Anlaşmalı Boşanmada Nafaka İndirimi

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Nafaka Davaları  > Anlaşmalı Boşanmada Nafaka İndirimi

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka İndirimi

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka İndirimi

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka İndirimi

Anlaşmalı boşanma kararını eşiniz ile birlikte verdiyseniz ve her iki taraf arasında belirli bir anlaşma sağlandıysa boşanma işlemleri oldukça kısa sürede tamamlanacaktır.

Öncelikle hakim ve mahkeme tarafından boşanmanın onaylaması, verilen bu kararın temyizden geçmesi ve son olarak nüfus müdürlüğüne durumun bildirilmesi gibi işlemler avukatlar aracılığıyla kolaylıkla halledilerek boşanma işlemleri tamamlanacaktır.

Ancak boşanma konusunda taraflar arasında bir anlaşmazlık varsa yani söz konusu çekişmeli bir boşanmaysa bu alanda uzman bir avukatla birlikte boşanma sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Anlaşmazlığın söz konusu olduğunda delilleri belirlemek, önceden gereken hazırlıkları yapmak gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanma öncesi süreç önemli olduğunu belirtmek gerekir. Çünkü anlaşmalı boşanmak için nafaka, tazminat ve velayet konularında tam bir uzlaşı olması gerekmektedir. Yapılan anlaşma protokol eki olarak boşanma davası dosyasına sunulmaktadır.

Boşanma sonrası nafakanın kaldırılması, miktarının indirilmesi gibi davalara konu olabilmektedir. Aşağıda Anlaşmalı Boşanmada Nafaka İndirimi hakkında verilen örnek kararda konun boyutlarını kısaca açıklamaktadır.

Anlaşmalı Boşanmada Nafaka İndirimi – Yargıtay Kararı

NAFAKANIN KALDIRILMASI VEYA İNDİRİMİ – MAHKEMECE ANLAŞMALI BOŞANMA KARARINDAN SONRA DAVACININ GELİRİNDEKİ AZALMANIN KARARLAŞTIRILAN NAFAKA MİKTARINI ÖDEMEDE NE ÖLÇÜDE ETKİSİ BULUNDUĞU.

TARTIŞILARAK NAFAKANIN UYGUN BİR MİKTARDA İNDİRİLMESİNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ

Mahkemece, boşanma kararından sonra davacının gelirindeki azalmanın, kararlaştırılan nafaka miktarını ödemede ne ölçüde etkisi bulunduğu tartışılarak,

Başlangıçtaki denge durumu da dikkate alınarak, kanun maddesinde vurgulan hakkaniyet ilkesi gereğince, nafakanın uygun bir miktarda indirilmesine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu, mahkemece yapılan indirim miktarı mütenasip olmayacak şekilde fazla olması doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.

Bir diğer önemli yazımız olan Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır başlıklı makalemizde Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır hakkında bilgiler verilmektedir.

3 Yorum

Yorum Bırak