Atla

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara


Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ve Danışmanlık

Boşanma davasının bir çeşidi olan anlaşmalı boşanma için, tarafların ileride problem oluşturabilecek her konuda önceden uzlaşmaya varmış olmaları gerekir. Uzlaşmaya varıldığına istinaden bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. İki tarafta bu protokolü imzalar. Hazırlanan ve imzalanan protokol anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte tevzi bürosuna verilir. 

Açılan anlaşmalı boşanma davasında davanın açılması ve duruşma gününün verilmesi ile süreç başlamış olacaktır. Anlaşmalı boşanma sürecine girmeden önce Avukat ve Danışmanlık alınması dava süreci ve haklarınız hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız. Ayrıca Avukat ve danışmanlık görüşmesi ile, velayet hakkınız, nafaka ve mal paylaşımı haklarınızı, anlaşmalı boşanma sürecinde haklarınızın nasıl yürütüleceği hakkında planlanma ve yol haritasını çizmiş olacaksınız.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle taraflar arasında yapılmış olan protokole göre tek celsede tamamlanabilmektedir. Tarafların boşanma istemiyle mahkemeye başvurmasından yaklaşık 1 ya da 2 ay sonrası için duruşma günü belirlenmektedir. Davanın bir avukat tarafından açılması durumunda ise bu süre daha da kısalarak 1 ya da 2 haftada sonuçlandırması muhtemeldir.

Bu durumu boşanmanın açıldığı aile mahkemesinin iş durumu da etkilemektedir.  Mahkemece Anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra tarafların 15 gün temyiz hakkı bulunmaktadır. Taraflar bu temyiz haklarından feragat ederek boşanmanın resmi olarak gerçekleşmesinin daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesini sağlayabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmak Zorunlumudur ?

Anlaşma boşanma davalarında duruşma katılmak zorunludur. Anlaşmalı boşanma davalarında avukat olsa dahi boşanma duruşmasına eşlerin katılarak protokolü onaylamaları ve iradelerini Hakime bizzat beyan etmeleri gerekmektedir. Burada önemli husus şudur, Anlaşmalı boşanma davasını avukat ile takip eder, sürecin doğru sağlıklı ilerlemesinde faydalı olacaktır. Hatat duruşmaya avukat ile beraber katılabilirsiniz. Duruşmaya eşlerin avukat ile katılmaları, boşanma iradesini duruşmada aile hakimi önünde özgürce beyan etmeleri gerektiğindendir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Tutma Zorunluluğu Varmıdır ?

Hukuk sistemimizde Avukat tutma zorunluluğu yoktur. Toplumumuzda ki genel düşünce; "duruşmaya gider hakime derdimi anlatırım" dır. Hâlbuki boşanma davaları çok teknik davalardır.

Dava esnasında, beyan da bulunulması, delillerin sunulması, nafaka, tazminat ve velayetin kazanılması gibi konularda boşanma davasının en önemli sürecindeki adımlardır. Bir evliliği sonlandırmak her iki tarafta bu konuda hem fikir dahi olsa oldukça yıpratıcı ve zorlayıcı bir süreç olmaktadır. 

Boşanma Davası Sıkıntısız Bir Süreçmidir. Avukat Desteği Faydalımıdır

Çekişmeli boşanmaya nazaran anlaşmalı boşanmanın uzun sürmemesi dava sürecinin daha az yıpratıcı olması eşler açısından evliliğin maneviyatı ve aralarında ki saygının kaybolmaması neden olacaktır.

Yanlız burada unutulmaması gereken husus Anlaşmalı boşanmanın en çok tercih edilme nedeni davanın kısa sürmesi ve çabuk sonuçlanmasıdır. Anlaşmalı boşanma basit gibi görünmesine rağmen bir o kadarda dava sürecinde uyulması gerek kesin kurallar ve usuller bulunmaktadır.

Gerek boşanmanın başlangıcında, gerekse sonlanması sürecinde takip edilmesi gerek önemli hususlar bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatı Ankara Kavramı?

Ülkemizde avukatlık eğitimi alan kişiler içerisinde bir branşlaşma bulunmamaktadır. Tıp ve öğretmenlik alanında olduğu gibi hukuk dallarında ihtisas eğitimleri bulunmamaktadır. Avukatlık mesleğine başlayan tüm avukatlar her davaya girebilmekte ve avukatlık yapabilmektedirler. 

Avukat belli hukuk dallarında dava alarak belli konuda branşlaşarak tecrübe kazanabilmektedirler.  Bu tecrübenin yanında görmüş oldukları kurs, almış oldukları sertifikalar, yüksek lisans eğitimi, konferans, meslek içi eğitim ve toplantılarıyla edinmiş olduğu bilgiler doğrultusunda kendini o alanda daha başarılı olacağına inanmasından dolayı çevresi ve dava profilide o yönde gelişecektir.

