Atla

Ankara Boşanma Avukatı


Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Ankara Boşanma Avukatı

Türk Medeni Kanunu evlilik birliği içerisindeki eşlerin boşanabilmeleri için makul ve haklı boşanma nedenleri olması gerektiğini belirtmiştir.

Medeni Kanunu geçerli ve haklı boşanma gerekçelerini genel ve özel olarak ayırmış ve boşanma sebeplerini ayrıntılı belirlenmiştir. Ülkemizdeki yasalarda boşanma davaları genel olarak iki türde yapılmaktadır. Bunlardan birisi anlaşmalı boşanma davaları, diğeri ise çekişmeli boşanma davaları olmaktadır.

boşanma avukatı

Boşanma Avukat Ve Danışmanlık Konuları Nelerdir

Boşanma davaları bir evliliğin artık kurtulmasının imkansız olduğu durumlarda ve de çiftlerin artık evliliği kesin olarak sürdürmek istemediklerini düşündükleri durumlarda açılmalıdır.

Boşanma durumu ile genel olarak başa çıkabileceğini düşünen herkes en sonunda bir boşanma avukat ve Danışmanlık konularında desteğe ihtiyacı vardır. Boşanma avukat Ve danışmanlık ile  yaşadığınız sorunun boşanmak için gerekli sebeplerden olup olmadığını aile mahkemesine taşınmadan önce belirler, evliliğinizin boşanma sebebi yoksa sizi bu konuda uyarır.

Danışmanlık konusunda avukatın ilk incelemesi, boşanma davasının geçerli olabilecek nedenler arasında olup olmadığı, yargıtay ve örnek kararlar ve edinilmiş tecrübesi ile değerlendirir.

En çok boşanma olarak, Hayata kast, Zina, Yüz kızartıcı suç işlemek, Eşe kötü davranmak, Akıl hastalığı, Terk, Evlilik birliğinin temelden sarsılması, Fiili olarak ayrı yaşamak, Anlaşmalı boşanma, aldatma, aşırı kıskançlık, ekonomik şiddet, ya da eşe şiddet nedeniyle boşanma sebeplerini sayabiliriz. 

Boşanma sebebinin belirlenmesi ile boşanmaya sebep olayların isbatına yarar size şahitlik yapabilecek birilerinin olup olmadığı, elinizde varsa fotoğraf, telefon kayıtları, veya diğer kanıtların neler olacağı yüz yüze görüşme ile tespit edilir.

Boşanma nedeniyle menfaatleriniz zedelenecek ise, yada dava sürecinde bakım ve geçim konusunda size destek sağlamak adına gerek aile konutunun tahsisi, tazminat ve nafaka haklarınız hakkında bilgi alabileceksiniz. 

Boşanma konusunun en önemli hususu olan, mal paylaşımı, çocukların velayeti varsa evlilik sözleşmesinde sizin faydalar incelenecek, dava sürecinde sizin yaşayacağınız sorunlar ve hareket tarzınız belirlenecektir. 

Yukarda anlatılan hususlara ek olarak evlilikte şiddet ve tehdit varsa, korunma kararı, çocukların geçici velayetleri, edinilmiş malların korunması adına tedbir kararları, gibi bir çok konuda harekete geçilmesi konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

Boşanma Davaları aslında bir Hatalar zincir gibidir. Sizin ilk görüşmenizden başlayarak, boşanma dava sonucuna kadar devam eden zincirin her bir halkası beklentinize uygun yönetilmelidir.

boşanma avukatı ankara çankaya

Anlaşmalı Boşanma Avukat Ve Danışmanlık Konuları Nelerdir

Boşanma davasının bir çeşidi olan anlaşmalı boşanma için, tarafların ileride problem oluşturabilecek her konuda önceden uzlaşmaya varmış olmaları gerekir.

Uzlaşmaya varıldığına istinaden bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. İki tarafta bu protokolü imzalar. Hazırlanan ve imzalanan protokol anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte tevzi bürosuna verilir. 

Açılan anlaşmalı boşanma davasında davanın açılması ve duruşma gününün verilmesi ile süreç başlamış olacaktır. Anlaşmalı boşanma sürecine girmeden önce Avukat ve Danışmanlık alınması dava süreci ve haklarınız hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

Ayrıca Avukat ve danışmanlık görüşmesi ile, velayet hakkınız, nafaka ve mal paylaşımı haklarınızı, anlaşmalı boşanma sürecinde haklarınızın nasıl yürütüleceği hakkında planlama ve yol haritasını çizmiş olacaksınız.

