakim ad ve soyad değişikliğine ilişkin karar verirken, ad ve soyadını değiştirmek isteyen kişinin, ekonomik sosyal ve ailevi menfaatlerini göz önünde bulundurur. Örnek vermek gerekirse ;-Gülünç ve çirkin anlamlar içeren, Telaffuzu ve yazımı zor olan, Din değişikliği sonrası değiştirilmek istenen,
Ad Ve Soyadın Değiştirilmesi Ad Ve Soyadın Değiştirilmesi

Yargıtay Kararı -  Ad Ve Soyadın Değiştirilmesi

T.C. YARGITAY 18.Hukuk Dairesi Esas: 2015/8826  Karar: 2015/8826 Karar Tarihi: 11.06.2015SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ İSTEMİ - GETİRİLEN GEREKÇELERİN VELAYET ALTINDA BULUNAN ÇOCUĞUN ANNESİ TARAFINDAN ÇOCUĞA VELAYETEN AÇILAN DAVADA İNCELEME KONUSU YAPILAMAYACAĞI - HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Soy adının değiştirilmesi istenen A.B. ve velisi A. H.'nun bozma sonrası beyanlarında davacı küçüğün soyadını değiştirmek istediğini belirterek gerekçelerini açıkladıkları anlaşılmış olup bozma ilamında da ayrıntıları ile açıklandığı üzere getirilen gerekçeler davacı küçük A.'nın reşit olduktan sonra açacağı soyadı değiştirilmesi davası sırasında incelenecek hususlar olup velayet altında bulunan çocuğun annesi tarafından çocuğa velayeten açılan davada inceleme konusu yapılamayacağı dikkate alınmadan yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2011/18-535 Karar: 2011/622 Karar Tarihi: 12.10.2011 NÜFUSTA SOYADI TASHİHİ DAVASI - ÇOCUKLARIN REŞİT OLMADIĞI DÖNEMDE BABA TARAFINDAN MAHKEME KARARIYLA SOYADLARININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ - REŞİT OLDUKTAN SONRA SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN İSTENEBİLECEĞİ - DİRENME KARARININ İSABETLİ OLUŞU ÖZET: Dava, soyadının düzeltilmesi istemine ilişkindir. Soyadı, şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Reşit olmayan bir çocuk, reşit olana kadar aile soyadını kullanmak zorundadır ancak reşit olduktan sonra soyadını değiştirmek üzere dava açabilir. Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklar, kural olarak, bizzat şahsın kendisi tarafından kullanılabilir. Bu nedenle de kanuni temsilci tarafından kullanılması mümkün değildir. Bu hakların kullanılmasına karar verme yetkisi kişidedir. İster idari, ister kanuni temsilciye bu yetkinin kullanılması bırakılamaz. Davacıların babası tarafından açılmış dava ile soyadlarının değişmesi halinde, davacılar tarafından açılmış bir davadan söz edilemez.Ankara Avukat 
SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba
Avukat & Arabulucu İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak