Atla

Bedelsiz Senet Kullanma Suçu İspat Ve Cezası


Bedelsiz Senet Kullanma Suçu İspat Ve Cezası

Bedelsiz Senet Kullanma Suçu İspat Ve Cezası

Bedelsiz Senet Kullanma

Bedelsiz senet kullanma konusundaki suç Malvarlığına Karşı Suçlar bölümde detaylı şekilde yer almaktadır. Bedelsiz senedi kullanma suçu Türk Ceza Kanunun 16'ncı maddesinde detaylı olarak düzenlenmektedir.  Böyle bir suça verilecek ceza ticaret hayatına duyulan güven kavramını koruyama yönelik olmaktadır.

Bedelsiz senedi kullanma suçunda ifade edilen bedelsiz senet tanımın bilinmesi öncelikle gereklidir.

Bu sebeple bedelsiz senet, senette yazılı olan miktarın ödenmesi veya ödeme terine geçmekte olan herhangi bir sebebin meydana gelmesi durumunda senette yazılmakta olan miktarın borçluya ileri sürülmeyecek olan senet olarak ifade edilebilmektedir. bu durumda bedelsizlik anlamı senedin ödendiği veya ödenmesine gerek kalmadığı durumları ifade etmektedir denebilmektedir. Böyle bir durumda senedin kimin tarafından ödendiği gibi bir bilgiye ihtiyaç duyulmayacaktır.

Kısmi bir ödeme yapılmış olması durumunda ise senet sahibi kimsenin kalan kısım ile alakalı başvuru hali devam edebilmektedir. Ancak yapılan kısmi ödeme durumuna rağmen tümü için bir başvuru yapılması durumunda senet sahibi bedelsiz senet kullanma suçunu işlemiş olacaktır.

Bu konuda bedelsiz senet kullanma suçu kullanma şeklinde eyleme dönüştürülmektedir. Aynı zamanda konu senedin bedelsiz olduğunu bilmesi durumunda bile bir başkasına bedeli varmış gibi devredilmesi durumu da kullanma halini gösterecektir.

Bu konuda Türk Ceza Kanunun 156'ncı maddesinde bedelsiz senedin kullanılması suçuna ilişkin olarak hükümler belirtilmiştir. İşlenecek olan bedelsiz senedi kullanma suçu ile yasa koyucular öncelikle bireye yönelen menfaati göz önünde bulundurarak yapılan sözleşmelere olan güvenin ihlal edilmesi nedeni ile meydana gelen mağdurun değerlerini korumayı amaçlamaktadır.

Aynı zamanda bu suç tipinin malvarlığına yönelik suçlar kapsamında ve güveni kötüye kullanma suçlarının özel bir durumu olarak düzenlemektedir.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunun Konusu

Bedelsiz Senet Kullanma suçun konusunu, borçlusunun ödemiş olduğu ve bir şekilde elde kalmış olan ve fail tarafından bulunarak kısmen veya tamamen ödenmemiş gibi işlem yapılmaya çalışılan ve kullanılan senet oluşturmaktadır.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçu Faili ve Mağduru

Bedelsiz Senet Kullanma suçunun faili, bedelsiz olarak kalmış bir senedin miktarını kısmen veya tamamı için ödenmemiş olarak kullanan kişi olmaktadır.

Bu suçun mağduru ise, bedelini ödemiş olmasına rağmen, suçun faili tarafından senedin miktarının kısmen veya tamamı için ödenmemiş gibi kullanılan bu senedin borçlusu olarak görünen ve bu işlenen suçtan zarar gören gerçek veya tüzel kişilerdir.

bedelsiz senet kullanma suçu ve cezası

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunun Maddi Unsuru

Bedelsiz Senet Kullanma suçunun maddi unsuru olarak bedelsiz kalmış bir senedin yeniden kullanılması olmaktadır. Burada ifade edilen senet tabiri, bir kambiyo senedi veya bir kimsenin ödemeye veya yapmaya borçlu olduğu bir şeyin belgelenmesi için imzalamış olduğu her türlü resmi kağıt olarak ifade edilebilmektedir.

İşlenen suçun maddi unsurunun oluşmuş olması bakımından failin borçlusu olarak ifade edilen kişi tarafından ödenmiş ve bir suretle elinde kalmış senedi, ödemesini yapmış olan borçluya iade etmesi gerekirken bunu yapmamış olunması ve bundan sonrada ödenmemiş gibi icraya başvurulması veya bir başkasına devredilmesi bu unsurun oluşmasına yeterli olacaktır. Ortada olan suçun bedelsiz senedin kullanılması ile tamamlanması söz konusu olacağından, bu eylemin yapılması sonrasında bir zarar görülmesinin gerekmesi şart değildir.

Diğer bir yandan ortada bir suçun oluşabilmesi için konu senedin tamamen bedelsiz olması gerekmemektedir. Bu konuda failin senedin miktarının ödenmiş olması ve geri kalan miktar için elinde bulunan senedin miktarının tümü veya kalan borçtan fazla bir miktarı kullanması halinde suç oluşacaktır.

Bedelsiz Senet Kullanma Suçunun Manevi Unsuru

Bedelsiz Senet Kullanma suçunun manevi unsurun oluşması için failin suç kastının bulunması gerekmektedir. Diğer bir tabiri ile failin mevcut senedin kısmen veya tamamen bedelsiz kaldığını bilmesi durumunda, isteyerek ve bilerek bu senedi kullanıyor olması durumunda suçun manevi unsurundan söz edilebilmektedir. Ancak bu şekilde bir kastın oluşmaması durumunda manevi unsurdan bahsetmek mümkün değildir.

ceza avukatı ankara
Bedelsiz Senet Kullanma Suçu Cezası, Görevli Mahkeme, Yaptırım ve Davalarda Zamanaşımı

Bedelsiz Senet Kullanma suçunun kovuşturma suçtan görülenin şikayetine bağlı olmaktadır. Ayrıca bu suç Ceza Muhakemesi Kanunun 253'üncü maddesinin içeriğine göre uzlaşma kapsamına girmektedir.

Bu durumda suçun faili ve mağdurunun uzlaşmış olması durumunda bir kamu davasının açılması mümkün değildir ve dava düşmüş olacaktır.

Bedelsiz Senet Kullanma suçunda görevli mahkemeler Sulh Ceza Mahkemeleri olmaktadır. Bu suçların yaptırımları ise altı aydan bir yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Ayrıca bu suçlar için zamanaşımı süresi sekiz yıl olarak belirlenmiştir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÖZET: Somut olayda, hamilden hareketle ciro silsilesi takip edilerek suça konu bononun, lehdara kimden ne şekilde intikal ettiği ve üzerindeki tüm yazı ve rakamların sanık ile katılanın eli ürünü olup olmadığı usulen araştırılıp, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle dosya kapsamına uygun olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi isabetsizdir.


BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

2006 yılında Ankara merkezli kurulan hukuk bürosunun kurucu Avukatı'dır. Hukuk alanında Başarının bir ekip işi olduğuna inanarak, personellerini belli alanlarda uzmanlaşmasını sağlamak için departmanlar kurularak branşlaşmaları sağlanmıştır.Hukuk Büromuz Aile hukuku ve Tazminat hukuku konularında, uzun yıllara dayanan dava çeşitliliği nedeniyle kararlardan oluşan geniş arşive sahip olup, bir çok davada almış olduğu önemli kararlar örnek içtihatlar olarak yayınlanmıştır.Hukuk departmanları olan icra, tazminat, iş kazası, genel dava, tüketici bölümlerinde oluşan her biri kendi alanında tecrübe edinmiş avukat ve yardımcı personeller görev yapmaktadır. Kendine güvenmek başarmanın yarısıdır. Başarı ise karşınızda ki kişiye güven verir. Başarı ve güvenin olduğu yerde olursanız doğru yol almanız kolay olur. İ.K.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
 • Bedelsiz Senet Kullanma Suçu İspat Ve Cezası - Yorum
  NAZİFE YILDIZ -
  6 Ağustos 2016

  Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır. (Edmund Burke)

  Cevapla
 • Bedelsiz Senet Kullanma Suçu İspat Ve Cezası - Yorum
  SERPİL ÇIPLAK -
  16 Ağustos 2016

  Bedelsiz Senet Kullanma Bu dava için nasıl bir hazırlık aşaması vardır..Cevap verirseniz sevinirim..

  Cevapla
 • Bedelsiz Senet Kullanma Suçu İspat Ve Cezası - Yorum
  AYHAN KESMEZ -
  30 Eylül 2016

  Bedelsiz Senet Kullanma Bu dava açmak için bilmeniz gerekenler nelerdir. dava açmak için nasıl bir yol izlenir

  Cevapla
 • Bedelsiz Senet Kullanma Suçu İspat Ve Cezası - Yorum
  ŞEYDA ÜN -
  4 Ekim 2016

  iyi günler kolay gelsin. Bedelsiz Senet Kullanma hakkında sorum olucaktı ? Bilgi verebilirmisiniz.

  Cevapla
 • Bedelsiz Senet Kullanma Suçu İspat Ve Cezası - Yorum
  Soylu -
  28 Aralık 2016

  Bedelsiz Senet Kullanma Size email olarak gönderdiğim davamda zaman aşımı söz konusumudur. teşekkürler....

  Cevapla
Yorum Bırak