Atla

Ayrılık Davası Boşanma


Ayrılık Davası Boşanma

Ayrılık Davası Boşanma

Ayrılık Davası Boşanma

Ayrılık Davaları Aile mahkemelerinde açılır. Ayrılık davasında yetkili Mahkeme eşin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yerleşim yeridir.

Ayrılık Davasında Hakim boşanma ve ayrılık sebebi olarak gösterilen sebeplere ve olaylara inanmadıkça öne sürülenleri ispatlamış sayamaz.

Aile Hakimi ayrılık konusundaki olaylardan dolayı yemin teklifi edemez. Ayrılık Davasında Hakim delilleri serbestçe değerlendirir. Boşanma Ve ayrılık yan sonuçları ile ilgili olarak iki taraf arasında yapılan sözleşmeler hakim kabul etmedikçe geçerli sayılmaz. Hakim tarafların talebi ile duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.

Yargıtay Kararı - Ayrılık Davası Boşanma

T.C. YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2015/19374 Karar: 2016/11734 Karar Tarihi: 14.06.2016

BOŞANMA DAVASI - RETLE SONUÇLANAN İLK DAVAYI AÇAN BÖYLELİKLE FİİLİ AYRILIĞA SEBEP OLAN VE BOŞANMA SEBEBİ YARATAN ERKEĞİN BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA TAMAMEN KUSURLU OLDUĞU - KADININ MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ

Retle sonuçlanan ilk davayı açan, böylelikle fiili ayrılığa sebep olan ve boşanma sebebi yaratan davacı erkeğin boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekmektedir.

Durum böyleyken; mahkemece "davacı erkeğin ağır kusurlu olmadığı" gerekçesiyle davalı kadının maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.boşanma avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
Yorum Bırak