Bilişim Hukuku Davaları

İlkay Hukuk Bürosu Makaleler
İlkay Hukuk Bürosu > Ceza Hukuku  > Bilişim Hukuku Davaları

Bilişim Hukuku Davaları

Bilişim Hukuku Davaları

Bilişim Hukuku Davaları

BİLİŞİM SUÇLARI NELERDİR, BİLEŞİM SUÇLARI HAKARET TEHDİT, BİLEŞİM SUÇLARI FACEBOOK, BİLEŞİM SUÇLARINDA YETKİLİ MAHKEME
Bilişim suçu kapsamında uygulanan saldırılara ve hak ihlallerine başkalüzum savcılığa şikâyette bulunup ceza davası lüzum hukuk davası açılabilmektedir.
Medeni Kanun’un 24. ve 25. maddeleri ile Borçlar Kanunu’nun 48. ve 49. maddeleri, her tür yayınlardan kaynaklı zarara uğrayan kişileri muhtelifhukuk davaları ile korumaktadır.

Yasaklama ve Tedbire Davası:Bu dava, daha olmayan, ama yakında yapılacak saldırılar içersindeaçılmaktadır. Önleme davasına benzeyen başka ca “ihtiyati tedbir” olayıdır. HUMK 103. Maddesi’ne göre, geciktirilmesinde tehlike olan ya da ehemmiyetli zarar doğacağı anlaşılan durumlarda, yargıç, tehlike ve zararı önlemek için lazım olan tedbirlere hüküm verebilmektedir.

Manevi Tazminat Davası

Manevi hakları; internet yayınları ya da iletileri yolu ile hücüma ve zarara uğrayan şahıs, uğradığı  zararı azaltmak için Kanun’un 25. maddesi ve Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde ifade olunan ruhani tazminat davasını açabilir. Manevi zarar daha fazla bireyin ruhani acılar duyma, ağır bir ruhsal sarsıntı geçirme,  hayata  mutluluğunu  yitirme, toplum içerisineçıkamayacak derecede utanç duyma gibi değişik şekillerde karşımıza çıkar. Manevi tazminat olarak ödenecek paranın tutarını, takdir yetkisine dayanarak hakim belirler.

Maddi Tazminat Davası

Bu dava parayla ölçülebilen zararı giderme emeli güder. Bu davanın şartları, haksız bir hücum bulunulması, saldırıda bulunanın kusurlu olması, hücum bundan dolayı parayla ölçülebilen bir zararın doğması, zararla hücum arasında illiyet bağının bulunması olarak sayılır.

Bilişimdeki süratligelişim hesaba katıldığında bilişim suçlarını yeteri kadarkapsamayacaktır. Günümüzde bilişim teknolojik bir devrim olmanın yanı sıra  suç ve ceza ile de beraber anılan bir kavram durumuna gelmiştir.

Avukata İlk Soruyu Siz Sormak İster Misiniz?

Avukata Soru Sor