Atla

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Artırılması


Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Artırılması

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Artırılması

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Artırılması

Anlaşmalı boşanma davalarında nafaka artırılma davası açılabilir mi sorusu gelebilir akıllara. Anlaşmalı boşanma davasında, boşanmanın gerçekleşebilmesi için eşlerin yoksulluk nafakası ile iştirak nafakası konusunda anlaşmış olması gerektiği bir gerçek.

Buna rağmen boşanma sonrası nafakayı veren kişinin maddi olanaklarındaki artış, nafakayı alan kişinin aldığı nafakanın yeterli gelmemesi gibi nedenlerle yeniden nafaka artırma davasını açmasına engel olmaz.

Nafaka artırım davasında dikkat edilecek husus ise Sosyal ve ekonomik durumda ki değişmeler, nafakanın niteliği ve çeşidi, günün ekonomik koşulları ve özellikle nafaka ödeyenin geliri dikkat edilerek, nafaka miktarı hak ve nesafete uygun olarak artırılması talebinde bulunulmalıdır. 

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Artırılması Davası

Anlaşmalı boşanma sonrasında da nafaka artırma davası açılabilir. Daha öncesinde nafaka konusundaki kararlaştırılmış miktar da diğer boşanma davalarında belirlenen nafaka gibi kesin olmayıp ihtiyaç ve gelir durumuna göre talep hakkı her zaman vardır. 

Nafaka artırılması için, hâkimin bu yönde karar alabilmesi için öncelikle nafaka artırım istemli dava açılmalıdır. Nafakayı alan kişinin oturduğu yerdeki Aile Mahkemesi nafaka artırma davasındaki yetkili mahkemedir.

Nafaka artırma davası açacak olan birey, talebinin mahkeme tarafından yerine getirilmesi için bu talebin nedenlerini sunması gerekir. Nafaka artırma davasında da mahkemeye sunulan gerekçeler önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Sonrası Nafakanın Artırılması Şartları

Nafakanın artırılmasını isteyen her bireyin gerekçesi de kendine göre olacak, gerekçeler kişilere göre değişecektir. Nafaka alan kişinin nafakanın artırılması isteği için gösterdiği gerekçeleri inceleyen hâkim ilk olarak tarafların ekonomik ve sosyal yaşamlarındaki değişikliklere bakacaktır.

Bu durumda taraflar yaşamlarında var olan ya da olmayan değişimler için mahkemeye deliller sunar. Delillere karşı hâkim gerekli bulduğu durumlarda kurum ve kuruluşlardan bilgi de alabilir. Uzman görüşüne başvurup nafakanın güncel koşullara göre yeniden değerlendirilip belirlenmesiyle kararını verir.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Türk Medeni Kanunundaki düzenlemelere göre nafaka artırım davası açan kişiler, ilerleyen yıllar içerisinde nafaka miktarında artış oranlarının da belirlenmesini mahkemeden talep edebilirler.

Bu sayede nafaka artışı konusunda kişiler sürekli mahkemeye başvurmamış olacaklardır. Böylece yeniden dava açma zahmete uğramayacağı gibi, emek, zaman ve maddi kayıplar da gereksiz yere yaşanmamış olacaktır. Ayrıca yetkili merciler sürekli meşgul edilmemiş olunacaktır.

Yargıtay'ın verdiği kararlar doğrultusunda mahkemeler tarafından belirlenen nafaka artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) doğrultusuna göre ayarlanır.

Buna rağmen mahkemelerin Yargıtay kararları doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) verilere göre belirlenen oranlar değişmez artış oranı olarak kabul edilmez. Ekonomik şartlar da meydana gelen değişimler de artış oranına yansıtılarak nafaka artırımı yapılabilir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Kaldırılması Veya İndirilmesi

Yukarda anlatılan şartlar doğrultusunda, nafakanın artırma talebine karşılık, nafakanın kaldırılması ve indirilmesi istenebilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus nafakanın kaldırılması şartlarının bilinmesi ve irdelenmesi gerekmektedir.

boş mavi yazı

Nafaka hakkında Yargıtay kararları incelediğimizde, boşanma kararının hemen ardında şartların değişmediği bir ortamda nafakanın kaldırılması veya artırılması davalarının açılması halinde davanın red olma ihtimali yüksek olacaktır.

Anlaşmalı Boşanmalarda Nafaka Talep Edilmemesi Halinde Tekrar Talep Edilir Mi

Anlaşmalı boşanma davasında yapılan protokolde eşin nafakası ve çocuğun nafakası olarak iki aşamada incelenmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde eşin nafaka talep etmemesi, boşanma sonrası tekrardan nafaka talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

Eşin nafaka talep etmemesi şartları, çocuk için protokolde nafaka talep edilmemesi halinde değişiklik göstermektedir. Şunu öncelikle net olarak belirtmek gerekirse, çocuk için istenmeyen nafaka, boşanma sonrası her zaman talep edilebilinir.

Çocuğun nafaka konusu kamu alanını ilgilendirmesi nedeniyle nafaka istenmesi yada aile hakimin kendiliğinden nafaka konusuna müdahale edebileceği kanunda açıkça konu edilmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Davacılar dava dilekçesinde, kendileri için aylık üç yüzer TL yardım nafakası talep etmişlerdir.

Ancak mahkemece kurulan hükümde talep aşılarak, davacılar lehine üç yüz ellişer TL yoksulluk nafakasına karar verilmiştir.

Bu durumda, mahkemece; taleple bağlılık kuralına aykırı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Tarafların gerçekleşen sosyol-ekonomik durumlarına, müşterek çocuğun yaşı ve ihtiyaç düzeyine, nafakanın niteliği ile önceki nafaka tarihinden itibaren geçen süreye göre yerel mahkemece takdir edilen iştirak nafakası miktarı az olup; bu husus Türk Medeni Kanununun 4. maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesine aykırı görülmüş, bu sebeple hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Boşanma davası açılmakla davacının ayrı yaşamada haklılığı kanıtlanmıştır.

Bu durumda, davalı koca, davacıyı boşanma davasının reddinden sonra eve çağırdığını ve gelmediğini ispat etmelidir.

Boşanma davasında hükmedilen tedbir nafakası red kararının kesinleşmesi ile sona ereceğinden davacı eşin ayrı yaşamaya dayalı açtığı tedbir nafakası davasında ayrı yaşama olgusunun kanıtlanması halinde mükerrer olmayacak şekilde mahkemece; davacı lehine "hakkaniyet" ölçüsünde bir miktar tedbir nafakasına hükmedilmesi gerekirken, delillerin yanılgılı değerlendirilmesi sonucu istemin tümüyle reddi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının incelenmesinde ise; davacının çalışmadığı, ailesi ile birlikte yaşadığı; davalının ise işçi olduğu, ancak halihazırda çalışmadığı, yeniden evlendiği, çalışırken aylık bin TL geliri bulunduğu, aylık altı yüz elli TL kirası olduğu, ikinci evliliğinden bir çocuğu olup geçimini babasının yardımı ile sağladığı anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca mahkemece; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, yoksulluk nafakasının niteliği, ekonomik göstergelerdeki değişim ile TÜİK’in yayımladığı ÜFE (TEFE) artış oranı nazara alınarak, önceki nafaka takdirinde taraflar arasında oluşan dengeyi koruyucu oranda artırıma karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yoksulluk nafakasında yüksek oranda artışına karar verilmesi doğru görülmemiş, bu husus bozmayı gerekmiştir.

Mahkemece davacının talebinin yardım nafakasına ilişkin olduğu kabul edilip; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, nafakanın niteliği ve üniversite öğrencisi olan davacının okuduğu okul, yaşı, ihtiyaçları göz önüne alındığında nafaka yükümlüsünün (davalı babanın) gelir durumu nazara alınarak; hakkaniyet ilkesine uygun yardım nafakasına hükmedilmesi gerekirken; yazılı gerekçe ile davacı yönünden yardım nafakası talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bu husus bozmayı gerektirmiştir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak