Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır?

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır?
Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır? Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu İle Değer Kaybının Tazmini Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır ve Yapılacak İşlemler Hakkında Genel Bilgi Türkiye'de Sigorta Tahkim Komisyonu sigortayı ettiren ile bu sözleşmeden bir menfaat sağlayan kişiler ve oluşacak riski üstlenen taraflar arasındaki...
Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır? Sigorta tahkime araç değer kaybı başvuru yöntemi komisyona talebi iletmekten geçiyor. Bazı durumlarda sigorta şirketleri ile araç sahipleri arasında anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. https://www.youtube.com/watch?v=BiblqGZvpA8 Bu anlaşmaların giderilebilmesi için de Sigorta Tahkim Komisyonu görev yapıyor. Araç değer kaybı sigorta tahkime başvuru nasıl yapılır sorunun yanıtından önce bu anlaşmazlık için ilk olarak sigorta şirketine başvurulması gereklidir. Bu başvuruya sigorta şirketi tarafından 15 gün içerisinde yanıt gelmezse bu sefer Sigorta Tahkim Komisyonu’na gidilmelidir.

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Süreci

Sigorta şirketi ile anlaşma sağlanamadığı durumda Sigorta Tahkim Komisyonu şikayet talebi iletilebilir. Ancak bu komisyondan önce sigorta şirketi ile iletişime geçilmelidir. Sigorta şirketi cevap vermediği zaman da şahsen ya da avukat aracılığıyla Sigorta Tahkim Komisyonu’na giderek başvuru yapılabilir. Bu başvurunun yapılabilmesi için en temel şartlardan bir diğer ise Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne ya da mahkemelere şikayetin sunulmamış olmasıdır.

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Ne Zaman Sonuçlanır?

Yapılan başvurunun ardından komisyon değerlendirme süreci başlatılır. Yapılan incelemelerin ardından komisyon araç sahibinin lehine bir karar verirse sigorta şirketine zararı ödemesi yönünde kararı tebliğ eder. Bu sürecin tamamlanması için 4 aylık bir süre vardır. Sigorta Tahkim Komisyonu karaları ne olursa olsun bu süre zarfı içerisinde verilmelidir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Bir aracın ne kadar değer kaybı yaşadığının hesaplanabilmesi için bazı faktörlere bakılmalıdır. Bunlardan ilki aracın hasar geçmişidir. Bir hasar olması araca en çok değer kaybettiren şeylerden birisidir. Araç değer kaybı hesaplanırken göz önüne alınan diğer hususlardan bazıları şu şekildedir:
 • Aracın kilometresi,
 • Aracın üretim yılı,
 • Araçtaki işlem görmüş olan parçaların sayısı,
 • Aracın ilk ne zaman trafiğe çıktığı,
 • Aracın tamirini yapan yer.

Araç Değer Kaybı Hakem Kararına İtiraz

Aracın ne kadar değer kaybetmiş olduğuna dair hakem kararlarına başvurulabilir. Fakat bu hakem kararından memnun kalmayan kişilerin de tek sefere mahsus bu karara itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz hakkını kullanmak isteyen kişilerin Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunması gerekir.

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır? 

Türkiye'de Sigorta Tahkim Komisyonu sigortayı ettiren ile bu sözleşmeden bir menfaat sağlayan kişiler ve oluşacak riski üstlenen taraflar arasındaki olası anlaşmazlıkların etkili, hızlı ve kolay bir şekilde çözülerek sonuçlandırılmasını sağlamak için kurulmuştur. Sigorta şirketleri ile taraflar arasında artan sorunların çözülmesi için kurulan bir sistem olmaktadır. Kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu trafik poliçeleri ve sigortaları yanında tüm poliçeler için de geçerli ve başvurulacak bir sistem olmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu oluşan anlaşmazlıkları çözmek içina mahkemelerde harcanacak zamana göre çok daha hızlı ve daha kolay bir şekilde çözüm sağlanmasına olanak sağlamaktadır. Komisyona yapılacak tüm başvurular önce raportörlere yapılmaktadır. Burada inceleme yapılarak komisyona gönderilmektedir. Eğer anlaşmazlıklar komisyon tarafından çözülemez ise bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmektedir. Araç değer kaybı davası nasıl açılır, nasıl hesaplanır, kimden alınır konuları için araç değer kaybı davası sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır Şartları ve Usulü Nedir?

Sigorta şirketleri ile yaşanan anlaşmazlık neticesinde firmaya yapılan başvurulara 15 gün içerisinde cevap verilmemiş ve çözüme kavuşmamış ise veya bir cevap alınamıyor ise Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilmektedir.
 • Sigorta şirketlerine anlaşmazlık durumunda yapılan başvurulara 15 gün içerisinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın yetersiz olması durumunda yapılan başvuruyu ispatlayacak belgeler ve sonuç yazısı ile Sigorta Tahkim Komisyonuna şahsen veya avukat aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna sigorta ettiren veya sözleşme nedeni ile bu konuda menfaat sağlayan üçüncü kişiler ile sigorta şirketleri şahsen veya avukat aracılığı ile başvuru yapabilmektedir.
 • Yapılacak başvurulardan önce şikayetçi  kişinin Mahkemelere veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine sunmamış olması gerekmektedir.
 • Komisyona bir başvuru yapılmadan önce konu şikayet hakkında sigorta şirketine bir bilgi verilmiş olması gerekmektedir.
 • Yapılan başvuruların Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından kabul edilmesi ve lehte sonuçlanması durumunda sigorta şirketinin zararı ödemesi mecburi olmaktadır. bu konuda komisyon taraflara ve mahkemeye tebliğ etmektedir.
 • Anlaşmazlık miktarı 5.000 TL bedele kadar  rakamlarda hakem kararları kesin olmaktadır.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak başvurularda şikayet ve anlaşmazlık konusu ne olursa olsun en fazla dört ay içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir.
 • Kuruluş amacı olarak müşteri odaklı bir şekilde hareket eden komisyonda, sigorta sahiplerinin haklarını savunması çok daha kolay olmaktadır.

Araç Değer Kaybı Hakkında Verilen Hakem Kararlarına İtiraz Edilmesi

Verilecek hakem kararlarında 5.000 TL üzerinde ki anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda hakem kararlarına bir defaya mahsus olmak kaydı ile itiraz edilebilecektir. Bu itiraz komisyona yapılacaktır.
 • Yapılacak  itiraz, hakem kararından 10 gün içerisinde yapılmalıdır. İtiraz komisyona yapılmalıdır. Verilen 10 günlük süre oldukça önemlidir. Sürenin aşılması durumunda itiraz dikkate alınmayacaktır.
 • Yapılacak itirazı Hakem Heyet listesi içerisinde seçilerek oluşturulacak  üç kişilik İtiraz Hakem Heyeti değerlendirecektir. İtiraz sonrası en geç iki ay içerisinde karar bağlanmaktadır. Alınan kararlar taraflara komisyon tarafından tebliğ edilmektedir.
 • İtirazlarda 40.000 TL üzerindeki anlaşmazlıklar için tarafların temyize gitme hakları bulunmaktadır.
İtirazlarda aynı davalarda olduğu gibi bir avukat yardımı alınmasında büyük bir fayda bulunmaktadır. Hem şikayet başvurusunun yapılmasında, hem de itiraz başvurularında formların ve dilekçelerin doğru bir şekilde doldurulması yanında şikayet ve durumun hukuki şekilde düzgün olarak anlatılması gerekmektedir. Yapılacak yanlışlar ve ifadelerdeki yanlışlar dilekçelerin değerlendirilmemesi veya yanlış değerlendirilmesine neden olabilmektedir. Bir hak kaybının yaşanmaması için  uzman  ve bu alanda deneyimli avukatlardan yardım alınması büyük avantaj sağlamaktadır.

Araç Değer Kaybı Bedeli Nasıl Tespit Edilmektedir?

Bir değer kaybının belirlenmesi  birçok değişken bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.
 • Araç hasar geçmişi ve durumu
 • Araç  markası ve modeli
 • Araç üretim yılı
 • Araç kilometresi
 • Araç trafiğe çıkış tarihi
 • Araç işlem gören parça sayısı
 • Araç ikinci el değeri
 • Araç değişen parçaların önemi ve değer hesabı
 • Araç gördüğü boya işlemleri
 • Araç onarımını yapan yer
 • Yetkili bir servis olması veya olmaması durumu
Bu değişkenlerin doğru bir şekilde ölçülmesi ve hesaplanması ile değer ve değer kaybı ortaya çıkmaktadır. Ancak her duruma ve olaya göre bu değişkenlerde farklılık göstermektedir.

Kazalarda Kusur Oranı Nasıl Belirlenmektedir?

Ülkemizde yaşanan trafik kazaları için Hazine Müsteşarlığının 2008 yılında yayımlamış olduğu bir genelge ile maddi hasarlı  trafik kazaları için kaza tespit tutanağının tutulması ve buna olanak sağlanması mümkün hale getirilmiştir. Hazırlanacak  bu tutanaklar ve çekilecek olan fotoğraflar ile birlikte kusur oranı belirlenecektir. Kusur oranının belirlenmesinde hazırlanan tutanaklar ve çekilecek fotoğraflar belirleyici olacaktır. Hazırlanacak  bu tutanak ile sürücülere %0, %50 ve %100 oranlarında kusur verilebilmektedir.
 • Hazırlanacak  kaza tespit tutanakları ve kazanın çekilen fotoğraflarının sigorta şirketine ulaşması sonrasında üç iş günü içerisinde kusur oranı konusunda değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirme Tramer'e iletilmektedir.
 • Tramer ise kusur durumunu ve sigorta şirketini onaylaması halinde kendisine haber vermektedir.
 • Verilen karara sigorta şirketinin itirazı olması durumunda tutanak Değerlendirme Komisyonuna gönderilir. Komisyon bu konuda değerlendirme yaparak nihai sonucu sigorta şirketine bildirmektedir.
 • Bu kusur oranına sigortalı 2 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Sigortalılar bu iki günlük sürenin geçmesi ile veya itiraz hakkını kabul etmemesi durumunda kusur oranına itirazlarını Sigorta Tahkim Komisyonuna yapmaktadırlar.
Makalemizde Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır konusu bilgi amaçlı verilmiştir. Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır konusunda avukat desteği alınmasını tavsiye ediyoruz.

Bu haber toplam 647 defa okunmuştur
Etiketler :
HABERE YORUM KAT
İLETİŞİM: 0 312 229 25 05 CEP: 0 545 229 25 05 ADRES : Adres: Eti, Strazburg Cd. N:10/9, 06101 Çankaya/Ankara