Atla

Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma


Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma

Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Aile hukukunda evlilik birliğini oluştururken benimsediği ilkelerden biri de eşlerin birbirlerine olan sadakat yükümlülüğüdür.

Eşler evlilik birliği sürecine girdikleri andan itibaren. Birbirlerinin güvenlerini zedelememek ve ortak bir hayatı sürdürme konusunda çaba sarf etmeleri gerekmektedir. 

Günümüz evliliklerine baktığımızda, teknoloji ile bağlantılı iletişim araçlarının artması ve diğer etkenler sonucu evlilik sürecini bitiren nihai ve üzücü olan son günlerde büyük artış gösteren aldatma ve sadakatsizlik  meselesidir.

Aldatma konusu eşin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğinin bir kanıtıdır ve kanun koyucu bu ihlali bir boşanma sebebi olarak saymıştır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davalarında Avukata Danışmanlık Neden Faydalı

Boşanma davalarında en sancılı sürecinin yaşandığı boşanma sebebi aldatma ve zinaya dayanan boşanma sürecidir. Evlilikte aldatmanın varlığı durumunda boşanma sürecinin nasıl ilerleyeceği önemli husutur.

Aldatma konusu süreçde önemli olacağından, ne gibi haklarınızın olduğunu öğrenmek ve bilinçli hareket etmek için mutlaka avukatlık ve danışmanlık hizmetinden faydalanmanız gerekmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Alacağınız danışmanlık ile  başlangıçta nasıl hareket etmeniz gerektiğini, farklı öç alma duyguları içine girmeniz halinde daha sıkıntılı sürecin içinde olmamanızı, haklı iken haksız bir durumla karşılaşmamanızın önüne geçmiş olacaksınız.

Aldatmalı Boşanmada Danışmanlık Konuları Nelerdir

Boşanma Davalarında davanın olumlu sonuçlanabilmesi için genel anlamda, nafaka, velayet, tazminat ve malların paylaşımı gibi konuların çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Zina ve Aldatmanın varlığı söz konusu olduğunda yukarıda belirttiğimiz nafaka, velayet, tazminat ve mal paylaşımı konularında değişiklik veya ortadan kalkmasına sebep olacaktır. Zina boşanma konusunda önemli bir husus olduğundan kusurlu taraf maddi ve manevi tazminat ödeyebilir, mal paylaşımda oranları düşebilir, nafaka ortadan kalkabilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Zina ve aldatmaya dayalı boşanma açılmadan danışmanlık hizmeti ile, boşanma sürecinde tazminat ve mal paylaşımın farklı olacağını biliyor musunuz ?

Zina ve aldatma olayını ne kadar süre geçerse affetmiş sayılırsınız,. Aldatmadan dolayı velayetin belirleme sürecinin nasıl ilerleyeceğini. Psikolojik durumunuz için kimden nasıl ne kadar tazminat talep edebileceğinizi. Evden uzaklaştırma ve koruma kararının neden nasıl alacağınızı. 

Aile konutunun kime tahsis edileceğini. Evlilik birliğinde ki ortak malların satışını önlemek için nasıl tedbir konacağını. Nafaka nasıl isteneceği  miktarı nın nasıl belirleneceğini, mal paylaşımı, velayet nafaka gibi konuları temelinden etkileyen, davanın aldatma ile ispat edilmesi ve sonuçlanmasının ne kadar önemli olduğu  gibi bir çok konuda merak ettiğiniz  konular hakkında bilgi sahibi olmuş olacaksınız.

Avukatlık ve Danışmanlık ile süreç içerisinde atacağınız adımlarda bilinçlenmiş olacaksınız. Boşanmanın avukat desteği ile ilerlemesi, süreçte kazanacaklarınızın yanında, kaybettiklerinizden her zaman fazla olacaktır.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma davalarında yıllardır edindiğimiz tecrübe, Boşanma sürecinde sağlıklı yol alarak yargıtay ve istinaf mahkemelerinin örnek kararlarına göre yol çizmek, elde edilen ve edilecek delillerin nasıl kullanılacağı,

Aldatmanın hangi delillerle ispat edileceği gibi bir çok konunun nasıl ele alınacağının yanında, davanın olumlu sonuçlanmasının tamamen sırrı detaylarda gizli olduğunu unutmayınız.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Süreci

Aldatma diğer tabiri ile zina nedeni ile boşanma kanun koyucunun mutlak olarak kabul ettiği boşanma sebeplerindendir.

