Atla

Bilişim Suçları Msn ve Facebook Hesapları


Bilişim Suçları Msn ve Facebook Hesapları

Bilişim Suçları Msn ve Facebook Hesapları

Bilişim Suçları Msn ve Facebook Hesapları

A. FACEBOOK ŞİFRESİNİ KIRMA SAYFAYA GİRME, B. MSN ŞİFRESİNİ KIRMA SAYFAYA GİRME, C. BİLİŞİM SUÇ DUYURUSU BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME SUÇU

Bilişim Sistemine Girme Suç Duyurusu Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılır

Suç Duyurunda bulunurken Dilekçe İçeriğini Geniş ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır. Örneğin '.......tarihinde mail adresini kontrol ettiğinde hiç tanımadığı kişilerden ileti geldiğini tespit etmiştir. Daha sonra anlaşıldığı üzere adı geçen adreskendisine ait olmasına rağmen iletiler başka isime gelmektedir. Mail adresinin şifresi bilgisayar korsanı(hacker) tarafından kırılmıştır. Bu şahıs Mail adresine girmekte ve bu adres üzerinden şahsı adına başka kişilerle yazışmaktadır. Bu kişi  özel bilgilerini ele geçirmiş ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmiştir.....' şeklinde olabilir.

YARGITAY: BAŞKASININ FACEBOOK HESABINA GİRMEK SUÇTUR

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, başkasına ait facebook hesabına girerek, şifreyi değiştirip yazışma yapan sanığa yerel mahkemece verilen beraat kararını bozdu. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişinin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını öngören 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiğine hükmetti.

K...'nın S... ilçesinde 2010 yılında gerçekleşen olayda, polise müracaat eden bir kişi, aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından girilerek, şifrenin değiştirildiği ve kendi adına yazışma yapıldığını söyledi. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame sonrası, sanık hakkında S... Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme, bozma' iddiasıyla dava açıldı. Mahkeme, sanık hakkında beraata hükmetti. Mağdur vatandaş, avukatı vasıtasıyla bu kez dosyayı Yargıtay'a temyize gönderdi. Dosyayı ele alan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Bozma gerekçelerini açıklayan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanığın; çalıştığı aile şirketine ait telefona bağlı internet hesabından, müştekiye ait elektronik posta hesabına girildiğine ilişkin microsoft şirketinden gelen yazı yanıtları ve kolluk araştırmalarını inceledi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararında şu ifadelere yer verdi: 'Müştekinin dilekçesinin ekinde ibraz ettiği fotoğraflara ve tüm dosya kapsamına göre; kendisine ait elektronik posta ve facebook hesaplarının şifresini ele geçirerek bu adreslere giren, facebook hesabında yazışmalar yapan ve şifreyi değiştirmek suretiyle anılan hesaplara erişimini engelleyen sanığın eylemi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine uymaktadır. Sanığın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişinin 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını öngören 244/2. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle beraat hükmü kurulması yasaya aykırıdır. Müşteki vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.'

Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 01.11.2013 Tarihli 2012/33557 Esas 2013/25987 Karar sayılı içtihad içeriğinden alınmıştır.

YARGITAY : EŞİNİN FACEBOOK HESABINDAN VERİLERİ İZİNSİZ KOPYALAMA

Esas: 2013/2454  Karar     : 2013/25865

EŞİNİN FACEBOOK HESABINDAN VERİLERİ İZİNSİZ KOPYALAMA, HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETME, BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME

Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan sanığın beraatine; sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve hakaret suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler,A) Haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan kurulan beraat hükmüne yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;Sanık müdafiinin, sanık hakkında 05.01.2012 tarihli hükümle tesis edilen ve ancak gerekçesine yönelik olarak temyiz edilebilecek olan beraata ilişkin hükmü gerekçesine değinmeksizin temyiz ettiği ve beraat hükmünü temyiz etmesinde sanığın hukuki yararı da bulunmadığı anlaşıldığından, sanık müdafinin temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 317. maddesi uyarınca isteme uygun olarak REDDİNE,

 Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme ve hakaret suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik temyiz isteminin incelenmesine gelince; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafiinin haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine ilişkin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine; ancak,Oluşa ve kabule göre; sanığın, resmi nikahlı eşi olan katılan B... ile aynı konutta yaşadıkları sırada, açık olan bilgisayar ekranında gördüğü, katılan ve katılanın bir bayan öğrencisinin birbirlerine gönderdikleri elektronik iletileri okuması sonucu aldatıldığını düşünerek, katılanın elektronik posta adresindeki bu elektronik iletileri, taşınabilir belleğine aktardıktan sonra, katılanla aralarında henüz boşanma davası açılmadığı ve fiilen ayrı yaşadıkları dönemde, katılana ait facebook adresinin daha önceden bildiği internet şifresini, hakkı bulunmadığı halde kullanmak suretiyle bilişim sistemindeki katılana özel kısma girip, katılana ait oturumda, söz konusu elektronik iletilerin içeriğini, "B...'nın bir bayan öğrencisine yazdığı duygusal mektuplar" başlığıyla beraber başkalarının görgüsüne sunacak kadar süreyle hukuka aykırı olarak sistemde kalmaya devam etmesinin ardından, katılanın bu yazıları sistemden kaldırma olanağını ortadan kaldırmak amacıyla, katılanın facebook'a girişi sırasında kullandığı elektronik posta adresini değiştirip, başka bir elektronik posta adresi oluşturarak, katılanın sistemdeki kendisine ait kısma erişememesine sebebiyet verdiği olayda,

1- Sanığın oluşa uygun sübut bulan katılanın bilişim sistemine girişi sırasında kullandığı elektronik posta adresini değiştirip, katılanın sistemdeki kendisine ait kısma erişimini engellemek biçimindeki eyleminin, TCK'nın 244/2. maddesinde tanımlanan sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu oluşturacağı ve anılan madde gereğince sanığın cezalandırılmasına karar verildiği halde, kararın gerekçesinde, "...sanığın eyleminin TCK 244/1 maddesindeki suçu oluşturduğu kanaati ile sanığa eylemine uyan suçtan ceza verilmiş..." ibarelerine yer verilerek, gerekçeyle hükmün karıştırılması,

2- Sanığın, "B...'nın bir bayan öğrencisine yazdığı duygusal mektuplar" başlığıyla beraber daha önce temin ettiği elektronik iletilerin içeriğini facebook'ta yayımlaması biçiminde kabul edilen eyleminde, sanık hakkında haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan beraat kararı verildiği nazara alınarak yapılan değerlendirmede, hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda gerçekleşmediği gözetilmeden, "...sanığın kastının katılanı küçük düşürmek olduğu, buna ilişkin de ayrıca dava açıldığı anlaşıldığından sanığa hakaret suçundan ceza verilmiş ancak TCK.'nun 132/2. maddesinden açılan davada sanığın üzerine atılı suçu işleme kastının bulunmadığı vicdani kanaatle sanığın bu suçtan beraatine karar verilmiş," biçimindeki yasal ve yerinde olmayan gerekçelere dayalı olarak sanığın hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de: 1- Hakaret suçunu oluşturduğu kabul edilen eylemin, belirli olmayan ve birden fazla kişi tarafından algılanabilme imkanı bulunan facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde işlendiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığa tayin olunan temel cezada, TCK'nın 125/4. maddesi gereğince artırım yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurularak, sanık hakkında eksik cezaya hükmedilmesi,

2- Katılanın uzlaşmak istememesi sonucu uzlaşmanın sağlanamadığı ve sabit görülen suçların işlenmesiyle ortaya çıkan maddi bir zararın belirlenmediği olayda; geçmişi, suç işleme eğilimi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarından dolayı takdiri indirim maddesi uygulanarak cezalarında indirim yapılan, kişilik özellikleri olumlu değerlendirilerek, suçları işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğu belirtilip, hükmedilen hapis cezaları ertelenen sabıkasız sanık hakkında, katılanın, "benim bu olaydan doğan maddi bir zararım; bu olaydan kaynaklanan avukatlık masrafları ile gidiş dönüş masraflarımdır." biçimindeki beyanı nazara alınıp, zararın giderilmediğinden bahisle, dosya kapsamına uygun düşmeyen yetersiz gerekçelerle, hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

YARGITAY : FOTOĞRAFIN İZİNSİZ OLARAK İNTERNET SİTESİNDE KULLANILMASI

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi Esas: 2013/11184 Karar: 2013/15282

RESMİN TİCARİ AMAÇLA KULLANILMASI NEDENİYLE TAZMİNAT, FOTOĞRAFIN İZİNSİZ OLARAK İNTERNET SİTESİNDE KULLANILMASI

Davacı, ... konserini izlediği esnada çekilen videolardaki görüntülerinin davalı şirketçe reklam ve ticari amaçla internet sitesinde izinsiz kullanıldığını, reklamdaki fotoğrafta ana unsurun konser kalabalığı değil kendi görüntüsünün olduğunu, ... öğrencisi olarak resminin herkese açık, kontrolü zor bir iletişim aracı olan internette ticari amaçla ve izinsiz kullanılmasının kişiliğine yönelik ağır ve önemli bir zarar doğuran saldırı teşkil ettiğini, ailesinden tepki gördüğünü ileri sürerek resminin davalı tarafından kullanılmamasını, tüm görüntülerinin kaldırılmasını, şimdilik 5.000,00 TL maddi tazminat ile 10.000,00 TL manevi tazminatın faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının konser esnasında çekilmiş resimlerinin eser niteliğinde bulunmadığından Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin görevsiz olduğunu, FSEK 86'ıncı maddesi uyarınca genel toplantıları gösteren resimler için muvafakat alınmasının şart olmadığını, müvekkilinin özellikle davacının resmini kullanmak gibi bir kastının bulunmadığını, amacın sadece bir konserin görüntülenmesi olduğunu, videonun en başta duraklatıldığında davacının görüntüsünün yer aldığı izlenimi oluşmaktaysa da videonun hareketlenmesi ile dakikalar süren videonun başka hiç bir yerinde davacıya rastlanılmadığını, konser sunucusunun videonun internette yayınlanacağını ihtar etmesine karşılık davacının en ön sırada konseri izlemeye devam ederek görüntülerinin çekilmesine muvafakat verdiğini, maddi/manevi tazminat için bir zararın doğmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, ... internet sitesinde davacının yakın plandan fotoğrafının yer aldığı, video kaydında da görüntülerinin olduğu, 5846 sayılı Yasanın 86'ıncı maddesi gereğince kişilerin kendisine ait resim ve fotoğraflar üzerinde kişilik hakkının bulunduğu, bunların muvaffakati olmaksızın teşhir ve umuma arzedilemeyeceği, görev itirazında haklılık bulunmadığı, davalının eyleminin Borçlar Hukuku anlamında da bir haksız fiil niteliğinde olduğu, ... öğrencisi olan davacının yaşı, haksız fiilin işleniş biçimi, haksız fiilin tüm Türkiye çapında etki göstermesi, internet yayınının kapsadığı coğrafi alan ile taraflardan davacının üniversite öğrencisi, davalının ise Türkiye'nin mobil iletişim şirketlerinden birisi oluşunun gözetilerek manevi tazminatın tayin edildiği gerekçesiyle BK. 49 maddesi gereğince 10.000,00 TL manevi tazminatın yasal faizi ile davalıdan tahsiline, maddi tazminat talebinin ise reddine karar verilmiştir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

BİZE YAZIN

Av. İlkay Uyar Kaba
Av. İlkay Uyar Kaba

İlkay Uyar Kaba ; Aile Boşanma hukuku, Anlaşmalı Boşanma, İşçi Davalarında Arabuluculuk, Miras Hukuku Davaları, icra hukuku, İşçi Tazminat Davaları, Kıdem Ve İhbar Tazminatı, İşe İade, Miras hukuku, Tazminat Hukuku, İş Kazası Tazminat, Trafik Kazası Tazminat Davası gibi faaliyet gösterdiğimiz çalışma alanlarımızın, hukuk büroları arasında önemli bir yer sahibi olmamızı prensiplerimize borçluyuz.

İLGİLİ KONULAR
YORUMLAR
  • ÇAĞRI ÇÖLBAY -
    5 Ağustos 2016

    Suçluları yaratan yasalarımız, onları cezalandıran yasalarımızın yanında ne kadar çok.

    Cevapla
Yorum Bırak