Aile hukuku ve boşanma konusunda daha fazla dava alan ve bu konuda daha fazla tecrübesi bulunan avukatlar  da boşanma avukatı olarak genel anlamda adlandırılmaktadırlar. 

Boşanma Davalarındaki Süreç Nasıl İşler

Boşanma davalarının açılmasında ve davaların görülmesi süresinde bir avukat bulundurmak zorunlu değildir. Herhangi bir dava için de bu geçerlidir. Ancak hukuk oldukça zor ve karışıktır. Birçok şekil ve usul kuralı bulunmaktadır.

Bu sebeple davaların daha hızlı ve kısa sürede sonuçlanması ile istenilen yönde sonuçlanması için ankara avukat yardımı alınması fayda sağlamaktadır. Genel olarak Boşanma davaları  sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanma nedeninin mahkemeye kanıtlanması, tazminat ve nafaka talebinin kabul ettirilmesi ile velayetin alınması gibi konularda iyi derecede hukuk bilgisi ve tecrübe gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Bunun için de bu aşamada avukat ve tecrübenin önemi öne çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları yanında anlaşmalı boşanma davalarında da avukat tutulması zorunlu olmamakla birlikte oldukça varlığı süreçte fayda ve yarar sağlamaktadırlar.

Anlaşmalı boşanma Davaların açılması için gerekli olan dilekçenin hazırlanması ve boşanma protokolünün nasıl olacağı konusunda avukatlık danışmanlık alınması, boşanma davanızın tek celsede sonuçlanmasında fayda sağlayacaktır.. 

Boşanma Hukukunda Avukatlık Ve Danışmanlık

Boşanma davalarında ki hukuki süreçleri en iyi şekilde yönetilmesi önemlidir. ,

Anlaşmalı boşanmalarda protokolün hazırlanarak dilekçe ile davanın açılması,

Boşanma konusunda geçerli bir nedenin mahkemeye sunulması,

Davadaki sürelerin ve zamanaşım konularının takibi,

Ön inceleme duruşması ile karşı cevap dilekçelerinin hazırlanması,

Boşanmanın belli sebebe dayandırılması,

Boşanmaya neden kusurun isbatı,

Tanıkların dinlenmesinin organize edilmesi,

Velayet konusunda mahkemeye geçerli nedenlerin sunulması,

Tazminat ve nafaka talepleri ile önemli süreçleri sorunsuz bir şekilde yönetmektedirler.

Boşanma davalarının daha kısa sürede bitirilmesi ve kararın istenilen yönde olmasının sağlanması konusunda avukat desteği önemli olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Ankara Boşanma Mahkemeleri

Boşanma davaları ülkemizde çoğunlukla İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yoğun olarak görülmektedir. Oldukça kalabalık olan bu şehirlerimizde davaların dava fazla olması kaçınılmaz olmaktadır. Boşanma davası tarafların son altı ay içerisinde oturduğu yerdeki Ankara Aile Mahkemelerine veya taraflardan birinin ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Aile Mahkemesi olmayan yerlerde davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.

Ankarada Anlaşmalı boşanma davaları, Ankara Adliyesinde mevcut Aile Mahemelerinde sonucu bağlanmaktadır. Sincan Etimesgut gibi merkez ilçeler ise görev ve sorumluluk doğrultusunda Ankara Sincan Batı Adliyesi Aile Mahkemesinde görülerek sonuca bağlanmaktadır.

 

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Soru: Boşanma Avukatı Arıyorum Ne Yapmalıyım?

Boşanma sürecine giren eşler bu davanın en kısa sürede sonuçlanmasını istemektedirler. Bu konuda aralarında bir anlaşma var ise anlaşmalı boşanma davaları ile kısa sürede boşanma gerçekleşebilmektedir.

Ancak çekişmeli boşanma davaları dava uzun sürmektedir. Taraflardan birisinin boşanmak istememesi ile dava süresi daha da uzayabilmektedir. Tüm bu durumlarda konusunda  boşanma avukatı ile dava sürelerinin kısalması ve davaların istenilen netice ile sonuçlanması mümkün olabilmektedir.

Boşanma konusunda avukatlık ve danışmanlık ihtiyaç duyulması durumunda internet web sayfaları, baro sayfaları ile  güvenilir kişilerden tavsiye alınarak sonuca ulaşılabilinir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Avukatsız

Evliliğin sürmesini istemeyen eşler aralarında bir anlaşmaya varmaları ile boşanmanın daha kolay olacağını düşünmektedirler. Yasalarımızda da bu konuda kolaylaştırıcı hükümler bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları boşanmanın daha kolay ve kısa sürede yapılmasının sağlanması için düzenlenmiştir. Ancak hukuki olarak bakıldığında çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarının da şartları ve hukuki usulleri ile şekilleri bulunmaktadır. Bu durum da boşanma davalarının her türlüsü için hukuk bilgisinin gerekli olduğunu göstermektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarının tek celsede sonuçlanması için, mahkemelerinin usul ile şekil kurallarının bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda hukuk eğitimi almamış kişiler ile hareket edilmesi davanızın açılamaması ve görülememesi ikinci duruşmaya ertelenmesi yada red olması, riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. 