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle taraflar arasında yapılmış olan protokole göre tek celsede tamamlanabilen boşanma nedeni olup, bu süreçte dava aşaması değil, dava öncesi yapılacak anlaşmaların doğru yapılması önemli olduğu unutulmamalıdır.

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatı Ankara Kavramı?

Ülkemizde avukatlık eğitimi alan kişiler içerisinde bir branşlaşma bulunmamaktadır.

Tıp ve öğretmenlik alanında olduğu gibi hukuk dallarında ihtisas eğitimleri bulunmamaktadır. Avukatlık mesleğine başlayan tüm avukatlar her davaya girebilmekte ve avukatlık yapabilmektedirler. 

Avukat belli hukuk dallarında dava alarak belli konuda branşlaşarak tecrübe kazanabilmektedirler. Bu tecrübenin yanında görmüş oldukları kurs, almış oldukları sertifikalar, yüksek lisans eğitimi, konferans, meslek içi eğitim ve toplantılarıyla edinmiş olduğu bilgiler doğrultusunda kendini o alanda daha başarılı olacağına inanmasından dolayı çevresi ve dava profilide o yönde gelişecektir.

Aile hukuku ve boşanma konusunda daha fazla dava alan ve bu konuda daha fazla tecrübesi bulunan avukatlar  da boşanma avukatı olarak genel anlamda adlandırılmaktadırlar. 

Boşanma Davalarındaki Süreç Hakkında Avukat Ve Danışmanlık Önemli Mi?

Boşanma davalarının açılmasında ve davaların görülmesi süresinde bir avukat bulundurmak zorunlu değildir. Herhangi bir dava için de bu geçerlidir. Ancak hukuk oldukça zor ve karışıktır. Birçok şekil ve usul kuralı bulunmaktadır.

Bu sebeple davaların daha hızlı ve kısa sürede sonuçlanması ile istenilen yönde sonuçlanması için ankara avukat yardımı alınması fayda sağlamaktadır.

Genel olarak Boşanma davaları sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanma nedeninin mahkemeye kanıtlanması, tazminat ve nafaka talebinin kabul ettirilmesi ile velayetin alınması gibi konularda iyi derecede hukuk bilgisi ve tecrübe gerekmektedir.

Boşanma davaları İçin Avukat Ve Danışmanlık Gerekli Midir?

Yasalarımızda dava açan ve davası olan kişilerin avukatlar olmadan da bu davaları yürütmesini sağlamaktadır. Herhangi bir dava için avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durum boşanma davalarında da geçerli olmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların aralarında yaptıkları anlaşma olması sebebi ile tek celsede görülebilecek davalar olmaktadır. Bu davalar taraflara kolay görülebilse bile belirli hukuk bilgisi olmadan yürütülmesi zor davalardır. Özellikle dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması konusunda avukatlardan yardım alınması oldukça önemlidir.

Çekişmeli boşanma davalarında ise avukatlar çok daha gerekli olmaktadır. Dava dilekçesinin hazırlanması, mahkemeye sunulması, cevap dilekçesinin hazırlanması ve bunun yanında replik dilekçesinin de hazırlanması ve sunulması gerekmektedir. Bu davalarda mahkemelere delil dilekçesi, delillerin toplanması, itiraz ve tanıklara soru sorulması gibi durumlar düşünüldüğünde avukata çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca bu davalarda tazminat konuları da oldukça önemlidir. Boşanmadaki kusura göre belirlenecek olan maddi ve manevi tazminatlar oldukça ciddi rakamlar olabilmektedir. Boşanma davalarında mahkemenin hükmettiği tazminat rakamları en düşük 20.000 TL. ile 1.000.000 TL. bile olabilmektedir. Bu derece yüksek rakamların ödenmesi zor olabilmektedir. Bu sebeple boşanma avukat ile bu davalara dahil olmak oldukça önemli olmaktadır.

Boşanma Hukukunda Davanın Aile Mahkemesinde Görülme Usulü Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma davalarında ki hukuki süreçleri en iyi şekilde yönetilmesi önemlidir. Anlaşmalı boşanmalarda protokolün hazırlanarak dilekçe ile davanın açılması, Boşanma konusunda geçerli bir nedenin mahkemeye sunulması, 

Davadaki sürelerin ve zamanaşım konularının takibi, Ön inceleme duruşması ile karşı cevap dilekçelerinin hazırlanması, Boşanmanın belli sebebe dayandırılması, Boşanmaya sebep olaylarda kusurun isbatı önemli olacaktır.

Bu işlemlerden sonra duruşma görülecek ve tanıkların dinlenmesi ve delillerin incelenmesi ile esasa ilişkin beyanların sunulması ile süreç devam edecektir. Velayet konusunda mahkemeye geçerli nedenlerin sunulması, Tazminat ve nafaka talepleri ile önemli süreçleri sorunsuz bir şekilde yönetmektedirler.

Duruşmalar sonrasında gerekçeli kararın açıklanması ve temyiz gibi süreçler görülecektir. Tüm bunların sonunda kararın kesinleşmesi ile nüfus müdürlüğüne gidilerek kayıtlar düzenlenecek ve boşanma davası süreci bitirilmiş olacaktır.

Boşanma davalarının daha kısa sürede bitirilmesi ve kararın istenilen yönde olmasının sağlanması konusunda avukat desteği önemli olacaktır.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Anlaşmalı boşanma davalarında dilekçesinin verilmesi, kabulü, duruşma gününün verilmesi, duruşmanın görülerek kararın kesinleşmesi 1 ile 2 ay gibi bir zaman alabilmektedir.

Duruşma günün verilmesi dava görülecek şehrin ve beldenin yoğunluğuna göre değişebilmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise bu süre uzamaktadır.

Duruşma sayısına dava süreside uzamaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında 10 ile 12 ay arasında bir süre tahmin edilebilmektedir. Davanın sonrasında temyiz edilmesi söz konusu olur ise süre süre 18 ile 20 ayı bulabilmektedir.

En Hızlı Nasıl Boşanılır Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma konusunda taraflardan birisi veya ikisi de hızlı bir şekilde boşanmayı isteyebilmektedir. Bu konuda hızlı olunması ve çok kısa sürede boşanılması yerine işlemlerin sağlıklı ve doğru yapılması önemlidir.

Boşanma geri kalan hayat için bazı hukuki durumlar ortaya çıkartabilmektedir. Bu sebeple hak kaybının yaşanmaması için işlemlerin doğru ve sağlıklı yapılması oldukça önemlidir.

Boşanma Davasını Hangi Tarafın Açması Avantajlıdır?

Boşanma davalarında davayı açan tarafın iddiasını ispatlaması gerekmektedir. Bu sebeple hangi tarafın dava açacağı değil açılan davada iddianın ispatlanabilmesi önemlidir.

Bu sebeple boşanma konusunda karşı tarafın kusurunu net olarak ispatlayacak tarafın davayı açması avantaj sağlamaktadır. Dava açılmasında kadının veya erkeğin dava açmasının bir önemi bulunmamaktadır. Bu ayırım hukuki olarak yoktur.

Boşanma Davası Nasıl Açılır Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma davası dava açacak tarafında ikametinin olduğu veya karşı tarafında ikamet adresinde bulunan Aile Mahkemesine verilecek dava dilekçesi ile açılmaktadır.

Bölgede Aile Mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesinde de dava açılabilmektedir. Davanın açılmasında dilekçenin verilmesi ile gider avansı, başvuru harcı ve buna benzer harçların ödenmesi gerekmektedir.

Boşanma Davasının Açılmasında Hangi Evraklar Gerekmektedir?

Boşanma davalarının açılması için dava dilekçesinin yanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yazılı olduğu bir nüfuz cüzdanı yeterli olmaktadır.

Bunun yanında aile cüzdanı, ikametgah, pasaport ve buna benzer evraklara ve belgelere gerek yoktur.

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanmalıdır Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma davalarında dilekçenin hazırlanması oldukça önemlidir. Yasalarımızda dava dilekçelerinin hazırlanması konusunda şekil yönünden kuralları bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmaması durumunda mahkeme dava dilekçesini reddedebilmektedir.

Dilekçenin içerisinde yazması bulunması gereken unsurların olmaması durumunda davanın açılmaması olmasına da karar verebilmektedir. Ayrıca dava dilekçesinin içeriğinin yanlış hazırlanması bazı hak kayıplarına da neden olabilmektedir. Bu nedenle doğru ve yasalara uygun şekilde düzenlenmelidir.

Boşanma Davalarında Eşler Duruşmaya Gitmek Zorunda Mı?

Evliliklerin bitirilmesi konusunda açılacak boşanma davaları genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu davalardan birisi anlaşmalı boşanma davalarıdır. Diğeri ise çekişmeli boşanma davalardır. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların mahkemede hazır bulunması gerekmektedir.

Davalı ve davacı taraflar bizzat mahkemede bulunarak boşanmak istediklerini belirtmelidir. Bu kişileri avukatları temsil edemezler. Çekişmeli boşanma davalarında ise mahkemede bulunma zorunluluğu yoktur. Bu davalarda avukatlar davalı veya davacı tarafı temsil edebilmektedir.

Boşanma Davalarında Bizzat Davaya Katılmak Gerekir Mi?

Yapılacak boşanma davası anlaşmalı boşanma davası ise mahkemeye katılmak zorunludur. Ancak anlaşmalı boşanma davası değilse mahkemeye katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu süreçte boşanma avukat tarafından temsil yeterli olacaktır.

Boşanma Davasına Gidilmezse Ne Olur?

Boşanma davalarında davaya gidilmediğinde ve avukat ile dava takip edilmediğinde dava düşmektedir. Dava tarihinin yanlış hatırlanması, yanlış not edilmesi, hatırlanamaması ve davaya yetişilememesi durumunda yeniden dava açma hakkı bulunmaktadır.

Eşinden Şiddet Gören Ne Yapmalı Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Eşinden şiddet gören kişi en yakın karakola giderek bu durumu yasal tutanak altına aldırmalıdır. Tutanağın hazırlanması ile kişi hastaneye gönderilerek darp raporu alması sağlanacaktır. Bu şekilde şiddet gören kişi bunu mahkemelerde yasal olarak kanıtlı şekilde sunabilmektedir.

Çocuğun Velayeti Kime Verilir Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Velayet konusunda mahkemelerin en çok dikkat ettiği çocukların menfaatidir. Çocukların yaşlarına ve cinsiyetlerine göz önünde tutularak, tarafların sosyal ve ekonomik durumları incelenmektedir. Tarafların aile ve akraba ilişkileri de göz önünde bulundurularak çocuğun menfaati en fazla olacak şekilde velayet konusunda karar verilmektedir.

boşanma avukatları

Boşandıktan Sonra Hemen Evlenilebilir Mi?

Boşanmanın kesinleşmesi ile nüfus müdürlüğünden gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bunun da yapılması ile erkekler hemen evlenebilmektedir. Kadınlar ise bekleme süresi (iddet süresi) bulunmaktadır.

İddet (Bekleme) Süresi Ne Demektir İddet Süresinin Kaldırılması Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Boşanan kadının yeniden evlenmesi için 300 gün beklemesi gerekmektedir. Bu süreye iddet (bekleme) süresi denmektedir.

Bu süre kadının hamile olması durumunda çocuğun soy bağının belirlenmesi için bırakılmaktadır. Günümüzde hamile olmadığını raporla kanıtlayan kişi mahkemeye başvurarak bu süreyi kaldırabilmektedir.

İştirak ve Yoksulluk Nafakaları Nelerdir - Nafaka Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma durumunda eşler birbirlerinden bazı nafakalar talep edebilmektedir. Bu nafakalar içerisinde bulunan yoksulluk nafakası boşanma nedeni ile yoksulluk çekecek kişiye bağlanmaktadır. İştirak nafakası ile velayeti alan kişinin diğer taraftan çocuğun bakımı ve eğitimi için aldığı nafakadır.

Boşanma Davalarında Tazminat Nasıl Belirlenir - Tazminat Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma davaların mahkemenin verdiği karara göre boşanmanın gerçekleşmesinde daha az kusuru olan tarafın daha fazla kusuru olan taraftan tazminat isteyebilmektedir.

Bu tazminat maddi kayıplar yaşanması durumunda maddi tazminat, kişilik haklarının ihlali durumunda ise manevi tazminat olmaktadır. Kusurları eşit olan eşler birbirlerinden tazminat talep edemezler.

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Bağlanan Nafakanın Sonradan Değiştirilmesi Mümkün Mü?

Nafaka anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları ile bağlanabilmektedir. Nafaka bağlanan kişi yoksul kalmamak ve geçinmek için, ayrıca çocuğun bakımı için bu tutarı almaktadır.

Zaman içerisinde bu tutarın yetmemesi veya kişinin çalışmaya başlaması ile nafaka verenin bu tutarı vermek istemesi durumunda nafaka düzenlemesi için dava açılabilmektedir.

Boşanma Davalarında Ses ve Video Kayıtları Delil Olabilir Mi?

Mahkemeye sunulacak her delil hukuka uygun olmalıdır. Hukuka uygun olmayan ve yasalara aykırı şekilde elde edilen deliller geçerli olmayacaktır.

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Mal paylaşımı konusunda evlenen çiftler mal rejimi tercih hakkını kullanabilmektedir. Farklı bir tercih yapmayan kişiler Edinilmiş Mallara Katılım Rejimi ile mal paylaşımı yapılmasını kabul etmiş sayılır.

Bu mal rejimlerinin özelliğine göre malların paylaştırılması mahkemede yapılmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadardır?

Boşanma davalarında avukat bulundurmak ve onlardan yardım almak davanın daha kısa zamanda tamamlanmasını ve istenilen yönde sonuç alınmasını sağlamaktadır.  

Bu sebeple avukat bulundurulması tercih edilmektedir. Avukatlar anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında farklı ücretler talep edebilmektedir.

İki tür davanın da iş yükü birbirinden farklı olmaktadır. Bunun yanında avukatlık ücreti davadaki bir çok olay, unsur ve açılacak diğer davalar ilede bağlantılı olacaktır. 

Anlaşmalı Boşanma Davası mı, Çekişmeli Boşama Davası Mı Daha Açmalıyım?

Boşanma davalarının türü evliliğin durumu, eşlerin durumu, edinilen ve evlilik öncesinde edinilen malların durumu ile çocukların velayetleri gibi durumlara bakarak karar verilebilmektedir. Tarafların boşanma konusundaki istekleri ve tutumları da bu konuda belirleyici olmaktadır.

Karşı Taraf Boşanmak İstemezse Boşanabilir Miyim?

Boşanma davalarında tarafların ikisinin de bunu istemesi halinde anlaşmalı boşanma davaları yapılmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında davayı açan, boşanmak isteyen tarafında boşanma sebebini mahkemeye kanıtlaması gerekmektedir.

Boşanmak için geçerli bir nedeni olup ve bu mahkemeye kanıtlandığında boşanma gerçekleşmektedir. Karşı tarafın isteğinin önemi kalmamaktadır.

Boşanma Davalarında Hakim Davayı Reddedebilir Mi?

Mahkemelerde çekişmeli boşanma davasının açıldığında, boşanma için yasalarda belirtilen geçerli nedenlerin mahkemeye ispat edilmesi gerekmektedir. Taraflardan birisinin bu sebebi mahkemeye kanıtlayamadığı durumda boşanma gerçekleşmez.

Eşler arasında boşanmanın anlaşmamak ve geçinememek olması ve bu sebeple boşanmak anlaşmalı boşanma davalarında olmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında yasalarda belirtilen sebeplerden birinin gerçekleşmesi gerekmektedir.

3 Yıl Ayrı Yaşanınca Mahkeme Hemen Boşar Mı? Fiili Ayrılık Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Bu halk arasında bilinen ancak yanlış olan bir bilgidir. Boşanma konusunda ayrı yaşamak bir boşanma sebebi olabilmektedir. Ancak hemen veya otomatik olarak boşanmak söz konusu değildir.

Evlilik birliği kendiliğinden bitmez. Mahkemeye başvurup dava açmak gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara
Boşanma Davaları Nerede Açılır Konusu Hakkında Avukat Ve Danışmanlık

Boşanma davaları alan tarafın son altı ayda oturulan ikamet adresindeki Aile Mahkemesinde veya karşı tarafın ikamet adresindeki Aile Mahkemesinde açılabilmektedir.

Aile mahkemesi bulunmuyor ise Asliye Hukuk Mahkemesinde de bu davalar görülmektedir. Dava dilekçesinin bu mahkemeleri verilmesi ile dava açılmış olmaktadır.

Ankara Boşanma Mahkemeleri

Boşanma davası tarafların son altı ay içerisinde oturduğu yerdeki Ankara Aile Mahkemelerine veya taraflardan birinin ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemelerinde görülmektedir.

Aile Mahkemesi olmayan yerlerde davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.

Ankarada Boşanma ve Anlaşmalı boşanma davaları, Ankara Adliyesinde mevcut Aile Mahemelerinde sonucu bağlanmaktadır.

Sincan Etimesgut gibi merkez ilçeler ise görev ve sorumluluk doğrultusunda Ankara Sincan Batı Adliyesi Aile Mahkemesinde görülerek sonuca bağlanmaktadır.

eryaman boşanma avukatları

Boşanma Davası Avukat Ücreti Ve Masraflar Ne Kadardır?

Boşanma davalarında dava masrafı ve diğer masrafların belirlenebilmesi için davanın nasıl yürütüleceği önemli olmaktadır.

Tarafların boşanmak konusunda aralarında anlaşmaları ve bu sebeple anlaşmalı boşanma davası açması durumunda dava masrafları çekişmeli boşanma davalarına oranla daha az olacaktır.

Çekişmeli boşanma davaları masrafları daha fazla olmasının sebebi dava sürecinin daha uzun olması ve hukuki işlemlerin daha fazla olması ile alakalı bir durum olmaktadır.