Birey eşinin kendisini aldattığını düşünüyor ve bunları kanıtlayacak kadar büyük delilleri olmasa bile şüphe ve delillerde içeriyorsa boşanma davasını aldatma nedeni sebebine dayanarak açabilir.

Dikkat etmesi gereken bir husus vardır ki o da şudur eşini affetmemek. Eşini affettiği takdirde bir daha Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası açamayacaktır.

aldatmalı boşanma dilekçesi

Bu nedenle eşin öncelikle çok iyi düşünüp karar vermesi gerekecektir.Aldatma nedeni ile boşanmalar her çekişmeli boşanma davaları gibi uzun sürmektedir. Bunun sebebi bir boşanma safhası olduğu gibi bir de boşanmanın hüküm ve sonuçlarını ifade edecek olan diğer davalardır.

Boşanma Davası içerisinde çocuk varsa çocuğun velayeti, nafaka istemi, maddi manevi tazminat davaları, malların bölüşümü, iştirak ve yoksulluk nafakası boşanma davası sürecinde çözüme kavuşturulması ve karar verilmesi gereken konulardır.  Bu konular davanın uzamasına sebep konulardır.  

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasının Açılma Şartları

Sosyologların ve psikologların yaptığı araştırmalar modern dünyan üzerinde her geçen gün sayısında boşanma davalarının artış gösterdiğini gözler önüne sermektedir. Kanun koyucunun koyduğu sebepler doğrultusunda boşanma nedenleri olarak öne sürülen iddialar.

Farklı gerekçeler olsa da genelleme yapıldığında en büyük neden eşlerden birini başka biri ile aldatması Hukuki terimi ile zina nedeni ile boşanma davasının konusu içinde yer alır.

Şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan boşanma davasının sayısı ile yarış halinde. Olan Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası açılması için kanun koyucu birtakım şartları ileri sürmüştür. Bu şartlar şu şekildedir:

Tarafların evlilik birliği içerisinde bulunması gerekir.

Evlilik birliği bir hukuki bağdır.

Eşlerden birinin başka biri ile cinsel ilişkiye girmesi.

Başka birinden kasıt şudur: farklı cinste biri olması şarttır.

Zina yapan kişinin zinayı ayırt etme gücü ve kendi iradesi ile gerçekleştirmesi gerekir. Kusur gerekir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Cinsel beraberliği olunmamış fakat hayatında başka biri ile flört etmek. Sarılmak ve ön sevişme gibi fiillerde bulunduğu takdirde zina nedeni ile boşanma davası açılamaz. Bunlar sadakat yükümlülüğüne zarar vermek. Ve bu nedenle aile birliğinin sarsılmasına yol açmak nedeni ile boşanma davası açılır.

Zina aldatma ile boşanma davasının açılabilmesi için kusurlu eşin farklı cinste bir kişi ile gerçek bir cinsel ilişki yaşaması gerekmektedir. Zinanın birden çok olmasına gerek yoktur. Kadının eşinden izinsiz yapay döllenme yaptırması bir cinsel ilişki sayılmaz ve zina nedeni ile dava açılmasına sebebiyet vermez.

Bu da evlilik birliğinin sarsılması neden olan bir konu olarak incelenebilir ve o yönde dava sürecine gidilebilir. Zina yapan eşini affeden taraf bir daha zina nedeni ile davayı açamaz.

Boşanmada Aldatma Nasıl Kanıtlanır

Kanun koyucumuz aldatma nedeni ile boşanma davasında aldatmayı ispatlayacak olan tarafın iddiaya dayanarak davayı açan tarafa yüklemiştir.

Bu nedenle boşanma davasını açan eş ispat konusunda ne kadar iyi sonuçlar elde ederse boşanma süreci o derece hızlı sürecek ve haklılığı daha da sağlamlaşacaktır.

Bu soruya cevap vermeden önce şunu söyleyebilirim ki özel hukukun birçok alanında her türlü delil ile ispat yapma özgürlüğü bulunsa da özel hayatın gizliliğini ihlal etmemeye dikkat etmek gerekecektir. İspata yarar kanıtlar nelerdir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Sosyal medyada alenen yayınlanmış fotoğraflar, kredi kartı ekstreleri, mesajlaşmalar vb. Burada birçok belgeyi ispat için kullanabilirsiniz ama illegal yollardan elde edilmemelidirler.