Anlaşmalı boşanma davaları yasalarımızda boşanmak ve boşanma ile ortaya çıkacak hukuki durumlar konusunda tarafların anlaşmış olması durumunda boşanmanın hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak için düzenlenmiştir. Bu konudan faydalanmak için tüm işlemler hukuka ve yasalara uygun şekilde yönetilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı boşanma davaların ilk adımı atılarak davanın açılması için mahkemeye dava dilekçesi verilmelidir. Boşanma davalarında dava dilekçeleri kişilere göre farklılık göstermektedir. Her boşanma kendi başına diğerlerinden konu olarak farklılık gösterebilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı olsa da boşanma dilekçesi diğer boşanmalardan farklı olabilmektedir. Dilekçenin usul ve şekle uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Dava dilekçesinin hazırlanması yanında anlaşmalı boşanmalar için en önemli konu olan anlaşmalı boşanma protokolünün de hazırlanması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme her iki tarafında boşanma konusunda serbest iradesini görmek istemektedir. İki tarafında duruşma günü hazır olması gerekmektedir.

Ayrıca hazırlanan protokolde her konu belirtilmiş ve uzlaşma sağlanmış olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde tazminat, nafaka ve velayet konuları ile mal paylaşımı konuları belirtilmelidir. Velayeti almayan tarafın çocuğu ne zamanlar göreceği ve bu nasıl yapacağı da belirtilmelidir. Tatillerde, bayramlarda ve özel günlerde çocuğun şekilde ne kadar görüleceği konuları bu protokolde belirtilmelidir. Anlaşmalı boşanma davalarında bu protokol özenle ve hukuka uygun şekilde düzenlenmeli ve hazırlanmalıdır.

Bu şekilde hazırlanan protokol mahkeme tarafından incelenmekte ve sorunsuz olması durumunda protokole göre tarafların boşanmasını ve aralarındaki hukuki süreci karara bağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Davası Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davalarında dava masrafı ve diğer masrafların belirlenebilmesi için davanın nasıl yürütüleceği önemli olmaktadır. Tarafların boşanmak konusunda aralarında anlaşmaları ve bu sebeple anlaşmalı boşanma davası açması durumunda dava masrafları çekişmeli boşanma davalarına oranla daha az olacaktır.

Çekişmeli boşanma davaları masrafları daha fazla olmasının sebebi dava sürecinin daha uzun olması ve hukuki işlemlerin daha fazla olması ile alakalı bir durum olmaktadır. Boşanma davalarında yargılama giderleri ile hukuki işlemler için gerekli masrafların ödenmesi yanında avukat ücretinin de ödenmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma davalarında avukat ücreti değişiklik gösterebilmektedir. Barolar her sene bu ücretler konusunda bir tavsiye açıklamaktadır.

Ankara Barosu 2016 yılı için anlaşmalı boşanma davaları için avukatlık ücreti olarak 4700 TL. Çekişmeli boşanma davaları için avukatlık ücretini 6900 TL. (6900 TL. altında olmamak kaydı ile maddi ve manevi tazminat talebinin %15'i) olarak belirtmiştir.

Ankara Barosunun bu ücretleri tavsiye niteliğinde olmaktadır ve bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Ücreti

Anlaşmalı boşanmalarda taraflar aralarında anlaştıkları ve her konuda uzlaştıkları için tek celsede bitirilebilecek bir dava olabilmektedir. Tüm hukuki süreçleri daha kısa ve daha kolay olmaktadır. Bu sebeple de yargılama masrafları ile diğer masrafları daha düşük olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davalarında avukat ücretleri de çekişmeli boşanma davalarına oranla daha düşük olmaktadır. Tek duruşmada alınan boşanma kararları kısa sürede sonuçlanması açısından bakıldığında az emek ve zamanın harcanması nedeniyle daha uygundur.

Boşanma Davası Masrafları

Boşanma davalarında yargılamanın yapılması için ve yazışmaların yapılması için masraflar bulunmaktadır. Bu masraflar yasalarca belirlenmiş ve her sene değişen tutarlarda olmaktadır. Bu masraflar davanın sürüşüne göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bunun yanında avukatlar için bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukatlarda davanın durumuna ve yaratacağı iş yüküne göre belirli ücretler talep etmektedirler. Standart olarak talep edilen ücret olmayıp avukatlar arasında değişik ücretler talep edilebilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara - Yorum
  -
  6 Ağustos 2016

  Boşanma davasında anlaştık. Eşim vazgeçerse açılmış boşanma düşer mi..

  Cevapla
 • Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara - Yorum
  HÜSEYİN TUNCEL -
  5 Eylül 2016

  Anlaşmalı Boşanma da sonra benim evlenmem için engel bir durum varmıdır.

  Cevapla
Yorum Bırak