Boşanma davalarında yargılama giderleri ile hukuki işlemler için gerekli masrafların ödenmesi yanında avukat ücretinin de ödenmesi gerekmektedir.

Boşanma davalarında avukat ücreti değişiklik gösterebilmektedir. Barolar her sene bu ücretler konusunda bir tavsiye açıklamaktadır.

Ankara Barosu 2016 yılı için boşanma davaları avukat ücreti olarak 4700 TL. Çekişmeli boşanma davaları için avukatlık ücretini 6900 TL. (6900 TL. altında olmamak kaydı ile maddi ve manevi tazminat talebinin %15'i) olarak belirtmiştir.

Anlaşmalı Ve Boşanma Avukat ve Dava Masrafları Ücreti

Anlaşmalı boşanmalarda taraflar aralarında anlaştıkları ve her konuda uzlaştıkları için tek celsede bitirilebilecek bir dava olabilmektedir. Tüm hukuki süreçleri daha kısa ve daha kolay olmaktadır. Bu sebeple de yargılama masrafları ile diğer masrafları daha düşük olmaktadır.

boşanma avukatı ankara ücretleri de çekişmeli boşanma davalarına oranla daha düşük olmaktadır. Tek duruşmada alınan boşanma kararları kısa sürede sonuçlanması açısından bakıldığında az emek ve zamanın harcanması nedeniyle daha uygundur.

Boşanma Avukatı Ve Boşanma Davası Masrafları

Boşanma davalarında yargılamanın yapılması için ve yazışmaların yapılması için masraflar bulunmaktadır. Bu masraflar yasalarca belirlenmiş ve her sene değişen tutarlarda olmaktadır. Bu masraflar davanın sürüşüne göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bunun yanında boşanma avukatlar için bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukatlarda davanın durumuna ve yaratacağı iş yüküne göre belirli ücretler talep etmektedirler. Standart olarak talep edilen ücret olmayıp avukatlar arasında değişik ücretler talep edilebilmektedir.

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Avukatı Hakkında Yargıtay Kararları

Mahkemece davalı-karşı davacı kadının birleşen velayetin tedbiren kendisine verilmesi davası kabul edildiği halde,

kendisini vekil ile temsil ettiren kadın lehine yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi uyarınca avukat vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken,

Bağımsız açılan dava, davacı-karşı davalı erkek tarafından açılan davanın ferisi gibi yorumlanarak davalı-karşı davacı kadın yararına avukat vekalet ücreti takdir edilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Manevi tazminatın miktarı, boşanma davasında hükmedilmeyen avukat vekalet ücreti ile tazminatlar nedeniyle hükmedilmeyen avukat vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Boşanmadavasının eki niteliğindeki taleplerin kabulü veya reddi halinde ayrıca avukat vekalet ücretine hükmedilmeyeceğinin anlaşılmasına göre, 
Davalı-karşı davacı kadının boşanma davası da kabul edildiği halde, bu davada kendisini vekille temsil ettiren davalı-karşı davacı kadın yararına,

Boşanma davasının kabulü yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu avukat vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

boşanma avukati ankara ankara

Makalede anlaşmalı boşanma avukatı ankara hakkında daha fazla bilgi için diğer makaleleri okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davayı, sağ eş olan kadın taraflarca imzalanan anlaşma protokolüne göre açmıştır. Ölen eş tarafından açılmış bir çekişmeli boşanma davası bulunmamaktadır.

Türk Medeni Kanunun 181. maddesi ile mirasçılara tanınan davayı devam ettirme hakkı için, devam ettirilen davada sağ kalan eşin kusurunun ispatlanması zorunluluktur. Bu ise ancak "sağ kalan eşin kusurunun ispatlanma olanağı bulunan" davalarda gerçekleştirilebilir. 

Anlaşmalı boşanma davasında, mirasçılar sağ kalan eşin herhangi bir kusurunu kanıtlayamayacaktır. Bu tür boşanma davalarında sağ kalan eşin kusurunu ölen eş bile tartışmaz ve dahi tartışmaya açmazken ölenin mirasçılarının bunu gerçekleştirmesi kabul edilemez.

O halde mahkemece ölüm sebebiyle "boşanma davası konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, sağ eşin kusurlu olduğunun tespitine de karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

ÖZET: Somut olayda, kendisine aylık .... TL yoksulluk nafakası bağlanan davalı ...nin, boşanmadan sonra emekliye ayrıldığı, .. TL emekli maaşı aldığı ve . TL kira gelirinin olduğu anlaşılmaktadır. Yoksulluk nafakasının amacı, lehine takdir edilen eşi yoksulluktan kurtarmaktır. Davacı kocanın ise  TL maaş alırken boşanmadan sonra emekli olarak ............... TL emekli maaşı aldığı.

Davacının gelirinde emekli olması sebebiyle azalma olurken, davalı kadının emekliye ayrılması ve kira gelirinin olması nedeniyle toplam geliri gözetildiğinde boşanma sonucu oluşan yoksulluk halinin ortadan kalktığı bir gerçektir.

Şu halde mahkemece, dava tarihindeki şartlara göre; davalının yoksulluğunun ortadan kalktığı gözetilerek, yoksulluk nafakasının kaldırılmasına yönelik davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Taraflarca yerel mahkemeye sunulan dava dilekçesiyle, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereği anlaşmalı boşanmaya dair iradeleri beyan edilmiş ancak,

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereği çekişmeli boşanma davası olarak devamına karar verilmiştir.

Davalının bu celsede barıştıklarını beyan ettiği, davalının aksini savunmadığı) bunun da önceden aralarında geçen olayları affettiklerini gösterdiği, davanın dava açıldığı tarihteki olaylar değerlendirilerek karara bağlanacağı.

Tarafların barışması nedeniyle dava tarihindeki olayların hükme esas alınamayacağı nazara alınarak davanın reddine" şeklinde gerekçe belirtilmek suretiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmış, hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı kadının ilgili beyanını ispatlar dosya kapsamında yeterli delil bulunmadığı, affın ispat edilemediği, 

Boşanma davasındaki taraf delillerinin kusur ile ilgili olarak değerlendirme yapılarak esas ile ilgili karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile belirtilen şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Davacı; davalıya boşanma ilamı ile 500-TL yoksulluk nafakası bağlandığını, yoksulluk nafakasının her yıl %25 oranında artırılmasına karar verildiğini, boşanma konusu protokol ile davalıya kooperatif hissesini devir edip,

Bu hisseye karşılık daire tahsis edildiğini ve davalının bu gayrimenkulden kira geliri elde edip, çalışmaya da başladığını, davalı ile evliliklerinden olan müşterek iki çocuklarının kendi yanında kaldığını, %4 hissedar olduğu şirketin zarar ettiğini ileri sürerek boşanma kararı ile birlikte hükmedilen 500-TL yoksulluk nafakasının kaldırılmasını, olmadığı taktirde indirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

O halde, mahkemece yapılacak işin; davacının gelir durumu, tarafların belirttiği plastik doğrama fabrikasında hissesi olup olmadığının araştırılması, tarafların sosyal ve ekonomik durumları gözetilip, nafaka takdir edilirken taraflar arasında mevcut olan denge durumu da dikkate alınarak,

TMK'nun 4.maddesinde vurgulan hakkaniyet ilkesi gereğince nafakanın indirilmesi şartlarının oluşup oluşmadan tartışılarak hasıl olacak sonuç dairesinde karar verilmesi gerekirken, delillerin yanılgılı değerlendirilmesi sonucu davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

Davacı; davalı ile anlaşmalı boşandıklarını, boşanma ilamı ile birlikte müşterek çocuk ... ... için 1.000-TL olarak takdir edilen iştirak nafakasının 5.000-TL'ye yükseltilmesini, kendisi için de 5.000- TL yoksulluk nafakasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı; davacının anlaşmalı protokolde yoksulluk nafakasından feragat ettiğini,davacı tarafın anlaşmayı bozduğunu, velayeti davacıya bırakılan çocuğu, Türkiye'de kendisinin yanında bırakarak ...'ya gittiğini, davacının velayet görevini yerine getirmediğini belirterek, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; taraflar anlaşmalı olarak boşanmış olup, davacı taraf yoksulluk nafakası istemediğini bildirdiğinden davacı tarafın yoksulluk nafası isteminin reddine, müşterek çocuk ... ... Yılmaz için 1.000-TL olan iştirak nafakasının aylık 1.500-TL'ye çıkarılarak dava tarihinden baba ile kalmaya başladığı 01/06/2013 tarihine kadar davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya dair istemin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir..

O halde, mahkemece yapılacak iş; müşterek çocuğun dava tarihinde davalı babanın yanında olduğu durumu gözetilerek, iştirak nafakası artırım talebinin tümden reddine karar verilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde, iştirak nafakası artırım talebinin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bu husus bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Ankara Boşanma Avukatı - Yorum
  -
  6 Ağustos 2016

  Ben esimden bosanmak istiyorum. Türk vatandasiyim yalniz oglum ile (2 yas) Almanya'da yasiyorum. Esim Türkiye'de yasiyor. Cok büyük sorunlar yasiyoruz ve ben artik üzülmekten ve tartismaktan aglamaktan yoruldum. Üniversite ögrencisiyim. Anlasmali bosanabilir miyiz bilmiyorum. Davayi benim acmam dezavantaj olur mu benim icin? Anlaşmalı boşanma avukatı ile Oglumun velayeti kesinlikle bana verilir mi? Anlaşmalı boşanma avukatı tutulması halinde ne kadar masraf olusur bana lütfen kisa bir bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • Ankara Boşanma Avukatı - Yorum
  HÜSEYİN TUNCEL -
  5 Eylül 2016

  Ankara'da yasiyorum 32 yasindayim. 8 aydir evliyim ancak esimle anlasmali olarak bosanma karari aldik. Bu konuda nasil bir yol izlemek lazim? Anlaşmalı Boşanma Avukat tutacak durumum yok danismanlik ucretleri bile cok fazla. Elim ayagim bagli kaldi. Tavsiye sonucu sizi buldum. Bana yardimci olabilir misiniz acaba? Ayrıca Anlaşmalı Boşanma sonrası benim evlenmem için engel bir durum varmıdır.

  Cevapla
 • Ankara Boşanma Avukatı - Yorum
  Naz Tan -
  21 Mayıs 2018

  Anlaşmalı Boşanma için biz dava dilekçemizi eksiksiz hazırlayıp iki taraf imzaladık Ankara adliyesine verdik harçlarımızı yatırdık ve dilekçemizde öne alma talebinde bulunduk ve bize en geç bir buçuk aya kadar haber geleceğini söylediler. Anlaşmalı Boşanma için avukat ile daha erken alınırmıydı. Bu durumda kaç gün de bizi çağırırlar.ve ayrıca eşim imzaladı Olurda mahkemede derseki ben vaz geçtim derse ne olur.ve şimdi mahkeme tarafından bana karşı yapmış olduğu şidetten dolayı 3 ay uzaklaştırma verildi eşime ve ben bir an önce kurtulmak istiyorum. Durumum olmadığı için avukat tutamıyorum.beni bilgilendiririseniz çok minttar olurum şimdiden çok teşekür ederim

  Cevapla
 • Ankara Boşanma Avukatı - Yorum
  Hakkı Yıldız -
  21 Mayıs 2018

  Iyi günler Sn İlkay Bey/Hanim Hem kadin hem erkek ismi olarak karsilastim bugune kadar o yuzden kararsiz kaldim kusuruma bakmayin lutfen 28 nisan 2018 de eşimle anlasmali bosanmak icin mahkemeye dilekcemi verdim. 05.05.2018 de durusma gerceklesti ve anlasmali bosanma protokolüne göre bosanma karari verildi. Protokole gore evlendikten sonra almis oldugum daire bende kalacakti. Taraflar birbirinden maddi yada manevi tazminat talep etmeyecekti. Bugun eski esim evden hakkını almak icin beni dava edecekmis. Bu mümkün müdür. Bazi anlaşmalı boşanma avukatkarı mümkün bazilari degil diyor. Bir de sizin görüşünüzü almak istedim. Vakit ayirip bilgi verirseniz memnun olurum. Tesekkur eder iyi çalışmalar dilerim

  Cevapla
 • Ankara Boşanma Avukatı - Yorum
  Veysi Kıyak -
  21 Mayıs 2018

  Merhaba Avukatlar arasında anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandı davalı,davalının vekili,davacı davacının vekilinin imzaları atıldı kadına mahkemeden önce 2000 yılı öncesi bir ev tapu devri yapıldı mahkeme günü hakim kadının baskı altında olduğunu anladığından dolayı boşanma gerçekleşmedi anlaşma protokolüde mahkemeye sunulmamıştır. Mahkeme bir sonraki caseye karar vermiştir kadın eşi tarafından maddi konuda ise baskı altındadır ve halada devam etmekte, eşi tapu iptal davası açıçağını söylemiştir kadın fikrini değiştirip çekişmeli boşanma gerçekleşmesini istemektedir tapu iptal davası açılsa eşi tarafından evi geri alırlar mı? Eşinin bir çok mal varlığı 2000 yıl öncesindedir 2002 kanuna göre sadece kişiye ait olduğu için adam bunu kullanarak eşini sürekli tehdit ediyordur 29 yıllık bir evliliktir kadının üç çocuğu vardır adam eşini aldatmıştır ve kadının bunu ispatlayacak belgeleri vardır Aslında sormak istediğimiz çekişmeli boşanmaya gidilse evi geri alırlar mı?

  Cevapla
Yorum Bırak