Atla

Boşanma Avukatı Ankara


Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Avukatı Ankara

Türk Medeni Kanunu evlilik birliği içerisindeki eşlerin boşanabilmeleri için makul ve haklı boşanma nedenleri olması gerektiğini belirtmiştir. Medeni Kanunu geçerli ve haklı boşanma gerekçelerini genel ve özel ayırmış ve boşanma sebeplerini saymıştır.

Evlilik birliği içerisinde kadın veya kocadan herhangi biri cinsel şiddete yönelik davranışlarda bulunması evlilik birliğini temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davasında boşanmaya gerekçe sayılan davranışlardır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma davasının bir çeşidi olan anlaşmalı boşanma için, tarafların ileride problem oluşturabilecek her konuda önceden uzlaşmaya varmış olmaları gerekir.

Uzlaşmaya varıldığına istinaden bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanır. İki tarafta bu protokolü imzalar. Hazırlanan ve imzalanan protokol anlaşmalı boşanma dilekçesi ile birlikte tevzi bürosuna verilir. 

Açılan anlaşmalı boşanma davasında davanın açılması ve duruşma gününün verilmesi ile süreç başlamış olacaktır. Anlaşmalı boşanma sürecine girmeden önce Avukat ve Danışmanlık alınması dava süreci ve haklarınız hakkında detaylı bilgiye sahip olacaksınız.

Ayrıca Avukat ve danışmanlık görüşmesi ile, velayet hakkınız, nafaka ve mal paylaşımı haklarınızı, anlaşmalı boşanma sürecinde haklarınızın nasıl yürütüleceği hakkında planlama ve yol haritasını çizmiş olacaksınız.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı boşanma davaları genellikle taraflar arasında yapılmış olan protokole göre tek celsede tamamlanabilmektedir.

Tarafların boşanma istemiyle mahkemeye başvurmasından yaklaşık 1 ya da 2 ay sonrası için duruşma günü belirlenmektedir.

Boşanma Davasının bir avukat tarafından açılması durumunda ise bu süre daha da kısalarak 1 ya da 2 haftada sonuçlandırması muhtemeldir.

Bu durumu boşanmanın açıldığı aile mahkemesinin iş durumu da etkilemektedir.  Mahkemece Anlaşmalı boşanma kararı verildikten sonra tarafların 15 gün temyiz hakkı bulunmaktadır.

Taraflar bu temyiz haklarından feragat ederek boşanmanın resmi olarak gerçekleşmesinin daha kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesini sağlayabilirler.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Duruşmaya Katılmak Zorunlumudur ?

Anlaşma boşanma davalarında duruşma katılmak zorunludur. Anlaşmalı boşanma davalarında avukat olsa dahi boşanma duruşmasına eşlerin katılarak protokolü onaylamaları ve iradelerini Hakime bizzat beyan etmeleri gerekmektedir.

Burada önemli husus şudur, Anlaşmalı boşanma davası avukat ile takip eder, sürecin doğru sağlıklı ilerlemesinde faydalı olacaktır. Hatat duruşmaya avukat ile beraber katılabilirsiniz.

Duruşmaya eşlerin avukat ile katılmaları, boşanma iradesini duruşmada aile hakimi önünde özgürce beyan etmeleri gerektiğindendir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Tutma Zorunluluğu Varmıdır ?

Hukuk sistemimizde Avukat tutma zorunluluğu yoktur. Toplumumuzda ki genel düşünce; "duruşmaya gider hakime derdimi anlatırım" dır. Hâlbuki boşanma davaları çok teknik davalardır.

Dava esnasında, beyan da bulunulması, delillerin sunulması, nafaka, tazminat ve velayetin kazanılması gibi konularda boşanma davasının en önemli sürecindeki adımlardır. Bir evliliği sonlandırmak her iki tarafta bu konuda hem fikir dahi olsa oldukça yıpratıcı ve zorlayıcı bir süreç olmaktadır. 

Boşanma Davası Sıkıntısız Bir Süreçmidir. Anlaşmalı Boşanma Avukatı Desteği Faydalımıdır

Çekişmeli boşanmaya nazaran anlaşmalı boşanmanın uzun sürmemesi dava sürecinin daha az yıpratıcı olması eşler açısından evliliğin maneviyatı ve aralarında ki saygının kaybolmaması neden olacaktır.

Yanlız burada unutulmaması gereken husus Anlaşmalı boşanmanın en çok tercih edilme nedeni davanın kısa sürmesi ve çabuk sonuçlanmasıdır. Anlaşmalı boşanma basit gibi görünmesine rağmen bir o kadarda dava sürecinde uyulması gerek kesin kurallar ve usuller bulunmaktadır.

Gerek boşanmanın başlangıcında, gerekse sonlanması sürecinde takip edilmesi gerek önemli hususlar bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Davalarında Boşanma Avukatı Ankara Kavramı?

Ülkemizde avukatlık eğitimi alan kişiler içerisinde bir branşlaşma bulunmamaktadır.

Tıp ve öğretmenlik alanında olduğu gibi hukuk dallarında ihtisas eğitimleri bulunmamaktadır. Avukatlık mesleğine başlayan tüm avukatlar her davaya girebilmekte ve avukatlık yapabilmektedirler. 

Avukat belli hukuk dallarında dava alarak belli konuda branşlaşarak tecrübe kazanabilmektedirler. 

Bu tecrübenin yanında görmüş oldukları kurs, almış oldukları sertifikalar, yüksek lisans eğitimi, konferans, meslek içi eğitim ve toplantılarıyla edinmiş olduğu bilgiler doğrultusunda kendini o alanda daha başarılı olacağına inanmasından dolayı çevresi ve dava profilide o yönde gelişecektir.

Aile hukuku ve boşanma konusunda daha fazla dava alan ve bu konuda daha fazla tecrübesi bulunan avukatlar  da boşanma avukatı olarak genel anlamda adlandırılmaktadırlar. 

Boşanma Davalarındaki Süreç Nasıl İşler

Boşanma davalarının açılmasında ve davaların görülmesi süresinde bir avukat bulundurmak zorunlu değildir. Herhangi bir dava için de bu geçerlidir. Ancak hukuk oldukça zor ve karışıktır. Birçok şekil ve usul kuralı bulunmaktadır.

Bu sebeple davaların daha hızlı ve kısa sürede sonuçlanması ile istenilen yönde sonuçlanması için ankara avukat yardımı alınması fayda sağlamaktadır.

Genel olarak Boşanma davaları sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında boşanma nedeninin mahkemeye kanıtlanması, tazminat ve nafaka talebinin kabul ettirilmesi ile velayetin alınması gibi konularda iyi derecede hukuk bilgisi ve tecrübe gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Bunun için de bu aşamada avukat ve tecrübenin önemi öne çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davaları yanında anlaşmalı boşanma davalarında da avukat tutulması zorunlu olmamakla birlikte oldukça varlığı süreçte fayda ve yarar sağlamaktadırlar.

Anlaşmalı boşanma Davaların açılması için gerekli olan dilekçenin hazırlanması ve boşanma protokolünün nasıl olacağı konusunda avukatlık danışmanlık alınması, boşanma davanızın tek celsede sonuçlanmasında fayda sağlayacaktır.. 

Boşanma Hukukunda Avukatlık Ve Danışmanlık

Boşanma davalarında ki hukuki süreçleri en iyi şekilde yönetilmesi önemlidir. Anlaşmalı boşanmalarda protokolün hazırlanarak dilekçe ile davanın açılması, Boşanma konusunda geçerli bir nedenin mahkemeye sunulması, 

Davadaki sürelerin ve zamanaşım konularının takibi, Ön inceleme duruşması ile karşı cevap dilekçelerinin hazırlanması, Boşanmanın belli sebebe dayandırılması, Boşanmaya neden kusurun isbatı, 

Tanıkların dinlenmesinin organize edilmesi, Velayet konusunda mahkemeye geçerli nedenlerin sunulması, Tazminat ve nafaka talepleri ile önemli süreçleri sorunsuz bir şekilde yönetmektedirler.

Boşanma davalarının daha kısa sürede bitirilmesi ve kararın istenilen yönde olmasının sağlanması konusunda avukat desteği önemli olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Ankara Boşanma Mahkemeleri

Boşanma davası tarafların son altı ay içerisinde oturduğu yerdeki Ankara Aile Mahkemelerine veya taraflardan birinin ikamet ettiği yerdeki Aile Mahkemelerinde görülmektedir.

Aile Mahkemesi olmayan yerlerde davalar Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.

Ankarada Boşanma ve Anlaşmalı boşanma davaları, Ankara Adliyesinde mevcut Aile Mahemelerinde sonucu bağlanmaktadır. Sincan Etimesgut gibi merkez ilçeler ise görev ve sorumluluk doğrultusunda Ankara Sincan Batı Adliyesi Aile Mahkemesinde görülerek sonuca bağlanmaktadır.

 

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Soru: Boşanma Avukatı Arıyorum Ne Yapmalıyım?

Boşanma sürecine giren eşler bu davanın en kısa sürede sonuçlanmasını istemektedirler. Bu konuda aralarında bir anlaşma var ise anlaşmalı boşanma davaları avukatı ile kısa sürede boşanma gerçekleşebilmektedir.

Ancak çekişmeli boşanma davaları dava uzun sürmektedir. Taraflardan birisinin boşanmak istememesi ile dava süresi daha da uzayabilmektedir. Tüm bu durumlarda konusunda  boşanma avukatı ile dava sürelerinin kısalması ve davaların istenilen netice ile sonuçlanması mümkün olabilmektedir.

Boşanma konusunda avukatlık ve danışmanlık ihtiyaç duyulması durumunda internet web sayfaları, baro sayfaları ile  güvenilir kişilerden tavsiye alınarak sonuca ulaşılabilinir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır Avukat veya Avukatsız

Evliliğin sürmesini istemeyen eşler aralarında bir anlaşmaya varmaları ile boşanmanın daha kolay olacağını düşünmektedirler. Yasalarımızda da bu konuda kolaylaştırıcı hükümler bulunmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davaları boşanmanın daha kolay ve kısa sürede yapılmasının sağlanması için düzenlenmiştir.

Anlaşmalı boşanma davalarının tek celsede sonuçlanması için, mahkemelerinin usul ile şekil kurallarının bilinmesi gerekmektedir. Bu konuda hukuk eğitimi almamış kişiler ile hareket edilmesi davanızın açılamaması ve görülememesi ikinci duruşmaya ertelenmesi yada red olması, riski ile karşı karşıya kalabilirsiniz. 

Anlaşmalı boşanma davaları yasalarımızda boşanmak ve boşanma ile ortaya çıkacak hukuki durumlar konusunda tarafların anlaşmış olması durumunda boşanmanın hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak için düzenlenmiştir. 

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı boşanma davaların ilk adımı atılarak davanın açılması için mahkemeye dava dilekçesi verilmelidir.

Boşanma davalarında dava dilekçeleri kişilere göre farklılık göstermektedir. 

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı olsa da boşanma dilekçesi diğer boşanmalardan farklı olabilmektedir. Dilekçenin usul ve şekle uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Dava dilekçesinin hazırlanması yanında anlaşmalı boşanmalar için en önemli konu olan anlaşmalı boşanma protokolünün de hazırlanması gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı boşanma davalarında mahkeme her iki tarafında boşanma konusunda serbest iradesini görmek istemektedir. İki tarafında duruşma günü hazır olması gerekmektedir.

Ayrıca hazırlanan protokolde her konu belirtilmiş ve uzlaşma sağlanmış olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde tazminat, nafaka ve velayet konuları ile mal paylaşımı konuları belirtilmelidir.

Velayeti almayan tarafın çocuğu ne zamanlar göreceği ve bu nasıl yapacağı da belirtilmelidir. Tatillerde, bayramlarda ve özel günlerde çocuğun şekilde ne kadar görüleceği konuları bu protokolde belirtilmelidir. 

Bu şekilde hazırlanan protokol mahkeme tarafından incelenmekte ve sorunsuz olması durumunda protokole göre tarafların boşanmasını ve aralarındaki hukuki süreci karara bağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara
Boşanma Davası Avukat Ücreti Ve Masraflar Ne Kadardır?

Boşanma davalarında dava masrafı ve diğer masrafların belirlenebilmesi için davanın nasıl yürütüleceği önemli olmaktadır.

Tarafların boşanmak konusunda aralarında anlaşmaları ve bu sebeple anlaşmalı boşanma davası açması durumunda dava masrafları çekişmeli boşanma davalarına oranla daha az olacaktır.

Çekişmeli boşanma davaları masrafları daha fazla olmasının sebebi dava sürecinin daha uzun olması ve hukuki işlemlerin daha fazla olması ile alakalı bir durum olmaktadır.

Boşanma davalarında yargılama giderleri ile hukuki işlemler için gerekli masrafların ödenmesi yanında avukat ücretinin de ödenmesi gerekmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma davalarında avukat ücreti değişiklik gösterebilmektedir. Barolar her sene bu ücretler konusunda bir tavsiye açıklamaktadır.

Ankara Barosu 2016 yılı için boşanma davaları avukat ücreti olarak 4700 TL. Çekişmeli boşanma davaları için avukatlık ücretini 6900 TL. (6900 TL. altında olmamak kaydı ile maddi ve manevi tazminat talebinin %15'i) olarak belirtmiştir.

 

Anlaşmalı Ve Boşanma Avukat ve Dava Masrafları Ücreti

Anlaşmalı boşanmalarda taraflar aralarında anlaştıkları ve her konuda uzlaştıkları için tek celsede bitirilebilecek bir dava olabilmektedir. Tüm hukuki süreçleri daha kısa ve daha kolay olmaktadır. Bu sebeple de yargılama masrafları ile diğer masrafları daha düşük olmaktadır.

boşanma avukatı ankara ücretleri de çekişmeli boşanma davalarına oranla daha düşük olmaktadır. Tek duruşmada alınan boşanma kararları kısa sürede sonuçlanması açısından bakıldığında az emek ve zamanın harcanması nedeniyle daha uygundur.

Boşanma Avukatı Ve Boşanma Davası Masrafları

Boşanma davalarında yargılamanın yapılması için ve yazışmaların yapılması için masraflar bulunmaktadır. Bu masraflar yasalarca belirlenmiş ve her sene değişen tutarlarda olmaktadır. Bu masraflar davanın sürüşüne göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bunun yanında boşanma avukatlar için bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Avukatlarda davanın durumuna ve yaratacağı iş yüküne göre belirli ücretler talep etmektedirler. Standart olarak talep edilen ücret olmayıp avukatlar arasında değişik ücretler talep edilebilmektedir.

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma Avukatı Hakkında Yargıtay Kararları

Mahkemece davalı-karşı davacı kadının birleşen velayetin tedbiren kendisine verilmesi davası kabul edildiği halde,

kendisini vekil ile temsil ettiren kadın lehine yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi uyarınca avukat vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken,

Bağımsız açılan dava, davacı-karşı davalı erkek tarafından açılan davanın ferisi gibi yorumlanarak davalı-karşı davacı kadın yararına avukat vekalet ücreti takdir edilmemesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Manevi tazminatın miktarı, boşanma davasında hükmedilmeyen avukat vekalet ücreti ile tazminatlar nedeniyle hükmedilmeyen avukat vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Boşanmadavasının eki niteliğindeki taleplerin kabulü veya reddi halinde ayrıca avukat vekalet ücretine hükmedilmeyeceğinin anlaşılmasına göre, 
Davalı-karşı davacı kadının boşanma davası da kabul edildiği halde, bu davada kendisini vekille temsil ettiren davalı-karşı davacı kadın yararına,

Boşanma davasının kabulü yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca maktu avukat vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

Makalede anlaşmalı boşanma avukatı ankara hakkında daha fazla bilgi için diğer makaleleri okuyabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davayı, sağ eş olan kadın taraflarca imzalanan anlaşma protokolüne göre açmıştır. Ölen eş tarafından açılmış bir çekişmeli boşanma davası bulunmamaktadır. Türk Medeni Kanunun 181. maddesi ile mirasçılara tanınan davayı devam ettirme hakkı için, devam ettirilen davada sağ kalan eşin kusurunun ispatlanması zorunluluktur. Bu ise ancak "sağ kalan eşin kusurunun ispatlanma olanağı bulunan" davalarda gerçekleştirilebilir. 

Anlaşmalı boşanma davasında, mirasçılar sağ kalan eşin herhangi bir kusurunu kanıtlayamayacaktır. Bu tür boşanma davalarında sağ kalan eşin kusurunu ölen eş bile tartışmaz ve dahi tartışmaya açmazken ölenin mirasçılarının bunu gerçekleştirmesi kabul edilemez. O halde mahkemece ölüm sebebiyle "boşanma davası konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, sağ eşin kusurlu olduğunun tespitine de karar verilmesi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir.

ÖZET: Somut olayda, kendisine aylık .... TL yoksulluk nafakası bağlanan davalı ...nin, boşanmadan sonra emekliye ayrıldığı, .. TL emekli maaşı aldığı ve . TL kira gelirinin olduğu anlaşılmaktadır. Yoksulluk nafakasının amacı, lehine takdir edilen eşi yoksulluktan kurtarmaktır. Davacı kocanın ise  TL maaş alırken boşanmadan sonra emekli olarak ............... TL emekli maaşı aldığı.

Davacının gelirinde emekli olması sebebiyle azalma olurken, davalı kadının emekliye ayrılması ve kira gelirinin olması nedeniyle toplam geliri gözetildiğinde boşanma sonucu oluşan yoksulluk halinin ortadan kalktığı bir gerçektir.

Şu halde mahkemece, dava tarihindeki şartlara göre; davalının yoksulluğunun ortadan kalktığı gözetilerek, yoksulluk nafakasının kaldırılmasına yönelik davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Taraflarca yerel mahkemeye sunulan dava dilekçesiyle, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi gereği anlaşmalı boşanmaya dair iradeleri beyan edilmiş ancak,

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereği çekişmeli boşanma davası olarak devamına karar verilmiştir.

Davalının bu celsede barıştıklarını beyan ettiği, davalının aksini savunmadığı) bunun da önceden aralarında geçen olayları affettiklerini gösterdiği, davanın dava açıldığı tarihteki olaylar değerlendirilerek karara bağlanacağı.

Tarafların barışması nedeniyle dava tarihindeki olayların hükme esas alınamayacağı nazara alınarak davanın reddine" şeklinde gerekçe belirtilmek suretiyle davanın reddine karar verildiği anlaşılmış, hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı kadının ilgili beyanını ispatlar dosya kapsamında yeterli delil bulunmadığı, affın ispat edilemediği, 

Boşanma davasındaki taraf delillerinin kusur ile ilgili olarak değerlendirme yapılarak esas ile ilgili karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile belirtilen şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Davacı; davalıya boşanma ilamı ile 500-TL yoksulluk nafakası bağlandığını, yoksulluk nafakasının her yıl %25 oranında artırılmasına karar verildiğini, boşanma konusu protokol ile davalıya kooperatif hissesini devir edip,

Bu hisseye karşılık daire tahsis edildiğini ve davalının bu gayrimenkulden kira geliri elde edip, çalışmaya da başladığını, davalı ile evliliklerinden olan müşterek iki çocuklarının kendi yanında kaldığını, %4 hissedar olduğu şirketin zarar ettiğini ileri sürerek boşanma kararı ile birlikte hükmedilen 500-TL yoksulluk nafakasının kaldırılmasını, olmadığı taktirde indirilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

O halde, mahkemece yapılacak işin; davacının gelir durumu, tarafların belirttiği plastik doğrama fabrikasında hissesi olup olmadığının araştırılması, tarafların sosyal ve ekonomik durumları gözetilip, nafaka takdir edilirken taraflar arasında mevcut olan denge durumu da dikkate alınarak,

TMK'nun 4.maddesinde vurgulan hakkaniyet ilkesi gereğince nafakanın indirilmesi şartlarının oluşup oluşmadan tartışılarak hasıl olacak sonuç dairesinde karar verilmesi gerekirken, delillerin yanılgılı değerlendirilmesi sonucu davanın reddine karar verilmesi hatalı olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

Davacı; davalı ile anlaşmalı boşandıklarını, boşanma ilamı ile birlikte müşterek çocuk ... ... için 1.000-TL olarak takdir edilen iştirak nafakasının 5.000-TL'ye yükseltilmesini, kendisi için de 5.000- TL yoksulluk nafakasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı; davacının anlaşmalı protokolde yoksulluk nafakasından feragat ettiğini,davacı tarafın anlaşmayı bozduğunu, velayeti davacıya bırakılan çocuğu, Türkiye'de kendisinin yanında bırakarak ...'ya gittiğini, davacının velayet görevini yerine getirmediğini belirterek, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; taraflar anlaşmalı olarak boşanmış olup, davacı taraf yoksulluk nafakası istemediğini bildirdiğinden davacı tarafın yoksulluk nafası isteminin reddine, müşterek çocuk ... ... Yılmaz için 1.000-TL olan iştirak nafakasının aylık 1.500-TL'ye çıkarılarak dava tarihinden baba ile kalmaya başladığı 01/06/2013 tarihine kadar davalıdan alınıp davacıya ödenmesine, fazlaya dair istemin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir..

O halde, mahkemece yapılacak iş; müşterek çocuğun dava tarihinde davalı babanın yanında olduğu durumu gözetilerek, iştirak nafakası artırım talebinin tümden reddine karar verilmesi gerekirken; yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde, iştirak nafakası artırım talebinin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup bu husus bozmayı gerektirmiştir .


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Boşanma Avukatı Ankara - Yorum
  -
  6 Ağustos 2016

  Ben esimden bosanmak istiyorum. Türk vatandasiyim yalniz oglum ile (2 yas) Almanya'da yasiyorum. Esim Türkiye'de yasiyor. Cok büyük sorunlar yasiyoruz ve ben artik üzülmekten ve tartismaktan aglamaktan yoruldum. Üniversite ögrencisiyim. Anlasmali bosanabilir miyiz bilmiyorum. Davayi benim acmam dezavantaj olur mu benim icin? Anlaşmalı boşanma avukatı ile Oglumun velayeti kesinlikle bana verilir mi? Anlaşmalı boşanma avukatı tutulması halinde ne kadar masraf olusur bana lütfen kisa bir bilgi verebilir misiniz?