Eşinin zina yaptığını yani kendisini aldattığını düşünen eşin eşini suçüstü yakalaması gerekmez.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davasında Tazminat

"Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf. Kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir."

Evlenmeyle eşler arasında kurulan aile birliğinin taraflara yüklediği ödevlerin ihlali veya yerine getirilmemesi.

Durumunda bu yükümlülüğü yerine getirmeyen eş yönünden, Türk Medeni Kanunundaki sonuçları, boşanma ve boşanma sebebi olması durumunda, bu olaylar yüzünden kişilik haklarının saldırıya uğraması halinde manevi tazminat talep edilebileceğidir.

aldatmalı boşanma davalarında manevi tazminat

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma sebebinin öğrenmesinden itibaren geçen altı aylık süreç içinde ve zina eyleminin üzerinden geçen 5 yıllık süre sonunda bu dava açılamaz. 

TBK 49. maddesine göre, kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.

Yine TBK 58. maddesinde "Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi. Uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. Haksız fiile dayalı bir borcun doğabilmesi için, hukuka aykırı bir fiil bulunmalı, fiili işleyenin kusuru olmalı, sonuçta bir zarar doğmalı. Zarar ile işlenen fiil arasında da uygun nedensellik bağı bulunması gerekir. TMK.nın evlenmeyle eşe yüklediği ödevler arasında bulunan sadakat yükümlülüğünü ihlali nedeniyle.

Yasanın 185. ve 174. maddeleri uyarınca boşanma sebebi ve istek halinde manevi tazminatı gerektirir nitelikte olduğu kuşkusuzdur. TMK. daki düzenleme, dava dışı eşin evlenme ile kurulan aile birliğinin tarafı olması sıfatından kaynaklanmaktadır.

Zira dava dışı eş kendi iradesi ile bu birliğin tarafı olmayı kabul etmiş ve yasanın kendisine tanıdığı hak ve yükümlülükler altına girmiştir. 

ALDATMALI BOŞANMA DAVALARINDA NELER TALEP EDİLİR HAKLARINIZ NELERDİR

Aldatılan eş,  Koruma kararı ve Evden Uzaklaştırma talep edebilir.

Aldatılan eş,  Manevi Tazminat talep edebilir.

Aldatılan eş,  Maddi Tazminat talep edebilir.

Aldatılan eş,  Tedbir Nafakası talep edebilir.

Aldatılan eş,  Aile konutunun kendisine tahsisini talep edebilir.

Aldatılan eş,  İspat amacıyla geriye dönük telefon kayıtlarının dökümünü talep edebilir.

Evlilik Birliği İçindeki Mallara tedbir konulmasını talep edebilir.

ZİNA VE ALDATMALI BOŞANMA DAVALARINDA VELAYET SORUNU

Zina sebebiyle açılan boşanma davalarında en çok tartışılan konu aldatan tarafa velayetin verilip verilemiyeceğidir.

Aldatma yada zina olayında aldatan eşe velayetin verilmesinde bir engel  durum yoktur. Çocuğun velayeti aile mahkemesince belirlenirken, çocuğun güvenliği gözetilecektir.

Olayda çocuğun can güvenliğini tehdit edecek bir durum varsa velayet aldatan eşe verilmez. Boşanma davası devam ederken velayet geçici olarak verilir.

Verilmeyen taraf için geçici kişisel ilişki kurulmasına kararı verilebilir. Geçici ilişki kurulmasında  öncelikli amaç çocuğun yararıdır. Bunun yanı sıra Geçici kişisel ilişki kurma talebi red edilir Burada kişisel ilişkinin zedelenmemesine dikkat edilir..

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası konusu ile ilgili yargıtay kararı eklenecektir. Ankara Avukat

SIKÇA SORULAN SORULAR

Boşanma Davaları açılırken bir boşanma sebebine dayandırılır.

Eğer bu sebep ispatlanırsa boşanma gerçekleşir. 

Aldatmaya dayalı boşanmayı tertip eden TMK 161.madde “Eşlerden biri zina derse, karşı taraf boşanma davası açabilir”biçimindedir. Zina, bir eşin ötekini aldatmasıdır. 

Bu halde yasa aldatılan eşe aldatmaya dayalı boşanma davası açma hakkı vermiştır. Ancak yasa buna bir sınır ve affetmiş olmama koşulu getirmiştir.

Zina ve aldatmaya dayalı açılan boşanma davalarında ispat sorunu üzerinde çok durulmaktadır.

İspat konusu yazımızda da belirtildiği gibi, karşı tarafın sosyal ağlarda ki konuşmaları, görüntüleri, telefon kayıtları, zinayı ispatlayan fotoğraflar, otel kayıtları, kamera kayıtları, görgüye dayalı Tanık ifadeleri olarak sıralayabiliriz.

Aldatma nedeniyle boşanma davası boşanma hukukunda çekişmeli boşanma olarak adlandırılır. Çekişmeli boşanma davaları aile mahkemesinde sonuçlanma süresi ortalama 7-8 ay sonunda karara bağlanır.

Dava devam ederken taraflar velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşım konularında anlaşması durumunda 1 ay içinde sonuçlanır.

Bu süreleri etkileyen konular ise, aile mahkemesinin iş yoğunluğu, davanın doğru açılması, harç ve masraflarının tam yatırılması, tanıkların zamanında hazır edilmesi ve en önemliside davanın ispatına yarayan delillerin zamanında doğru sunulmasıdır.

Bu süreci boşanma konusunda tecrübeli avukat ile daha avantajlı duruma getirebilirsiniz. 

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Aldatmaya dayalı boşanma davasında davacı eş maddi ve manevi tazminat talep edebilir. 

Manevi Tazminat Aile hukukunda kural olarak kusursuz yada az kusurlu eşe verilir. Aldatma Nedeniyle manevi tazminat belirlenirken, aldatılan eşin duyduğu derin üzüntü ve elem, yarattığı psikolojik buhran ve sarsıntı, olayın eşi süreklediği ağır utanç,

en önemliside eşde yaratmış olduğu onur kırıklığı, yaşam sevincinin yitirmesi, kimsenin yüzüne bakamayacak hale gelme, yaşamdan zevk almama gibi kriterler dikkate alınır.

Aldatma nedeniyle boşanma davalarında maddi tazminat konusunda en önemli husus, dava dilekçesinde bu konuda bir talebin olması önemlidir. 

Maddi tazminat aile mahkemesince kusursuz veya az kusurlu eşe verilir. Maddi tazminat miktar olarak belirlenirken, aldatılan eşin yaşı, evlilik süreleri, ekonomik ve sosyal durumları, yaşadıkları çevre ve koşulları, meslekleri, yeniden evlenebilme şansı, sosyal hakları, sosyal güvenlik ve vergi kayıtları gibi kriterler üzerinde durulur.

Aile hakimi gerekli görür ise maddi tazminatı belirlemek ve hesaplatmak için bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

 

Velayet Konusu

Aldatma ve zina nedenine dayanan boşanmalarda en çok merak edilen konulardan birisi, velayet aldatan eşe verilir mi?

Bu soruya şöyle cevap verecek olursak, çocuğun velayeti belirlenirken aldatma bir kriter olmayıp, önemli olan çocuğun güvenliği ve çocuğun üstün yararıdır. Bu nedenle velayet aldatan eşe verilir.

Telefon Kayıtları

Zina ve Aldatmaya dayalı boşanma davalarında en önemli delillerden biride telefon ve sms kayıtlarıdır. Bu gibi bilgiler şirketlerden geriye dönük olarak istenir.

Telefon şirketleri bu talebi görüşme tarihi, görüşülen numara, görüşme süresi olarak liste şeklinde cevap vermektedir. Bu konuda sıkça sorulan sorulardan biri görüşme ve sms detayları çıkarmı sorusuna vereceğimiz cevap hayır çıkmaz. Sadece belirtilen başlıklar dahilinde liste şeklinde verilmektedir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  ASLI YEŞİLYURT -
  5 Ağustos 2016

  Başımda buna benzer bir olay bulunmaktadır. Maddi ve gelecek kaygısı, çocuklarımın durumu ve haklarımı bilmediğimden harekete geçemedim. Bu arada şiddette görüyorum. Bana tavsiyeniz nedir.

