Ayrılık Davası Boşanma

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Aile - Boşanma Hukuku  > Ayrılık Davası Boşanma

Ayrılık Davası Boşanma

Ayrılık Davası Boşanma

Ayrılık Davası Boşanma

Ayrılık Davası Boşanma | Ayrılık Davaları Aile mahkemelerinde ayrılık talep edileceği gibi boşanma nedeniylede açılır. Ayrılık davasında yetkili Mahkeme eşin davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları uyap adres kayıtında kayıtlı yeridir.

Evliliklerde Ayrılık kararı aile mahkemelerinin vereceği gibi, açılan boşanma davasının red edilmesi üzerine eşler kendileride ayrı yaşama kararı alabilmektedir.

Örnek bir kararda, açılan boşanma davasında boşanma kararının verilmesi için eşlerde kusur kanıtlanamamıştır. Olay şöyle gelişmiştir, kadının eşini sürekli aşağıladığı, kötü koktuğunu belirterek alay edip küçük düşürdüğünü belirtmiştir.

Kadının ise açmış olduğu karşı boşanma davasında ise erkeğin ev ile ilgilenmediği, çelşmadığı ve sürekli eve geç geldiğini belirterek boşanma talep etmişti.

Aile mahkemesinde yargılama sonucu eşler dava dilekçelerinde belirtmiş olduğu boşanmaya sebep olayları tanık ve belgeler ile kanıtlayamaması sebebiyle, her iki eşin boşanma talebini red etmiştir. Mahkeme ayrıca açılan karşı davada kadının talep etmiş olduğu 1500 TL tedbir nafakasını ise kabul etmiştir. Bu boşanma kararı sonra karar yargıtayca onanmıştır.

Yargıtayca onanan boşanma red kararı üzerinde 3 yıl geçmezsi üzerine erkek 3 yıl ayrı yaşadıklarını ve ortaya çıkan fiili ayrılık nedeniyle boşanma kararı verilmesini talep etmiştir.

Aile mahkemesince yapılan yargılamada, 3 yıl fiili ayrılık nedeniyle boşanma kararı verirken, kadının emekli maaşı olması ve 10 adte taşınmazın olması bunlardan gelir etmesi sebebiyle tedbir nafakasını red etmiştir.

Fiili veya Eylemli Ayrılık Nedeniyle Boşanma

Ayrılık Davasında fiili ayrılık yada eylemli ayrılık olarak bilinen nedenle boşanma davasının red kararı kesinleştikten 3 yıl sonra, evliliklerinin 3 yıldır kuramadıklarını ve 3 yıl ayrı kaldıklarını ispat etmeleri durumunda, aile mahkemesine başvuru yaparak ayrılık nedeniyle dava açabilir.

Yargıtay Kararı – Ayrılık Davası Boşanma

BOŞANMA DAVASI – RETLE SONUÇLANAN İLK DAVAYI AÇAN BÖYLELİKLE FİİLİ AYRILIĞA SEBEP OLAN VE BOŞANMA SEBEBİ YARATAN ERKEĞİN BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA TAMAMEN KUSURLU OLDUĞU – KADININ MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİNİN İSABETSİZLİĞİ

Retle sonuçlanan ilk davayı açan, böylelikle fiili ayrılığa sebep olan ve boşanma sebebi yaratan davacı erkeğin boşanmaya neden olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekmektedir.

Durum böyleyken; mahkemece “davacı erkeğin ağır kusurlu olmadığı” gerekçesiyle davalı kadının maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir.boşanma avukatı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

0 Yorum

Yorum Bırak