  Cevapla
 • Boşanma Avukatı Ankara - Yorum
  HÜSEYİN TUNCEL -
  5 Eylül 2016

  Ankara'da yasiyorum 32 yasindayim. 8 aydir evliyim ancak esimle anlasmali olarak bosanma karari aldik. Bu konuda nasil bir yol izlemek lazim? Anlaşmalı Boşanma Avukat tutacak durumum yok danismanlik ucretleri bile cok fazla. Elim ayagim bagli kaldi. Tavsiye sonucu sizi buldum. Bana yardimci olabilir misiniz acaba? Ayrıca Anlaşmalı Boşanma sonrası benim evlenmem için engel bir durum varmıdır.

  Cevapla
 • Boşanma Avukatı Ankara - Yorum
  Naz Tan -
  21 Mayıs 2018

  Anlaşmalı Boşanma için biz dava dilekçemizi eksiksiz hazırlayıp iki taraf imzaladık Ankara adliyesine verdik harçlarımızı yatırdık ve dilekçemizde öne alma talebinde bulunduk ve bize en geç bir buçuk aya kadar haber geleceğini söylediler. Anlaşmalı Boşanma için avukat ile daha erken alınırmıydı. Bu durumda kaç gün de bizi çağırırlar.ve ayrıca eşim imzaladı Olurda mahkemede derseki ben vaz geçtim derse ne olur.ve şimdi mahkeme tarafından bana karşı yapmış olduğu şidetten dolayı 3 ay uzaklaştırma verildi eşime ve ben bir an önce kurtulmak istiyorum. Durumum olmadığı için avukat tutamıyorum.beni bilgilendiririseniz çok minttar olurum şimdiden çok teşekür ederim

  Cevapla
 • Boşanma Avukatı Ankara - Yorum
  Hakkı Yıldız -
  21 Mayıs 2018

  Iyi günler Sn İlkay Bey/Hanim Hem kadin hem erkek ismi olarak karsilastim bugune kadar o yuzden kararsiz kaldim kusuruma bakmayin lutfen 28 nisan 2018 de eşimle anlasmali bosanmak icin mahkemeye dilekcemi verdim. 05.05.2018 de durusma gerceklesti ve anlasmali bosanma protokolüne göre bosanma karari verildi. Protokole gore evlendikten sonra almis oldugum daire bende kalacakti. Taraflar birbirinden maddi yada manevi tazminat talep etmeyecekti. Bugun eski esim evden hakkını almak icin beni dava edecekmis. Bu mümkün müdür. Bazi anlaşmalı boşanma avukatkarı mümkün bazilari degil diyor. Bir de sizin görüşünüzü almak istedim. Vakit ayirip bilgi verirseniz memnun olurum. Tesekkur eder iyi çalışmalar dilerim

  Cevapla
 • Boşanma Avukatı Ankara - Yorum
  Veysi Kıyak -
  21 Mayıs 2018

  Merhaba Avukatlar arasında anlaşmalı boşanma protokolü hazırlandı davalı,davalının vekili,davacı davacının vekilinin imzaları atıldı kadına mahkemeden önce 2000 yılı öncesi bir ev tapu devri yapıldı mahkeme günü hakim kadının baskı altında olduğunu anladığından dolayı boşanma gerçekleşmedi anlaşma protokolüde mahkemeye sunulmamıştır. Mahkeme bir sonraki caseye karar vermiştir kadın eşi tarafından maddi konuda ise baskı altındadır ve halada devam etmekte, eşi tapu iptal davası açıçağını söylemiştir kadın fikrini değiştirip çekişmeli boşanma gerçekleşmesini istemektedir tapu iptal davası açılsa eşi tarafından evi geri alırlar mı? Eşinin bir çok mal varlığı 2000 yıl öncesindedir 2002 kanuna göre sadece kişiye ait olduğu için adam bunu kullanarak eşini sürekli tehdit ediyordur 29 yıllık bir evliliktir kadının üç çocuğu vardır adam eşini aldatmıştır ve kadının bunu ispatlayacak belgeleri vardır Aslında sormak istediğimiz çekişmeli boşanmaya gidilse evi geri alırlar mı?

  Cevapla
Yorum Bırak