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  8 Ağustos 2016

  Aslı hanım Merhabalar Aslına bakacak olursanız haklarınız çok fazla bulunmaktadır. Öncelikle size uygulanan şiddete karşı bir dur demeniz gerekmektedir. Bunun için aile mahkemesine, kolluk kuvvetlerine, savcılıklara, hatta kaymakamlığın ilgili birimlerine müracaat etmeniz durumunda hem ceza bakımında soruşturma başlatılır, hemde hakkınızda koruma kararı verilir. Bu durumda sessiz kalmanız, olayların şiddetini artıracağınıda unutmayın. Bu önemli detaydan sonra aldatma olayını ispat etmeniz durumunda, maddi ve manevi tazminat talep edebilirsiniz. Bunun dışında evlilik birliği içinde edinilen tüm taşınır ve taşınmazlara tedbir koydurabilirsiniz. Çocuklarınız ve kendiniz için acil olarak nafaka talep edebilirsiniz.Bu yazdığım konuları uygulamadan önce bir durum tespiti yaparak yaşadığınız ruh halinizi gözden geçirerek sağlıklı ve doğru karar vermeniz gerekiyor.

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  ADA GEDİK -
  7 Ağustos 2016

  1 yıldır sorunları çözemedik, evliliğimizin 3 senesindeyiz. Eşim sürekli iş yerindeki toplantıları bahane ederek eve geç gelmektedir. Bir çocuğumuz var ve kızımla devamlı ben ilgilenmekteyim. Çekilmez hale gelen evliğimize son günlerde güvensizlikde eklendi. Ben dava açmadan önce şuan araştırma yapıyorum. En son olayda bir evde bir kişi ile kaldığınıda tespit ettim. Dava kısa sürer mi

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  8 Temmuz 2017

  Arda bey Merhabalar, evlilikde aldatma olayının aktörleri bayan veya erkek olması durumu değiştirmemektedir. Öncelikle yargıtay kararına göre bir eş karşı cinsden bir kişi ile bir gece geçirmesini zina olayının gerçekleştiği şeklinde kabul etmiştir. Bu durumu telefon kayıtları, o kaldığı evin kamera kayıtları ile desteklemeniz işinize yarabilir. Bu tarz davalar bazen anlaşmayla daha çabuk sonuçlanabilmektedir.Ama genelde ortalama 1 yıl sürmektedir.

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  Ankara -
  8 Ağustos 2016

  İlkay hanım aydınlatıcı bu güzel bilgiler için teşekkür ederim. Sizi çvremde olumlu tavsiyeler sonucu buldum. Bu işi çok şova dönüştürmeden sessiz ve derinden çözeceğinizi arkadaşım anlattı. Benim için gizlilik esastır. Bu güven içerisinde bir sorum mevcut. Telefon kayıtları tam olarak nasıl istenmektedir. Araştırmalarım sonucu çalışmayı isterim.

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  9 Ağustos 2016

  Telefon kayıtları özel hayatı ilgilendirmesi nedeniyle bu kayıtlar telefon şirketlerinden mahkeme kararı ile istenebilmektedir. İstenen telefon kayıtlarında sadece görüşme süreleri, görüşme tarihleri mevcut olup konuşma detayını bulamazsınız. Size şu kadarını söyleyebilirim, bu kayıtlar görüşmenin süresi, sıklığı, görüşme saatleri, aldatma konusuna destekleyici ispat aracı olup, aynı zamanda geç saatlerde uzun süren görüşmelerde eşin sadakatsizlik gösterdiğini en basit yol ile gösterebilirsiniz.

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  EYLEM CANATAN -
  8 Ağustos 2016

  Boşanma davası açmadan önce oturduğumuz ev ve diğer mallar için öncelikli yapılması gerekenler nelerdir. Ayrıca makaleniz gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler ile doludur. Sizleride biz bayanlar olarak ilgi ile tavsiye ediyoruz.

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  9 Temmuz 2017

  Eylem hanım ailece oturmuş olduğunuz aile konutuna ister boşanma davası açın ister açmayın ama mutlaka tapuya müracaat ederek mutlaka "aile konutu Şerhini" koydurunuz. Bu haklarınızın korunması açısında önemli tedbirdir. Diğer ortak mallarınızla ilgili olarak, mal ayrılığı nedeniyle katkı payı davası açarak burdaki haklarınız nedeniyle tedbir istemeniz durumunda mahkeme bu ortak mallara tedbir kararı koyacaktır.

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  ALTAN ELBAŞ -
  9 Ağustos 2016

  Aldatma Ve Boşanma konusunu ararştırırken makalenizi tesadüfen gördüm. İlkay hanım inanın o kadar bilgi kirliliği varki, ayrıca çevremdeki insanlarda farklı farklı konuşmalarla aklımı iyice karıştırdı. Sizce davaya nasıl başlamalıyım.. Eşim evi terk etti.karşı tarafın boşanma davası açmasını mı beklemeliyim.

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  9 Temmuz 2017

  Altan bey çevrede boşanma konusunda anlatılan her konuyu unutarak, size tavsiye edilecek bir avukat meslektaşımızdan bu konuda danışmanlık hizmeti doğrultusunda görüşme yapmanızı öneriyorum. Kulakdan duyma bilgiler bir çoğu yanlış olmakla beraber sizin hayatınız ve geleceğiniz açısından bu kadar önemli bir konuyu şansa bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca boşanma davasını kimin açtığı kesinlikle davada belirleyici olmayıp, boşanmaya sebep olaylarda hangi eşin "daha fazla kusurlu" olduğu önemlidir.

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  FERHAT ÖZATAY -
  15 Ağustos 2016

  Merhabalar, Öncelikle iyi günler dilerim.ilişki yaşadığı kadından bir çocuğu olduğunu.O kadını biz öğrendikten bir süre sonra evi terketti.Ve o kadınla kendine bir yuva kurdu.Bununla ilgili elimde fotoğraflar,mesajların kayıtları hepsi mevcut.Bu konuda maddi desteğimiz olmadığı için de hiçbir şey yapamadık.Ama artık katlanamıyorum,bu konu hakkında çok araştırma yaptım.Avukatların hepsi belirli ücretler istiyor,dava açılması için ücret isteniyor.Lütfen beni bu konuda aydınlatabilir misiniz ?

  Cevapla
   - Yorum
  İlkay Uyar Kaba -
  17 Ağustos 2016

  Ferhat bey bulunduğunuz ilde baro başkanlığına anneniz müraccat etmesi durumunda şartlar oluşmuş ise avukat ücret ve dava masrafları devlet tarafından ödenerek davanızın her aşamasını takip edecek bir avukat arkadaşımızı görevlendireceklerdir.

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  MAZIN İSTEMİ -
  17 Ağustos 2016

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Davada zaman aşımı süresi var mı? Dava zaman aşımı süresini belirtirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  ALEYNA ASILLIOĞLU -
  17 Ağustos 2016

  Aldatma Nedeniyle Boşanma konusunda detaylı bilgi alıp, bu süreci sizin desteğiniz ile başlayabilirmiyiz..

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  FUAT BİLİKCİ -
  18 Ağustos 2016

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası dava açarken izlenecek yol, dava açma masrafı nedir.

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  ÇAYAN ARUNTAŞ -
  2 Eylül 2016

  Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Sizden randevu almak istiyorum.Yardımcı olurmusunuz?

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  OKYAR ÖZMEN -
  16 Eylül 2016

  Aldatma Nedeniyle Boşanma dava açmak istiyorum. Eşimin yazıştığı Facebook görüntüleri elimde. Bunlar yeterli mi benim için..

  Cevapla
   - Yorum
  ilkayuyarkaba -
  14 Ekim 2016

  Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hakim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Bu konuda avukat aracılığı ile danışmanlık almanızı öneriyorum..

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  Anonim - İSTANBUL
  30 Kasım 2017

  eşim ayrılmayı kabul etmiyor ama bana olan ilgisi bitmiş durumda her nekadar bitmediğini söylesede ve şuan çalışmadığım için maddi zorluklarım var nasıl bir yol izlemeliyim olayları öğrendiğimde tarih 2016 ve zaman aşımına uğramışmıdır. Şimdiden yardımlarınız için çık teşekkür eder iyi akşamalar dilerim

  Cevapla
 • Aldatmalı Boşanmada Avukat Ve Danışma - Yorum
  Semih - GAZİANTEP
  29 Aralık 2017

  Esim bana 6 ay once aldatmadan dolayi dava acmisti tekrar baristik o davayi iptal etti ve simdi tekrardan aldatmadan dolayi dava acicakmis 6 ayki olaydan sonra hicbi aldatma soz konusu olmadi o dava uzerinde gidebilirmi veya yeni dava acabilirmi benim bildigim bidefa o davayi geri cekerse tekrardan aldatmadan dolayi bosanma davasi acamaz

  Cevapla
Yorum Bırak