Boşanma Davası Avukat Danışma Konuları Nelerdir? İşte Anlaşmalı ve Boşanma Danışma Konuları

Boşanma Davası Avukat Danışma Konuları Nelerdir? İşte Anlaşmalı ve Boşanma Danışma Konuları
Boşanma davası için avukat yardımı alındığında, tazminat davası ile ilgili olan süreç, daha sağlıklı ilerleyecektir. Boşanma davalarının günümüzde en çok görüleni çekişmeli boşanma davalarıdır.

Boşanma davalarında danışmanlık özellikle boşanma davasının çekişmeli olması durumu söz konusuysa, önem arz eder. Boşanma davası, evlilik birliğinin herhangi bir sebepten ötürü sona ermiş olması nedeniyle açılır ve dava sonuçlandıktan sonra, tarafların evlilik birliği devam etmez.

Boşanma Davası Danışma Nedir?

Boşanma davası danışmanlık gereksinimi en çok, nafaka, çocukların velayetleri, boşanma nedeniyle tazminat davaları konularında taraflar anlaşamadığında ihtiyaç duyulur. Avukatsız boşanılır mı? Sorusunun cevabı, evet olacaktır ancak, avukat yardımı alındığında, süreç uzman kişi tarafından yönlendirileceğinden daha kolay ilerler.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma durumu, bireylerin artık daha fazla birlikte yaşamalarının mümkün olmaması, kişilerin birbirlerinin çok farklı olduğunu anlamaları gibi basit ve daha saygılı sebeplerden dolayı gerçekleşebileceği gibi, daha farklı sebeplerden ötürü de çiftler boşanabilir. Boşanmaya sebebiyet veren durumlar şu şekilde izah edilir;

 • Zina,
 • Birinin bir diğerinin hayatına kast etmesi durumları,
 • Yüz kızartıcı suç,
 • Akıl hastalığı,
 • Birbirlerine çok kötü muamele

Boşanma Davası Danışma

Boşanma davalarında danışma görevini üstlenen kişi, müvekkilin, boşanma neticesi sonrası haklarında yardımcı olan, nafaka, mal paylaşımı, tazminat taleplerinde süreci izleyen, Aile Hukuku’na hakim ve mesleğinde başarılı bir Aile Hukuku avukatıdır.

Boşanma Davalarında Avukat Zorunlu mudur?

Boşanma davalarında kişilerin bir avukat edinme zorunlulukları bulunmaz. Kişiler isterlerse, davanın en başından dava sonuçlanana dek, avukattan yardım almaksızın süreci takip edebilirler. Ancak, burada önemli olan nokta, boşanma davalarının çok basit süreçler olmadığıdır.

Özellikle çekişmeli boşanma davaları, 20 ay boyunca sürebilir. Bu süreç, oldukça yıpratıcı geçebilir. Sürecin hızlandırılması ve haklardan mahrum kalınmaması nedeniyle, kişiler bir boşanma davası danışmanından, yani bir avukattan yardım almalıdırlar.

Boşanma Davası Esnasında Neler Yapılır?

Boşanma henüz sonuçlanmasa da, hala devam ediyor olması nedeniyle, boşanma davaları esnasında hakim bazı kararlar alacaktır. Bu kararlar;

 • Eşlerin ayrı yaşayabilme hakkı,
 • Tedbir nafakası,
 • Eşlerin malları ile ilgili önlem,
 • Çocukların geçici bir süre nerede yaşayacağı

Konuları ile alakalı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları Nelerdir?

Eşler anlaşarak boşanmaya karar vermişlerse, süreç daha fazla uzamadan bitebilecektir. Ancak, anlaşmalı olarak boşanılması için gerekli bir takım şartlar vardır. Anlaşmalı boşanma şartları;

 • Evliliğin en az bir yıl boyunca devam etmiş olması,
 • Tarafların birlikte boşanmak için başvurmaları ya da bir tarafın açılan boşanma davasını kabul etmesi,
 • Tarafların hakim tarafından dinlenmesi,
 • Boşanma protokolünün hakim tarafından uygun bulunması

Şeklindedir.

Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması Nedeniyle Boşanma

Ortak hayatın kurulamaması nedeniyle boşanma, kişilerin açmış oldukları boşanma davasının reddedilmesi nedeniyle açılır. Reddedilen boşanma davası üzerinden 3 yıl geçmiş olmalıdır.

Taraflar, boşanma davasının reddi sonrasında, birlikteliklerinin devam etmeyeceği kanaatine vardıkları ve boşanmak istedikleri gerekçesiyle dava açarlar. Burada önemli olan nokta, öncesinde reddedilmiş bir boşanma davası olması gerekliliğidir. Aksi takdirde ortak hayatın kurulamaması nedeniyle boşanma davası açılamayacaktır.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Türk Medeni Kanunu’nda, evlilik birliğinin temelden sarsıldığı durumu neticesi ile tarafların boşanmaya karar verebileceği açıklaması yer alır. Yargıtaya göre, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına sebebiyet verebilecek durumlar şu şekilde izah edilir;

 • Ağız ve vücut kokusu,
 • Kumar,
 • Aile sırlarını açıklamak,
 • Altını ıslatmak,
 • Aşırı cimrilik,
 • Alay etmek, aşağılamak,
 • Yurtdışına birlikte gitmemek,
 • Tehdit,
 • Çalışmaya izin vermemek,
 • Aşırı kıskançlık,

Buradaki temel beyan, evlilik birliğinin devam etmesi için kişilerin aralarında olması gereken sevgi ve saygı temellerinin yok olmasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma, tarafların boşanma hususunda anlaşmış olmaları ve buna istinaden aralarında bir protokol belirlemeleri şeklinde gerçekleşir. Taraflara dilekçe ile tebligat gerçekleştirme durumu burada yoktur.

Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için, kişilerin evliliklerinin 1 yıl boyunca sürmüş olması gerekir. Aksi takdirde anlaşmalı boşanma gerçekleşemez ancak, çekişmeli boşanma davası hala açılabilir.

Boşanmada Çocukların Velayetleri Hakkında İzlenen Tutum

Velayet konusunda öncelikli olan, çocuğun yararı ve çocuğun yaşıdır. Çocuğun menfaati durumunun eşit olduğu düşünüldüğünde, çocuğun yaşına göre;

 • Çocuk 3 yaşından daha küçükse velayet anneye verilir.
 • 3 ve 7 yaş arasında çocuğun velayeti, annenin çocuğa bakamıyor olması gerekçeleri ile, anneden alınabilir.
 • 6 ve 12 yaş arasında olan çocuklarda, maddi olanakları en iyi sağlıyor olmak velayet için ön plandadır.
 • 12 yaşını doldurmuş çocuklara, kiminle birlikte yaşamak istediği hakim tarafından soruluyor olabilir.

Boşanma Nedeniyle Tazminat Davaları

Boşanma sonrasında, kişilerden daha az kusurlu ya da tamamen kusursuz olan taraf, çeşitli gerekçelerle maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Tazminat davası açılabilmesi için gereken şartlar şöyledir;

 • Boşanma durumu kesinleşmiş olmalıdır.
 • Söz konusu oluşan ruhsal veya fiziksel hasarların, boşanma durumu ile ilişkisi bulunmalıdır.
 • Tazminat talep edilen tarafın, tazminatı ödeyebilecek gücü olmalıdır.

Boşanma davası için avukat yardımı alındığında, tazminat davası ile ilgili olan süreç, daha sağlıklı ilerleyecektir. Boşanma davalarının günümüzde en çok görüleni çekişmeli boşanma davalarıdır.

Çekişmeli boşanma davalarından kasıt taraflardan birinin boşanmak istemesi diğer tarafın ise boşanmaya yanaşmamasıdır. Çekişmeli boşanma süreci anlaşmalı boşanma sürecine göre oldukça yoğun ve zorlu geçmektedir. Bu süreçte davanın tarafları yorulmakta ve büyük ruhsal sorunlar yaşamaktadırlar.

Çekişmeli boşanma sürecinin zorlu yaşanmasının diğer sebepleri ise eşlerin boşanma konusunda hem fikir olduktan sonra boşanmanın getirdiği hüküm ve sonuçlarda anlaşamamalarıdır. Velayet konusunda anlaşmazlığa, mal paylaşımı konusunda uyuşmazlığa düşme bu anlaşmazlıklara örnek olarak getirilebilir. Bu konulara kısa kısa açıklamalar getirmek gerekirse: | Boşanma Davası Danışma

Çekişmeli Boşanma Davalarında Velayet Konusu: Çocuğun Menfaati

Velayet konusunu izah etmeye çalışırsak şunları ifade edebiliriz: Velayet davaları ne kadar anne ve babanın birbirlerine kozlarını göstermek istedikleri ve bu nedenle genellikle çocuğun menfaatini göz ardı ederek hareket ettikleri bir süreç olsa da; velayet davalarında göz önünde tutulması gereken konu çocuğun menfaati ve onun için en iyi olanın hangisi olduğudur.

Taraflar bunu ne kadar düşünmese de dava hakimi bunu kıstas alarak hareket eder ve velayeti ona göre bir tarafa verir.

Çekişmeli Boşanma Davalarında: Nafaka İstemi ve Hakimin Kararı

Nafaka konusuna geldiğimizde ise nafaka 3 türdür. Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve tedbir nafakasıdır.

Bu nafakalardan tedbir nafakasını hakim resen karar verirken, yoksulluk nafakasını taraflardan birinin istemi sonucu karar verir, resen yani görevi gereği kendiliğinden hareket ederek yoksulluk nafakasına hükmedemez. İştirak nafakası ise çocuklar için verilen bir nafaka türüdür.

Buna da hakim resen karar verir. Nafaka verirken hakim tarafların maddi durumuna ve boşanma davasının sebeplerine bakarak hareket eder ve ona göre bir miktar belirler.

Boşanma Davalarında Avukat İle Çalışmanın Yararı Nedir?

Boşanma davası sürecinde bu davanın taraflarının bir avukat ile hareket etmesi taraflar için daha iyi olmaktadır. Bunun nedeni ise avukat hukuki süreci daha sağlıklı ve daha emin bir şekilde yürüterek hem boşanma davasının hızla sonuçlanmasını sağlarken hem de davanın getirdiği hüküm ve sonuçlarının tarafın lehine olması yönündeki hareketlerdir.

Avukat dava dilekçesini yazarken boşanmanın neden kaynaklandığını daha iyi bir zemine oturtarak hakime bildirir.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Boşanma davalarında tarafların anlaşarak hareket etmeleri sonucunda oluşan anlaşmalı boşanma davalarında süreç daha hızlı ve kolay ilerlemektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların iradeleri hem boşanmak için hem de diğer konularda uyum sağlamıştır.

Boşanma Davası Danışma İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Boşanma davası Danışma konusunda Avukatlara boşanma davaları ile alakalı olarak sorulan soruların bazıları ve cevapları aşağıdaki gibi olmaktadır. | Boşanma Davası Danışma

Acil Boşanmam Lazım Mümkün Mü?

Kısa sürede bir boşanmak için yapılacak tek şey bu konuda anlaşmaktır. Tarafların boşanma ve diğer hukuki konularda anlaşmaları durumunda bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları ve dava dilekçesi ile mahkemeye başvurması gerekmektedir.

İşlemlerin doğru hukuka uygun yapılması durumunda tek celsede boşanmak mümkün olabilmektedir. Anlaşmalı şekilde boşanabilmek için bir yıldan fazla süre ile evli olmakta gerekmektedir.

Anlaşmalı şekilde boşanmak için birçok konuda fikir birliği gerekmektedir. Bir anlaşmalı boşanma için aşağıda belirtilen konularda tarafların anlaşmış olması gerekmektedir.

 • Boşanma konusunda anlaşma olmalıdır.
 • 18 yaşından küçük çocuk varsa velayetinin kimde olacağı.
 • Velayeti almayan tarafın çocuğa ilişkin yapacağı düzenlemeler. Ne zaman göreceği belirtilmelidir. Boşanma sırasında bu zamanların net olarak belirtilmesi gerekmektedir. Tarafların çocuğun görülmesi konusunda daha esnek davranabilir olması hukuki metinde bir esnekliğe sebep olmamaktadır.
 • Maddi ve/veya manevi tazminatlar. Yoksulluk nafakası veya iştirak nafakası tutarları, eşyaların kimde kalacağı ve nasıl paylaşılacağı belirtilmelidir. Ayrıca mal paylaşımı konusunda net ifadeler kullanılmalı ve nafaka değerleri düşünülerek belirlenmelidir.
 • Yargılama bedelinin kimin ödeyeceği. Fazla bir rakam tutmasa da belirtilmesi gereken bir durum olmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davaları Ne Kadar Sürmektedir?

Çekişmeli boşanma davaları için kesin bir süre vermek olanaksızdır. Bu tarz davalarda her dava kendi süresini belirlemektedir. Tamamen özel durumların ilişkilerin olduğu ve bir suçlamanın yapıldığı bu davalarda deliller, tanıklar ve iddianın ispatlanması gibi durumlar vardır.

Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarında süre belirlemek zor olmaktadır. Ancak bazı durumlarda ve işlemlerde geçecek süreler belirlidir ve kısaltılabilmektedir.

 • Açılan davalarda karşı tarafında hiçbir şekilde cevap vermemesi ve dava ile ilgilenmemesi durumunda iki veya üç celsede bu davalar sonuçlanabilmektedir. Ancak celse aralıkları değişebilmektedir. Kalabalık şehirlerde celseler arasında iki veya üç ay olabilmektedir. Bunun yanında davanın takip edilmesi önemlidir. Bir avukatın takibi olmadığı sürece iki yıl gibi zamanda sürebilmektedir.
 • Başlangıçta karşı tarafında davayı kabul etmesi ancak duruşmaya gelmemesi durumunda bir veya iki celsede boşanmak mümkün olabilmektedir.
 • Karşı tarafında tazminat, velayet veya boşanmak konusunda bir direnci varsa ve bunu duruşmalara gelerek anlatıyor ise davanın bir ile bir buçuk sene sürmesi tahmin edilebilmektedir.
 • Karşı tarafında iyi bir avukatı varsa ve amacı davanın uzaması ise bu durumda avukat davayı iki veya iki buçuk sene kadar uzatabilmektedir.

Eşim Beni Aldattı, İspatta Edebiliyorum, Tek Celsede Boşanabilir Miyim?

Tek celsede boşanabilmek için tarafların aralarında boşanmak ve diğer konularda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Araların yaptıkları bu anlaşmayı da yazılı olarak mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Ancak bu şekilde sorunsuz olarak tek celsede boşanmak mümkün olacaktır.

Bunun dışında herhangi bir şekilde tek celsede boşanabilmek pek mümkün değildir. Tarafların çekişmeli şekilde boşanma davası açması durumunda aralarında en azından bir konuda anlaşmazlık bulunuyor demektir. Bu durumda davanın açılmasında dilekçelerin verilmesi ve yazışmaların yapılması sonrasında duruşmanın görülmesine başlanacaktır.

Duruşmada da hakim deliller, tanıklar ve tarafları dinleyecektir. Buna göre bir karar verecektir. Tüm bunların tek celsede olması pek mümkün değildir. Bu sebeple en iyi çekişmeli boşanma davaları iki celsede bitebilmektedir. Bu durumda celseler arasında iki veya üç ay gibi bir zamanın olacağını da unutmamak gerekmektedir.

Aldatmayı İspat Ederek Çocuğumun Velayetini Alacağını Söylüyor

Aldatma velayetin bir tarafa verilmesi için tek başına yeterli bir durum değildir. Çocukların yaşı küçük olması durumunda genel olarak anneye verilmektedir. Bu durumun tersi olabilmesi için haysiyetsiz bir yaşam sürüldüğünün ispat edilmesi gerekmektedir.

Bu şekilde mahkeme velayeti farklı birine verebilmektedir. Bunun aynında uyuşturucu tüketiminin ispatlanması ve bağımlılığın olduğu ispatlanması durumunda da velayet farklı birine verilebilmektedir.

Boşanma Davası İçin Avukat Tutulması Şart Mı?

Ülkemizdeki yasalar herhangi bir dava için avukat tutuma zorunluluğu gerektirmemektedir. Boşanma davalarında avukatlar ile temsil edilmek konusunda zorlayıcı bir yasa bulunmamaktadır. Ancak avukatlar hukuk sistemini ve yasaları çok iyi bilmektedir.

Bu sebeple sorunsuz olarak davaların görülmesi, delillerin hazırlanması ve mahkemeye sunulması, tanıkların mahkemeye sunulması gibi birçok konuda yardımcı olabilmektedirler. Duruşmalar hukuk kuralları içerisinde ve usul kuralları içerisinde yürütülmektedir.

Yapılacak her işlem bunlara uygun olmalıdır. Bu durumda bilgisizlik ve eksik bilgi ile gereksiz yere dava süresi uzatılabilmektedir. Avukatların bu konudaki yardımları ile dava süreleri kısalmaktadır. Bu durumlar nedeni ile avukatlardan boşanma konusunda yardım alınması oldukça önemlidir. Ayrıca hakların bilinmesi ve alınması konusunda avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır. Haklılık mahkemeye doğru şekilde aktarılması oldukça önemlidir.

Tazminat ve nafaka konularında hak edilen ve alınabilecek rakamları en iyi şekilde avukatlar tayin edebilmektedir. Bu sebeple bir hak kaybına uğramamak için de avukat aracılığı ile boşanma davalarının görülmesi oldukça önemli olmaktadır.

Genel olarak boşanma konusunda çekişmeleri boşanmalarda avukatlara çok daha fazla ihtiyaç bulunabilmektedir. Taraflar kendilerini genel olarak boşanma konusunda tamamen haklı görebilmektedir. Bu durumda bir avukata ihtiyacının olmadığını düşünebilmektedir. Ancak boşanmalarda hukuk ve yasalar geçerlidir.

Bireysel olarak düşünceler ve yaşanılanlar ile boşanma konusunda tamamen haklı olduğunuzu düşünmeniz yasal olarak haklı olduğunuz anlamına gelmemektedir. Bu sebeple de avukata konunun danışılmasında yarar vardır. Boşanma davalarında kazanırsam tüm masrafları karşı taraf ödeyecek, davayı kaybeden karşı tarafın avukat masraflarını da ödeyecek.

Boşanma davalarında davayı kaybeden taraf dava masraflarını ödemek zorunda kalacaktır. Bu masraflar içerisinde dava harcı, bilirkişi ücretleri, keşif ücretleri ve yazışma giderleri bulunmaktadır.

Davanın kazanılması durumunda karşı tarafında avukatı sizin avukatınıza bir miktar ödeme yapacaktır. Ancak bu oldukça cüzi bir miktar olmaktadır. Sizin avukatınızın avukatlık ücretini siz ödeyeceksiniz. Bu sorumluluk her zaman sizin olmaktadır. Davanın kazanılmış veya kaybedilmiş olması avukatlık ücretinin sizin sorumluluğunuzdan çıkmasını sağlamamaktadır.

Cep Telefonu Mesajları, Mesajlaşma Uygulamaları İle Gönderilen Mesajlar Elimde, Bunları Davada Kullanabilir Miyim?

Bu tür durumlarda kişisel bilgilerin nasıl elde edildiği önemlidir. Davalarda bunların sunulması konusunda iyi bir avukatın bulunması avantaj sağlayacaktır. Avukat davanın durumuna ve eldeki delillerin durumuna göre en doğru kararı verecektir. | Boşanma Davası Danışma

Eşimin Tüm Cep Telefonu Kayıtlarını Çıkarttım, Ondan Boşanarak Büyük Bir Tazminat Alabilir Miyim?

Boşanma davalarında telefon görüşmelerinin içerikleri delil olarak sunulamamaktadır. Hatta bunlara yasal olarak mümkün değildir. Ancak kim ile ne zaman ve ne kadar görüştüğü bilinebilmektedir.

Bu dökümlerde mahkeme tarafında çıkartılabilmektedir. Bu dökümlerde her zaman başarılı bir delil olarak gözükmemektedir. Bu konuda başarılı bir avukat konuşma içeriklerini çok etkili deliller haline getirebilmektedir.

Benim Hiç Gelirim Yok, Üstüme Mal ve Mülk de Yok, Karım Benden Tazminat Alabilir Mi?

Boşanma davasında mahkemeler gelirinizin ve malınızın olmamasına bakmaksızın tazminat taleplerini onaylayabilmektedir. Hatta bunlar oldukça yüksek değerlerde de olabilmektedir.

Tazminatların mahkeme tarafından onaylanması ödeme konusu ile farklı bir durum olmaktadır. Ancak sürekli olarak haciz baskısı altında kalınması mümkün olmaktadır. Nafaka konusunda ise mahkeme iştirak nafakasını talep etmektedir. Ancak nafakanın ödenmesi zorunludur.

Ödenmemesi durumunda hapis cezası bulunmaktadır. Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir. Boşanma Davası Danışma

Bu haber toplam 313 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara