Apartman ve Site Yönetim Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Gayrimenkul Hukuku Davaları  > Apartman ve Site Yönetim Davaları

Apartman ve Site Yönetim Davaları

Apartman Ve Site Yönetim Davaları

Apartman Ve Site Yönetim Davaları

Apartman Ve Site Yönetim Davaları | Türkiye’ de her geçen kentleşmenin artış göstermesi çerçevesinde birden çok katlı binaların sayısal yönden paralel olarak artış göstermesine apartman ve sitelerde oturmanın sonucunda toplu yaşam alanlarında aykırı harekette bulunulmaması gereken çeşitli kural ve şartların getirilmesi gereksinimi kapsamında kanun kapsamında

‘Site ve Apartmanlarda Uyulması Gereken Kuralları’ içeren düzenlemeler içeren yasalar hazırlanmıştır.

Türkiye’ de bu konu düzenlemeleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası olurken apartman ve site yönetimi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti yönetimlerin bu gibi yasal uygulamalarda daha doğru adım atabilmelerinde önemli bir destek sağlamaktadır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası kapsamında birden fazla daire, dükkan, iş yeri , mağaza, depo, mahzen gibi ayrı ayrı ve müstakil kullanıma müsait olan bağımsız bölümleri mevcut olan ve aynı parseli paylaşan apartman ya da bloklar içerisinde kat mülkiyetinin ve bir apartman yönetiminin oluşturulması hüküm kapsamında bulunmaktadır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’ nun 28. Maddesi çerçevesinde kat maliklerine ana gayrimenkulün yönetim tarzını, kullanma hedefini ve biçimini, yönetici ve denetçilerin ücretini,

Yönetim ile ilgili diğer konuları düzenlemekte olan ve her bir kat malikini doğrudan sorumluluk altına alan bir sözleşme yapısında bulunan yönetim planı düzenleme yetkisi de veriliyor.

Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık

Modern toplum yaşantısında artık gelişen şehir yapısı, modern insanların site hakimiyetinin olduğu bir yaşama sahip olmasına yol açıyor.

Özellikle de büyük kentlerde son yıllarda fazlasıyla yaygın hale gelen site yapılaşması sonucunda çok yüksek nüfusların söz konusu olmaya başlaması nizami, adil ve modern standartlarda site ihtiyaçlarının karşılanması,

Hizmetlerin sunumu ve modern yapının şekillendirilebilmesi için resmi bir yapı olarak site yönetimleri hizmet vermeye başladı. Çok yoğun nüfusun söz konusu olduğu büyük kapsamlı sitelerde mevcut olan yönetimin işleyişi açısından çok daha kapsamlı problemler ile karşı karşıya kalınabiliyor.

Site sakinlerinin istek ve gereksinimlerinin en doğru biçimde karşılanması ve beraberinde de daha yüksek seviyelerdeki rakamların söz konusu olduğu idari ve ekonomik yönetimin en şeffaf şekilde gerçekleştirilebilmesi gibi pek çok faktör öne çıkıyor.

Bu durumda site yönetimi avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin çok daha önemli bir pozisyona ulaşmasına yol açıyor.

Apartman ve Site Yönetimi Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık 

Günümüzde ilgili kanun kapsamında kat maliklerinin kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde kat mülkiyeti kanunun ilgili hükümleri ile saklı kalacak şekilde Türk Medeni Kanunu’ nun maliklere vermiş olduğu her bir hak ve yetkiye sahip olurlar.

Kat malikleri, kat malikleri kuruluna katılım gerçekleştirmek ve bir yönetici ya da üç kişiden oluşan bir yönetim kurulu seçme konusunda görevli olur.

Talep edilmesi durumunda  da yönetim kurulu kararı ile kat malikleri arasından bir denetçi ya da üç kişilik bir denetim kurulu ataması gerçekleştirilebilir.

Kat malikleri yöneticiyi her durumda haklı bir nedenin çıkması neticesinde görevden uzaklaştırabilmek ve yenisinin seçimini gerçekleştirebilmektedir.

Ana gayrimenkulün her bir yerine arsa payları oranı üzerinde ortak mülkiyet hükümleri çerçevesine malik olurlarken, bu haklar arsa payı ile paralel orantıda bulunur.

Kat malikleri haklarının kullanımını gerçekleştirmeleri esnasında doğruluk kurallarına uygun hareket etmeleri gerekir.

Kat maliklerinin birbirlerini rahatsız etmemeleri, birbirlerine ait olan hakları yok saymamaları yükümlülükleri bulunur. Bunun dışında kat maliklerinin yönetim planı kurulunun vermiş olduğu kararlara uygun hareket etme yükümlülüğü bulunur.

Özellikle kiracılar ya da konuttan faydalanan kişilerde kat maliklerinin olduğu gibi bu hususlardan müteselsilen sorumlu bulunur. Kat malikleri her bir kat malikinin onayı olmadığı sürece, ana gayrimenkulün ortak alanlarında inşaat, onarım ve tesisler gibi farklı renklerde dış badana boya işlemlerini gerçekleştirmemektedir.

Bir sonraki Apartman Aidat Borcu İhtarname Örneği konulu makaleyi okuyabilirsiniz

[Toplam:2    Ortalama:5/5]

5 Sorular

Avukata Soru Sor