Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkime Başvuru Nasıl Yapılır

Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu İle Değer Kaybının Tazmini

Değer Kaybı Konusunda Komisyon ve Yapılacak İşlemler Hakkında Genel Bilgi

Türkiye’de Sigorta Tahkim Komisyonu sigortayı ettiren ile bu sözleşmeden bir menfaat sağlayan kişiler ve oluşacak riski üstlenen taraflar arasındaki olası anlaşmazlıkların etkili, hızlı ve kolay bir şekilde çözülerek sonuçlandırılmasını sağlamak için kurulmuştur. Sigorta şirketleri ile taraflar arasında artan sorunların çözülmesi konusunda kurulan bir sistem olmaktadır. Kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu trafik poliçeleri ve sigortaları yanında tüm poliçeler için de geçerli ve başvurulacak bir sistem olmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonu oluşan anlaşmazlıkları çözmek konusunda mahkemelerde harcanacak zamana göre çok daha hızlı ve daha kolay bir şekilde çözüm sağlanmasına olanak sağlamaktadır. Komisyona yapılacak tüm başvurular önce raportörlere yapılmaktadır. Burada inceleme yapılarak komisyona gönderilmektedir. Eğer anlaşmazlıklar komisyon tarafından çözülemez ise bağımsız sigorta hakemleri tarafından incelenmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Değer Kaybı Konusunda Başvuru Yapılmasının Şartları ve Usulü

Sigorta şirketleri ile yaşanan anlaşmazlık neticesinde firmaya yapılan başvurulara 15 gün içerisinde cevap verilmemiş ve çözüme kavuşmamış ise veya bir cevap alınamıyor ise Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilmektedir.

 • Sigorta şirketlerine anlaşmazlık konusunda yapılan başvurulara 15 gün içerisinde cevap verilmemesi veya verilen cevabın yetersiz olması durumunda yapılan başvuruyu ispatlayacak belgeler ve sonuç yazısı ile Sigorta Tahkim Komisyonuna şahsen veya avukat aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna sigorta ettiren veya sözleşme nedeni ile bu konuda menfaat sağlayan üçüncü kişiler ile sigorta şirketleri şahsen veya avukat aracılığı ile başvuru yapabilmektedir.
 • Yapılacak başvurulardan önce şikayetçi olan kişinin Mahkemelere veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine sunmamış olması gerekmektedir.
 • Komisyona bir başvuru yapılmadan önce konu şikayet hakkında sigorta şirketine bir bilgi verilmiş olması gerekmektedir.
 • Yapılan başvuruların Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından kabul edilmesi ve lehte sonuçlanması durumunda sigorta şirketinin zararı ödemesi mecburi olmaktadır. bu konuda komisyon taraflara ve mahkemeye tebliğ etmektedir.
 • Anlaşmazlık miktarı 5.000 TL bedele kadar olan rakamlarda hakem kararları kesin olmaktadır.
 • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak başvurularda şikayet ve anlaşmazlık konusu ne olursa olsun en fazla dört ay içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir.
 • Kuruluş amacı olarak müşteri odaklı bir şekilde hareket eden komisyonda, sigorta sahiplerinin haklarını savunması çok daha kolay olmaktadır.

Değer Kaybı Konusunda Verilen Hakem Kararlarına İtiraz Edilmesi

Verilecek hakem kararlarında 5.000 TL üzerinde olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda hakem kararlarına bir defaya mahsus olmak kaydı ile itiraz edilebilecektir. Bu itiraz komisyona yapılacaktır.

 • Yapılacak olan itiraz, hakem kararından 10 gün içerisinde yapılmalıdır. İtiraz komisyona yapılmalıdır. Verilen 10 günlük süre oldukça önemlidir. Sürenin aşılması durumunda itiraz dikkate alınmayacaktır.
 • Yapılacak itirazı Hakem Heyet listesi içerisinde seçilerek oluşturulacak olan üç kişilik İtiraz Hakem Heyeti değerlendirecektir. İtiraz sonrası en geç iki ay içerisinde karar bağlanmaktadır. Alınan kararlar taraflara komisyon tarafından tebliğ edilmektedir.
 • İtirazlarda 40.000 TL üzerindeki anlaşmazlıklar için tarafların temyize gitme hakları bulunmaktadır.

İtirazlarda aynı davalarda olduğu gibi bir avukat yardımı alınmasında büyük bir fayda bulunmaktadır. Hem şikayet başvurusunun yapılmasında, hem de itiraz başvurularında formların ve dilekçelerin doğru bir şekilde doldurulması yanında şikayet ve durumun hukuki şekilde düzgün olarak anlatılması gerekmektedir. Yapılacak yanlışlar ve ifadelerdeki yanlışlar dilekçelerin değerlendirilmemesi veya yanlış değerlendirilmesine neden olabilmektedir. Bir hak kaybının yaşanmaması için konusunda uzman olan ve bu alanda deneyimli avukatlardan yardım alınması büyük avantaj sağlamaktadır.

Değer Kaybı Bedeli Nasıl Tespit Edilmektedir?

Bir değer kaybının belirlenmesi konusunda birçok değişken bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

 • Aracın hasar geçmişi ve durumu
 • Aracın markası ve modeli
 • Aracın üretim yılı
 • Aracın kilometresi
 • Aracın trafiğe çıkış tarihi
 • Aracın işlem gören parça sayısı
 • Aracın ikinci el değeri
 • Aracın değişen parçaların önemi ve değer hesabı
 • Aracın gördüğü boya işlemleri
 • Aracın onarımını yapan yer. Yetkili bir servis olması veya olmaması durumu

Bu değişkenlerin doğru bir şekilde ölçülmesi ve hesaplanması ile değer ve değer kaybı ortaya çıkmaktadır. Ancak her duruma ve olaya göre bu değişkenlerde farklılık göstermektedir.

Kazalarda Kusur Oranı Nasıl Belirlenmektedir?

Ülkemizde yaşanan trafik kazaları için Hazine Müsteşarlığının 2008 yılında yayımlamış olduğu bir genelge ile maddi hasarlı olan trafik kazaları için kaza tespit tutanağının tutulması ve buna olanak sağlanması mümkün hale getirilmiştir. Hazırlanacak olan bu tutanaklar ve çekilecek olan fotoğraflar ile birlikte kusur oranı belirlenecektir. Kusur oranının belirlenmesinde hazırlanan tutanaklar ve çekilecek fotoğraflar belirleyici olacaktır. Hazırlanacak olan bu tutanak ile sürücülere %0, %50 ve %100 oranlarında kusur verilebilmektedir.

 • Hazırlanacak olan kaza tespit tutanakları ve kazanın çekilen fotoğraflarının sigorta şirketine ulaşması sonrasında üç iş günü içerisinde kusur oranı konusunda değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirme Tramer’e iletilmektedir.
 • Tramer ise kusur durumunu ve sigorta şirketini onaylaması halinde kendisine haber vermektedir.
 • Verilen karara sigorta şirketinin itirazı olması durumunda tutanak Değerlendirme Komisyonuna gönderilir. Komisyon bu konuda değerlendirme yaparak nihai sonucu sigorta şirketine bildirmektedir.
 • Bu kusur oranına sigortalı 2 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Sigortalılar bu iki günlük sürenin geçmesi ile veya itiraz hakkını kabul etmemesi durumunda kusur oranına itirazlarını Sigorta Tahkim Komisyonuna yapmaktadırlar.